Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện

            Năm huấn luyện 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Trung đoàn BB9 /Sư đoàn BB8 đã gặt hái được khá nhiều thành công trong huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để tìm hiểu sâu hơn về những nội dung đã làm được của Trung đoàn, phóng viên Nguyễn Văn Minh –  Tạp chí Quân huấn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Giang – Trung đoàn trưởng eBB9 -fBB8-QK9.

 

       PV: Năm 2012 thực hiện chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng, theo đồng chí chương trình này có phù hợp hay không? Cần bổ sung thêm những nội dung gì?

Thượng tá Nguyễn Minh Giang: Trung đoàn BB9 là đơn vị đủ quân được Quân khu, Sư đoàn giao nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng trong đó huấn luyện chiến sĩ mới được chia thành 2 đợt trong năm. Qua huấn luyện đợt 1 năm 2012, thực hiện chương trình dự thảo huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng của Cục Quân huấn  Bộ Tổng tham mưu theo tôi chương trình này thay thế cho chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 2, 5 tháng ban hành năm 2009, áp dụng cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

          Trong chương trình dự thảo của Cục Quân huấn  Bộ Tổng tham mưu đã soạn thảo điều chỉnh cắt bỏ một số nội dung chưa cần thiết như bài 2 AK, đưa ra một số nội dung áp dụng cụ thể đối với đơn vị như: tập trung kiểm tra, hội thao, bắn tập, ném lựu đạn nổ nhiều lần, đồng thời tăng thời gian từ 2, 5 tháng lên 3 tháng giúp cho các đơn vị có thời gian tổ chức Hội thi, Hội thao, kiểm tra bắn tập trước khi kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, do đó chất lượng, hiệu quả huấn luyện chiến đạt cao hơn so với chương trình 2, 5 tháng. Vì thời gian tăng lên, quá trình lên lớp cán bộ giảng dạy, phân tích kỹ, liên hệ sát thực tế, chiến sĩ có thời gian ôn luyện, luyện tập, rút kinh nghiệm kịp thời từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời chiến sĩ có điều kiện rèn luyện tác phong, yếu lĩnh, động tác, khẩu khí, xây dựng bản lĩnh, tâm lý bảo đảm tốt hơn. Trong chương trình, bớt được những nội dung dàn trải không cần thiết. Tập trung được những nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân đội.

          Tuy nhiên phần dự thảo, theo tôi cần điều chỉnh sắp xếp từng đề mục, khoa mục, từng bài, chương, mục, điều huấn luyện sao cho phù hợp giữa tài liệu và tập bài giảng như: Nội dung huấn luyện điều lệnh: giữa điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ đặt tên bài theo thứ tự chung 2 nội dung như vậy là chưa phù hợp và không khớp với tập bài giảng năm 2009 và tài liệu điều lệnh quản lý bộ đội in năm 2011. Cụ thể: Về điều lệnh quản lý bộ đội: Các nội dung trong tài liệu chỉ ghi chương, mục, điều nếu để tên bài 1, bài 2 là không có cơ sở. Về điều lệnh đội ngũ: Trong dự thảo của Cục quân huấn tôi lấy ví dụ như bài 2: Nghiêm nghỉ, quay tại chỗ nhưng trong tập bài giảng thực chất là bài 1; bài 4: Mang súng, xuống súng; đeo súng, xuống súng; treo súng, xuống súng nhưng trong tập bài giảng thực chất là bài 6; bài 7, bài 8 nên phải tách ra từng bài song về thời gian không thay đổi để khi cán bộ huấn luyện dễ soạn thảo giáo án và có tính thống nhất cao trong đơn vị.

 

        PV: Là một đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ trên địa bàn sông nước, nhưng đơn vị luôn được đáng giá cao về huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh. Vậy yếu tố nào là chủ yếu để đơn vị đạt được kết quả trên?

          Thượng tá Nguyễn Minh Giang: Trung đoàn BB9 đứng chân trên địa bàn vùng Đồng Tháp Mười. Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ngoài ra đơn vị còn cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai … Để đạt được kết quả cao về huấn luyện chiến đấu, chấp hành kỷ luật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song 4 yếu tố chủ yếu trực tiếp đến chất lượng huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh của đơn vị trong những năm vừa qua đó là:

Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Cán bộ là  khâu then chốt trong mọi hoạt động. Để làm tốt nội dung này, Đảng uỷ, chỉ huy trung đoàn đã làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng, làm mẫu, rút kinh nghiệm kịp thời cho nên công tác huấn luyện cán bộ đã thu được kết quả tương đối tốt, khoảng cách về trình độ, tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp đã tương đối đồng đều. Hiện nay 100% cán bộ của đơn vị đã huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 70% – 75% có trình độ huấn luyện giỏi.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, chấp hành điều lệnh. Mỗi cá nhân, tập thể có kết quả huấn luyện tốt, sáng kiến hay đều được biểu dương khen thưởng kịp thời. Tích cực tổ chức tốt hội thi, hội thao trong từng khoa mục huấn luyện và kết thúc tuần, tháng huấn luyện. Thông qua kết quả huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá năng lực thực chất của đội ngũ cán bộ, trình độ nhận thức của chiến sĩ để có phương pháp uốn nắn, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, bảo đảm cho huấn luyện sát với đặc điểm nhiệm vụ, thiết thực, hiệu quả, có chất lượng cao.

Tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cấp tu sửa thao trường bãi tập và trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ vào kết quả huấn luyện của Trung đoàn. Xuất phát từ đặc điểm địa hình thời tiết 2 mùa (mưa và nắng) của vùng Đồng Tháp Mười, mặc dù thao trường luôn bị ngập úng, nhưng Trung đoàn luôn xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức sử dụng thao trường một cách hợp lý, xoay vòng bảo đảm đủ các chỉ số cho huấn luyện chiến thuật, các bài bắn, các mô hình tượng trưng tạo giả, làm mới hàng trăm bộ bia bảng, hàng chục sáng kiến cải tiến mô hình học cụ có giá trị cao. Chính vì vậy trong suốt quá trình huấn luyện đều bám sát từng đề mục, nội dung, sát thực tế chiến đấu, sát với tổ chức biên chế, đối tượng tác chiến, sát với nhiệm vụ, địa bàn đứng chân của đơn vị.

Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp chính quy trong đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với học tập đầy đủ các nội dung về điều lệnh quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị.  Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý thức tự giác, chấp hành kỷ luật, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp duy trì tốt các chế độ ngày, tuần, cơ quan, đơn vị làm việc đúng theo kế hoạch, đúng lịch công tác. Do vậy, mọi quân nhân đã thực hiện đúng chức trách, cương vị của mình, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi thực hiện đúng điều lệnh. Chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về cấm quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng say rượu, bia, nhất là uống rượu, bia buổi trưa trong những ngày làm việc. Bên cạnh đó cảnh quan môi trường luôn được đơn vị quan tâm và đầu tư, xây dựng tạo cảnh quan doanh trại chính qui, sanh, sạch, đẹp.

       PV: Năm 2012 đơn vị đã đề ra biện pháp cơ bản gì?

        Thượng tá Nguyễn Minh Giang: Để hoàn thành tốt nhiệmn vụ huấn luyện chiến đấu§, chấp hành điều lệnh theo chương trình kế hoạch năm 2012 đã được cấp trên phê duyệt, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn đã đề ra những biện pháp cơ bản sau:

      Một là, quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác Quân sự – Quốc phòng năm 2012 của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh quân khu, kế hoạch của Sư đoàn trưởng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh năm 2012 cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Thông qua quán triệt đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, nắm chắc nội dung, thời gian, địa điểm, chỉ tiêu và yêu cầu huấn luyện cần đạt được, từ đó xây dựng ý chí, quyết tâm, trách nhiệm cho mọi quân nhân trong đơn vị.

          Xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với tính chất, nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ huy và cơ quan bám sát chương trình huấn luyện để chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ cho các đối tượng, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại.

      Hai là,tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ các cấp, chú trọng vào cán bộ trung đội, đại đội, cán bộ trẻ mới ra trường. Thực hiện nghiêm thời gian, nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trong đó chú trọng vào nội dung đổi mới phương pháp huấn luyện, chuẩn bị bài giảng, thông qua hội thao, hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, thông qua giáo án hàng tuần, những nội dung mới và những nội dung qua kiểm tra còn yếu để bồi dưỡng để tạo sự thống nhất trong toàn trung đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy.

          Ba là, thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện. Trung đoàn đã tiến hành nhiều hình thức, biện pháp thi đua sôi nổi, thực sự là động lực khơi dậy tiềm năng, sáng tạo trong đơn vị, kết hợp tốt giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật và an toàn giao thông. Xây dựng mối quan hệ, đoàn kết thống nhất giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữa cơ quan và đơn vị, giữa cán bộ với chiến sĩ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị.

          Bốn là, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh với thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lũ lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn đóng quân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên rèn luyện thể lực, nâng cao sức chịu đựng, dẻo dai, hành quân mang vác nặng qua các loại địa hình. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cuộc vận động 50  quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiện, an toàn giao thông thật sự có chất lượng và hiệu quả, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vũng mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. /.

          PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Advertisements

Tràng An – khu danh thắng cần được bảo tồn và phát triển

        Đến với Tràng An, chúng ta thật ngỡ ngàng với vẻ đẹp hùng vĩ, mây trời hoà quyện cùng những núi non trập trùng. Đáy nước trong xanh soi bóng những vách núi đá trùng điệp tạo nên một bức tranh thuỷ mặc thật tuyệt vời. Nơi đây có tới 31 hồ, đầm nước được nối thông bởi 48 hang động đã được phát hiện trong đó có những hang xuyên thủy dài như hang Địa Linh, hang Tối, hang Nấu Rượu, hang Sinh Dược, hang Mây… Mỗi hang một vẻ đặc trưng như tên gọi, các hang có nhiều nhũ đá với nhiều hình thù tượng trưng cho loài động vật, thực vật đẹp đến mê hồn. Nước chảy ra từ trần hang thánh thót nhỏ giọt xuống làn nước trong xanh làm không khí mát lạnh. Hang Địa Linh âm u huyền bí với những nhũ đá rủ xuống kì dị. Hang Tối có lòng hang rộng hẹp biến đổi bất ngờ. Hang Sáng long lanh với những nhũ đá óng ánh kỳ lạ…

          Hang động Tràng An thật là lung linh huyền ảo làm say lòng du khách gần xa. Đến thăm thú Tràng an, du khách đi bằng thuyền có thể thành nhiều hành trình xuyên thủy khép kín mà không phải quay ngược lại. Quần thể hang động này được ví như một trận đồ bát quái. Các dãy núi, hồ nước và hang động tạo thành một thế trận liên hoàn. Mỗi hồ là một bức tranh thủy mặc khác nhau về thế núi, dáng núi và hồ nước. Mây trời, non xanh, nước biếc hòa quyện với nhau, thoắt ẩn, thoắt hiện. Ðiều diệu kỳ ở Tràng An là các hồ được nối liền với nhau bởi các động xuyên thủy có độ dài, ngắn khác nhau. Những ngôi đình, đền, chùa được xây dựng bên những hồ nước, dưới chân núi uy nghiêm hùng vĩ càng tạo cho du khách bước chân đến đây đều phải kính cẩn nghiêng mình tôn thờ các bậc tiền bối đã tạo nên. Đền nhà Trần được xây dựng hơn 1000 năm nay mang nét tâm linh huyền ảo với ước nguyện cầu cho quốc thái dân an, đất nước phồn thịnh, nhân dân ấm no hạnh phúc…

          Mặc dù Tràng An đẹp đến mê hồn, hùng vĩ mà nghiêm cẩn mang trên mình di tích lịch sử từ hàng ngàn năm nay, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và có giá trị văn hoá tinh thần, lịch sử và trong khảo cổ học nhưng vấn đề bảo tồn và phát triển vẫn còn nhiều hạn chế. Nếu như nhiều khu du lịch trên đất nước Việt Nam được các địa phương khai thác triệt để thì hiện nay tỉnh Ninh Bình cũng chưa thực sự quan tâm, đầu tư phát triển và bảo tồn Tràng An. Việc khai thác, sử dụng chưa được quan tâm đúng mức, hiện nay mới chỉ có doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường đầu tư và khai thác địa danh này.

          Dẫu biết rằng để xây dựng và phát triển được một khu vực rộng lớn như Tràng An rất cần nhân tài vật lực và trong thời gian dài. Vì vậy rất cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền. Nhất là với di sản thiên nhiên có giá trị thì chính quyền tỉnh Ninh Bình phải quan tâm là điều không thể chối bỏ. Ấy vậy mà, tỉnh chỉ giao cho một công ty tư nhân đầu tư khai thác, để họ muốn đầu tư thế nào thì đầu tư, khai thác thế nào thì khai thác, muốn phá đến đâu thì phá. Trong khi đó, công ty Xuân Trường đầu tư vào đây chưa tốt, kết cấu hạ tầng chưa đi đến đâu, thu vé tham quan thì thường xuyên tăng  giá. Do đó tỉnh Ninh Bình cần có một chiến lược lâu dài trong đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát triển. Đặc biệt cần quan tâm vấn đề bảo tồn hệ thống các di tích khảo cổ tiền sử Tràng An. Khi tiến hành nạo vét ở các hang động, các nhà khoa học phát hiện được nhiều di tích từ thế kỷ thứ 10. Có khu vực với rất nhiều phế tích quan trọng khẳng định đó cũng là nơi sinh hoạt của các phân quyền ngày xưa ở thế kỷ thứ 13, nhà Trần như nồi gốm, các bát đĩa cổ. Các phế tích này rất giống với các phế tích tìm thấy ở Hoàng thành Thăng Long. Do đó việc bảo tồn khu vực này nhằm phục vụ cho khảo cổ học là một vấn đề hết sức quan trọng mà các cấp chính quyền phải quan tâm gìn giữ cho thế hệ hôm nay và mai sau.

          Dọc con suối từ bến thuyền đến đền Trình, lau sậy mọc hoang vu, vừa lãng phí diện tích đất đai vừa không tạo nên cảnh quan thơ mộng và góp phần phát triển kinh tế. Nên chăng cần trồng nhiều hoa sen, hoa súng không những phát triển kinh tế mà còn tạo thêm vẻ đẹp và sự thích thú cho du khách. Suốt hành trình của du khách thăm thú Tràng An, vấn đề dịch vụ ở đây chưa được đầu tư thích đáng. Do đó nên đầu tư xây dựng khu nhà nghỉ, nhà hàng, vui chơi giải trí trên từng chặng hành trình của du khách để du khách có thể nghỉ ngơi, thăm thú, tìm hiểu, nghiên cứu địa chất và khảo cổ học trong một thời gian dài.

          Vào những ngày mưa lớn, nước dâng cao làm ngập cả cửa ra, vào hang động, du khách không thể vào thăm thú, tìm hiểu được trong hang động, vì vậy không còn hứng thú trong quá trình tìm hiểu. Do đó, việc bảo đảm nguồn nước cũng như làm thế nào để mực nước luôn ổn định, để những ngày, tháng có mưa bão, mùa mưa nước không dâng cao làm ngập cửa ra vào của các hang động. Nên chăng cần khai thông dòng nước để ổn định mức nước nhất định; nạo vét hang động nhằm tạo độ sâu cần thiết để du khách không phải cúi gập người vì sợ va vào nhũ đá rủ từ trần hang xuống khi đi thuyền vào trong hang động… Nếu được như vậy, Tràng An không chỉ thu hút du khách 3 tháng đầu năm mà còn thu hút du khách quanh năm và là nơi nghỉ dưỡng lí tưởng cho mọi người vào những ngày nghỉ cuối tuần.

          Nên chăng, tỉnh Ninh Bình cần đầu tư mạnh vào quần thể khu danh thắng này nhằm bảo tồn và phát triển mạnh mẽ để nơi đây thực sự trở thành kì quan thứ tám của thế giới như mong đợi./.

 

          Nguyễn Văn Minh

 

 

 

TRao đổi của một số cán bộ làm công tác huấn luyện ở trung đoàn 8 sư 395, trung đoàn 2 sư 9, trung đoàn 9 sư 8

Kiện toàn tổ chức biên chế, lựa chọn cán bộ có năng lực để quản lí, huấn luyện chiến sĩ mới

Huấn luyện CSM là một chương trình huấn luyện cơ bản được nghiên cứu sắp xếp một cách logic theo trình tự từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp, từng bước sát với thực tế chiến đấu. Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, theo chúng tôi cần làm tốt một số nội dung cơ bản đó là:

Phải kiện toàn tổ chức biên chế, khung cán bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp đủ về số lượng và năng lực huấn luyện, quản lý, chỉ huy, đây là yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới. Thật vậy, cán bộ tốt thì đơn vị mới tốt, do vậy chúng tôi luôn chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí, giáo dục và huấn luyện chiến sĩ mới. Trước khi nhận chiến sĩ mới vào đơn vị, chúng tôi lựa chọn những cán bộ có trình độ và kinh nghiệm quản lí, giáo dục bộ đội vào khung huấn luyện chiến sĩ mới. Bên cạnh đó bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ này nâng cao trình độ về mọi mặt nhất là chính trị, quân sự, hậu cần, kĩ thuật. Chú trọng chế độ thông qua giáo án tại thực địa cho cán bộ trước, trong quá trình huấn luyện.

Bên cạnh đó cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảm nhiệm quản lí, giáo dục và huấn luyện bộ đội. Thông qua giáo dục, cán bộ đảm nhiệm quản lí, huấn luyện chiến sĩ mới nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ nhiệm vụ quản lí, huấn luyện chiến sĩ mới là rất quan trọng, làm tiền đề cho những năm tiếp theo của chiến sĩểtong suốt thời gian làm nghĩa vụ quân sự. Kịp thời phân loại chất lượng chiến sĩ mới, nắm bắt và giải quyết tốt tư tưởng. Phân loại chất lượng để quản lý, có kế hoạch cụ thể giáo dục và huấn luyện cho phù hợp sát với khả năng thích nghi của từng chiến sĩ. Tránh sự nhàm chán, xảy ra tiêu cực trong huấn luyện, vi phạm kỷ luật trong quá trình huấn luyện. Thường xuyên làm tốt công tác hội thao, hội thi, công tác tuyên truyền động viên, thi đua biểu dương, khen thưởng kịp thời. /.

                                                                                            

chỉ đạo Chuẩn bị tốt thao trường và điều hành huấn luyện khoa học

 

          Công tác bảo đảm thao trường huấn luyện là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân. Đối với Trung đoàn bộ binh 8 trong điều kiện diện tích thao trường còn thiếu so với yêu cầu huấn luyện, nhưng Đảng uỷ Trung đoàn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị khắc phục khó khăn về thao trường hoàn thành tốt chương trình huấn luyện chiến sỹ mới đã đề ra, sau 3 tháng huấn luyện qua kiểm tra đánh giá kết quả có 100% các nội dung đạt yêu cầu trong đó có hơn 80% đạt khá, giỏi nhiều nội dung đạt giỏi như: Ném lựa đạn, đánh thuốc nổ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh

          Để có được kết quả đó trước hết ngay từ đầu năm Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác chuẩn bị huấn luyện trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập. Để thực hiện tốt nghị quyết, các đơn vị trong Trung đoàn đã tu sửa, đắp mới hàng trăm mét hào, hơn 20 ụ súng và hầm các loại, 01 khối chắn đạn phục vụ cho kiểm tra bắn K54, ngoài ra còn có hàng trăm mô hình cơ động. Đồng thời Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo cho cơ quan Tham mưu trên cơ sở kế hoạch huấn luyện của cấp trên và tình hình thực tiễn của đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, tránh chồng chéo về thao trường, bãi tập. Có kế hoạch điều hành sử dụng khoa học, phù hợp, khai thác hiệu quả thao trường huấn luyện. Các sân bãi huấn luyện điều lệnh, thể lực, hoạt động thể dục thể thao được quy hoạch gắn kết với nhau. Tận dụng triệt để khoảng không gian tự nhiên của đơn vị như sân vận động, sân đơn vị để tổ chức  huấn luyện các nội dung bắn súng, ném lựa đạn, gói buộc thuốc nổ

Trên thực tế do diện tích đất thao trường hẹp, đơn vị lại đóng  quân trên địa hình đồng bằng các yếu tố về địa hình, địa vật cũng hạn chế, cho nên trong quá trình huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu bộ binh, có nhiều nội dung chỉ có thể giảng lý thuyết vì vậy đòi hỏi người cán bộ cần phải có sự vận dụng bằng cách mô tả trên tranh vẽ hoặc sử dụng các mô hình minh hoạ, nhằm giúp cho bộ đội nắm được yếu lĩnh, động tác và tư duy chiến thuật. Ngoài ra Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý quỹ đất quốc phòng và xin qũy đất để mở rộng thêm thao trường. /.

Sâu sát là yếu tố quan trọng trong quản lí bộ đội

          Tôi ra trường được 2 năm và được đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới 2 đợt, nhưng trung đội do tôi đảm nhiệm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp trên khen thưởng. Để đạt được kết quả đó tôi luôn không ngừng học tập, học hỏi kinh nghiệm của cấp trên, bạn bè đồng nghiệp. Luôn sâu sát với bộ đội trong mọi hoạt động, gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Thường xuyên đi sát mọi hoạt động của bộ đội, đi sâu trong tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những sĩ quan trẻ như chúng tôi phải luôn cố gắng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt nhất là về chuyên môn quân sự để huấn luyện các nội dung cho bộ đội đạt kết quả cao nhất.

Trong sinh hoạt luôn gần gũi với chiến sĩ, nắm bắt tư tưởng bộ đội, tìm hiểu rõ tâm tư tình cảm của từng chiến sĩ để có biện pháp giải quyết kịp thời những khúc mắc nảy sinh. Thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh của từng người, về gia đình, quê hương, bè bạn của chiến sĩ, kịp thời phát hiện những biểu hiện chán nản về tư tưởng, lệch lạc về suy nghĩ để tìm hiểu nguyên nhân từ đó có biện pháp giải quyết phù hợp. Kịp thời động viên an ủi chiến sĩ làm cho mọi người vui vẻ và cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng, trong đó chú trọng về nội dung chiến thuật, kĩ thuật, điều lệnh và phương pháp nắm tư tưởng bộ đội. Bên cạnh đó, trong quá trình huấn luyện phải nắm chắc chất lượng của từng chiến sĩ để phận loại từng đối tượng, thông qua phân loại chiến sĩ mà có biện pháp huấn luyện, quản lí phù h?p. /.

 

 

 

Người đoạt giải nhất cuộc thi trung, lữ đoàn trưởng năm 2012 của quân khu 7

 

          Đó là Thượng tá Phạm Văn Rậm Trung đoàn trưởng Trung đoàn BB4 Sư đoàn BB5 – Quân khu 7 đã cùng Phó Chính uỷ tham gia cuộc thi Trung, Lữ đoàn trưởng, Chính uỷ Trung, Lữ đoàn năm 2012 do Quân khu 7 tổ chức.

          Phải nói rằng, khi nhận nhiệm vụ tham gia cuộc thi, anh hết sức lo lắng vì vừa phải chỉ huy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị vừa phải tham gia cuộc thi với quyết tâm giành thành tích và kết quả cao nhất. Do điều kiện thiếu vắng cán bộ chủ trì (đồng chí Chính uỷ đi học) mà công việc luôn đòi hỏi cán bộ chủ trì thực hiện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Phạm Văn Rậm đã sắp xếp kế hoạch công việc của đơn vị cũng như của cá nhân gia đình cho phù hợp. Trên cơ sở đó tận dụng tối đa thời gian để tập trung vào ôn luyện, luyện tập Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lí bộ đội, Công tác Tham mưu tác chiến, Công tác Tham mưu huấn luyện, Bắn súng K54 bài 1. Trong các nội dung thi, biết rằng nội dung bắn súng K54 gặp nhiều khó khăn, vì vậy việc luyện tập bắn súng ngắn K54 phải được thực hiện nghiêm túc. Để giữ đường ngắm ổn định, anh đã thường xuyên luyện tập thể lực, nhất là những dụng cụ tập bổ trợ cho tay. Đối với điều lệnh mới sửa đổi, do nắm chưa chắc nội dung mới nhưng không dấu dốt, anh đã yêu cầu một cán bộ đại đội được đi tập huấn và thực hiện tốt về điều lệnh lên giúp đỡ ôn luyện vào những thời gian rảnh rỗi, ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Trên tất cả các nội dung thi, anh thường xuyên trao đổi và bàn bạc với Phó chính uỷ những nội dung thuộc về công tác tổ chức chỉ huy tham mưu, nhận thức công tác đảng, công tác chính trị để bước vào thi đạt kết quả tốt nhất. Bằng sự cố gắng, quyết tâm của bản thân cùng với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy cấp trên, sự đồng lòng ủng hộ nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cặp đôi của Trung đoàn BB4 đã giành giải nhất toàn đoàn, bản thân Trung đoàn trưởng giành giải nhất toàn năng đạt tổng điểm (8, 50 điểm).

Chia tay các anh trong niềm vui, tôi nhớ như in câu nói của các anh: “Thành tích đạt được tuy có tốt nhưng chúng tôi phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, tích cực học hỏi kinh nghiệm của Ban tổ chức cuộc thi, của đơn vị bạn để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Chúc các anh luôn gặt hái thành công!./.

 

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

 

Trong thời gian qua, Sư đoàn BB9 luôn tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạp chí Quân huấn xin giới thiệu nội dung cuộc trao đổi giữa Phóng viên Nguyễn Văn Minh –  Tạp chí Quân huấn với Đại tá Phạm Xuân Thuyết – Sư đoàn trưởng xung quanh vấn đề này để bạn đọc nghiên cứu tham khảo. (Đầu đề do toà soạn xác định) .

 

PV: Thưa Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã có những biện pháp cơ bản gì trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay?

Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Sư đoàn BB9 là đơn vị chủ lực được biên chế đủ quân đứng chân trên địa bàn chiến lược, trọng điểm có nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên. Quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác Quân sự – Quốc phòng năm 2012 của TTMT, Mệnh lệnh công tác quân sự của Tư lệnh Quân đoàn và hướng dẫn huấn luyện của các cơ quan chức năng cấp trên. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định công tác huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên của đơn vị. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chúng tôi đã đề ra nhiều biện pháp tổ chức thực hiện đó là:

Thường xuyên nâng cao vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, Chính uỷ, chính trị viên các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, nhất là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo về thực hiện 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân đoàn. Tổ chức quán triệt sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sỹ về phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện và các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ các cấp, đây là  khâu then chốt quyết định trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện của các đối tượng. Đồng thời làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp theo phân cấp. Ngoài tổ chức tập huấn tập trung, các đơn vị thường xuyên duy trì tốt công tác bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và trung đội trưởng mới ra trường, tập trung đi sâu vào nội dung, phương pháp huấn luyện, duy trì điều hành đơn vị luyện tập.

Chủ động củng cố, tu sửa toàn bộ hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ cho yêu cầu huấn luyện của các đơn vị. Đến nay, 100% các đơn vị trong Sư đoàn đã có đủ thao trường huấn luyện môn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. Làm mới và tu sửa học cụ các loại bền, đẹp, đúng quy cách, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật mô hình học cụ vào huấn luyện với trị giá hàng trăm triệu đồng. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống các văn kiện chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện theo đúng hướng dẫn; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng, tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện ở các cấp.

Tích cực đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy cơ quan các cấp. Kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm những thiếu sót, yếu kém trong huấn luyện, không chạy theo thành tích, báo cáo sai sự thật nhất là các nội dung kiểm tra bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội. Quan tâm chú trọng việc quản lý, sử dụng VKTBKT trong huấn luyện đúng quy trình, quy tắc không để xảy ra hỏng hóc, mất an toàn trong huấn luyện, thực hiện đúng quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp nhất là cấp trung đội đến trung đoàn để đánh giá chính xác, khách quan, chặt chẽ kết quả huấn luyện của đơn vị và cán bộ huấn luyện để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong từng nội dung khoa mục huấn luyện, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt, đơn vị điển hình tiên tiến.

PV: Để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Sư đoàn cần tập trung giải quyết những vấn đề gì?

Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Theo tôi, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nhận thức, trách nhiệm và hành động của bộ đội. Chủ động phòng chống có hiệu quả những quan điểm tư tưởng sai trái, lệch lạc; khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng trong thực hiện các nhiệm vụ. Dự báo và nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh. Ngăn ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Phát huy dân chủ, tạo mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trực ban, trực chiến, trực chuyên môn ở tất cả các cấp. Thường xuyên điểu chỉnh, bổ sung và tổ chức giao nhiệm vụ, hiệp đồng luyện tập theo phương án sẵn sàng chiến đấu đã được phê duyệt. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trên địa bàn đứng chân và địa bàn đảm nhiệm để xử trí kịp thời các tình huống xảy ra.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế trang bị của đơn vị. Nâng cao chất lượng diễn tập thực binh, khả năng hiệp đồng quân binh chủng. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện thể lực bằng các hình thức hành quân xa, mang vác nặng qua các địa hình, thời tiết khác nhau.

Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD; Chỉ thị 1019/2011 của Tổng cục chính trị về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quản lý bộ đội, quản lý VKTB và chấp hành kỷ luật, pháp luật; Chỉ thị số 04/CT-BQP của Bộ trưởng BQP và hướng dẫn 170/HD-BTL của Tư lệnh Quân đoàn về việc tăng cường quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật. Thực hiện tốt Nghị quyết các cấp về thực hiện 3 khâu đột phá gắn với từng giai đoạn, các nhiệm vụ cụ thể. Tập trung xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước.

Thứ năm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các hoạt động, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng, định lượng ăn hàng ngày. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội. Quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, VKTB, phương tiện, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua của các ngành hậu cần, kỹ thuật. Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

PV: Đóng quân phân tán, làm nhiệm vụ trong điều kiện phức tạp, biện pháp quản lý bộ đội và xây dựng chính quy của đơn vị như thế nào?

Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Do điều kiện đóng quân, có đơn vị cách xa sở chỉ huy Sư đoàn đến 150km, cơ chế thị trường tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Vì vậy, chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt một số biện pháp như:

Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật nâng cao nhận thức trách nhiệm, tính tự giác chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhất là ở đơn vị cơ sở. Đề cao tính gương mẫu về mọi mặt của cán bộ, có như vậy trong công tác quản lý bộ đội người cán bộ mới có khả năng cảm hóa, thuyết phục, nêu gương sáng cho cấp dưới và chiến sỹ. Cán bộ phải thường xuyên đi sâu, đi sát đơn vị, coi việc vi phạm kỷ luật của cấp dưới, chiến sỹ như là nỗi đau của chính con, em và bản thân mình. Từ đó chủ động đề ra các biện pháp ngăn ngừa tận gốc các biểu hiện vi phạm kỷ luật của quân nhân. Thực hiện tốt dân chủ, tinh thần đoàn kết, chấp hành kỷ luật của mọi quân nhân.

Phát huy tốt nội lực của đơn vị, tận dụng có hiệu quả sự đầu tư, giúp đỡ của Quân đoàn, chính quyền địa phương trên địa bàn đứng chân để xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, đơn vị có môi trường văn hóa, trong sạch, lành mạnh. Cùng với địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo của chỉ huy và cơ quan Sư đoàn, phân công 01 cán bộ chỉ huy cùng với cơ quan chức năng xuống kiểm tra và theo dõi giúp đỡ đơn vị hằng tháng. Đồng thời lựa chọn, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết trong quản lý, chỉ huy đơn vị và từng bước hợp thức hóa gia đình gần đơn vị để họ an tâm công tác. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. Động viên và giúp đỡ kịp thời những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. /.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

 

Tưng bừng Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ tư năm 2012

Ngày 17 tháng 9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ 4 năm 2012 đã chính thức khai mạc. Đây là hội chợ với nhiều ý nghĩa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Năm nay, hoạt động này nằm trong chương trình kỉ niệm 60 năm thành lập ngành Xuất bản – In – Phát hành sách Việt Nam (1952- 2012).  Triển lãm – Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 9 năm 2012.

          Tại Triển lãm – Hội chợ sách, với gần 200 nhà sách, xuất bản, in ấn và phát hành tham gia. Hơn 30 triệu bản sách thuộc nhiều lĩnh vực do các nhà xuất bản trong và ngoài nước ấn hành, được lựa chọn, trưng bày, giới thiệu và bán hàng trăm nghìn xuất bản phẩm, văn hóa phẩm. Đây còn là nơi giới thiệu các sản phẩm về công nghệ thông tin dành cho mọi lứa tuổi, các thiết bị giáo dục dùng cho giảng dạy, học tập và phát triển khả năng tư duy. Ngoài sự tham gia của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành trong nước, Triển lãm cũng thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế như Viện sách Cu Ba, Tổng nha Báo chí Xuất bản và Bản quyền Trung Quốc, Hiệp hội xuất bản Đông Nam Á…

đoàn nghệ thuật Thăng Long biểu diễn trong lễ khai mạc

Bên cạnh các hoạt động chính của Triển lãm – Hội chợ, còn có các hoạt động khác như: Hội thảo, giao lưu giữa các tác giả, các nhà xuất bản với bạn đọc; giao dịch bản quyền; giao lưu văn hóa, văn nghệ…Trong đó, có một số hoạt động đáng chú ý như: Hội thảo của NXB Trẻ với chuyên đề “Sách điện tử trong xu thế toàn cầu hóa”; “Hội thảo chuyên đề nền kinh tế Việt Nam đứng trước thử thách tái cơ cấu” của Công ty CP sách Thái Hà.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son thăm các gian trưng bày sách.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, cờ hoa rợp trời. Trong không khí náo nhiệt, rộn rã của buổi khai mạc Triển lãm – Hội chợ sách, đông đảo nhân dân đến từ mọi nơi đang chăm chú theo dõi các nghệ sĩ của đoàn Nghệ thuật Thăng Long biểu diễn. Bên trong, các quầy sách không kém phần sôi nổi, mọi người đã vây kín các gian hàng để lựa chọn, tìm kiếm cho mình cuốn sách ưng ý nhất. Các công ty phát hành sách và nhà xuất bản thì càng bận bịu với công việc của mình, lo chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, đem đến cho độc giả nhiều đầu sách hay nhất, cùng với việc quảng bá về năng lực xuất bản và phát hành sách của mình.

      Tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đánh giá: Thông qua Triển lãm – Hội chợ sách, các đơn vị sẽ giới thiệu, tuyên truyền về xuất bản và nâng cao giá trị thương hiệu của mình, thực hiện được nhiều giao dịch về bản quyền, hợp tác xuất bản, ký kết hợp đồng với khách hàng. Đồng thời thông qua Triển lãm – Hội chợ sách lần này sẽ phản ánh một cách khái quát diện mạo và thành tựu của ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam, tôn vinh đội ngũ những người lao động làm ra sản phẩm văn hóa tinh thần cho xã hội và trở thành ngày hội văn hóa, cổ vũ và đấy mạnh phong trào đọc sách, xây dựng một xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Anh Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc nhà sách Huy Hoàng hồ hởi nói với chúng tôi “Sau khi nhận được kế hoạch Triển lãm – Hội chợ sách của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhà sách đã chuẩn bị khá kĩ, xuất bản những bộ sách hay nhất, đặc biệt tập trung sách viết về Bác Hồ, trong đó có bộ sách Hồ Chí Minh hành trình bẩy mươi chín mùa xuân được tái bản lần thứ hai. Trong thời gian vừa qua, nhà sách chúng tôi đã lựa chọn Nhà xuất bản Hồng Bàng có địa chỉ tại Thành phố Plây Ku để hợp tác xuất bản”.

          Tại gian hàng của nhà xuất bản Dân Trí và Tri thức, một bác đang chăm chú đọc những cuốn sách mới nhất được dịch từ nước ngoài. Tranh thủ thời gian bác ngừng đọc, tôi vội làm quen và hỏi bác về Hội chợ này thì được biết đó là nhà báo Hàm Châu, hiện nay đang làm Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí đối ngoại tiếng anh Việt Nam cultaral Windoww của Nhà xuất bản Thế giới thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

    Là người có nhiều sách báo được nhà xuất bản Dân Trí ấn hành. Với vẻ trịnh trọng, Nhà báo cho biết “Tôi chọn Dân Trí để xuất bản phẩm cho tôi vì thủ tục ít rườm rà, nhanh gọn, thời gian xuất bản cũng rất nhanh. Tại hội chợ này, tôi thấy đây là một hội chợ được tổ chức rất lớn nhằm truyền bá tri thức và phát triển văn hoá đọc cho nhân dân. Tôi đến với nhà sách Tri Thức vì có rất nhiều sách nước ngoài hay, dịch thuật tốt mang lại cho độc giả những kiến thức bổ ích, tôi mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên tổ chức triển lãm và hội chợ sách như thế này”. Cầm cuốn sách “Điều bất khả”, Nhà báo Hàm Châu đưa lên cho chúng tôi xem và nói về cuốn sách.

          Dạo quanh một vòng, đến gian hàng của nhà sách Triviet books, mọi người đang say mê đọc những cuốn sách ưng ý, nhân lúc một anh ngẩng đầu lên, tôi tranh thủ trao đổi để biết thêm thông tin, anh vui vẻ cho biết “Tôi là Hồ Hồng Hải, cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, là khách mời tham dự Triển lãm. Để tổ chức Triển lãm – Hội chợ diễn ra tốt đẹp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chuẩn bị thật chu đáo, đây là hoạt động định kì hai năm một lần nhằm phát triển văn hoá đọc trong quần chúng nhân dân lên tầm cao mới, tôi hi vọng cuộc triển lãm này sẽ thành công như mong đợi”.

          Đến với gian hàng của Công ty cổ phần phát hành sách Hồ Chí Minh, Võ Thị Hà Trang từ quê hương Quảng Trạch, Quảng Bình đang theo học Khoa Xuất bản – Học viện Báo chí và Tuyên truyền chậm rãi nói: “Em biết đến Triển lãm – Hội chợ sách lần này do Khoa Xuất bản thông báo. Em đã chờ đợi mấy tuần nay để được tham dự. Ngoài mục đích tìm kiếm cho mình những cuốn sách hay, nhất là sách học ngoại ngữ, tin học còn học tập ở họ công tác quản lí, xuất bản và phát hành như thế nào, từ đó vận dụng vào quá trình học tập tại trường”.

          Cũng trong niềm vui tìm kiếm được những cuốn sách ưng ý, vừa để học tập, vừa mua tặng bạn, nữ sinh Lương Thiện Linh đang theo học tại trường Trung học phổ thông Yên Hoà, Hà Nội nhà tại Láng Thượng, Đống Đa mỉm miệng cười thật tươi nói với chúng tôi: “Nhân buổi sáng được nghỉ học, chúng cháu rủ nhau đi hội chợ để tranh thủ đọc sách, tìm hiểu các loại sách và tìm kiếm những cuốn sách hay để mua về đọc và đem tặng cho các bạn. Tại đây chúng cháu mua được nhiều, thoải mái lựa chọn mà giá cả lại phù hợp, rẻ hơn bên ngoài nhiều lắm”.

          Cũng trong tâm trạng vui vẻ, rất nhiều người tìm đến với gian hàng của Công ty TNHH văn hoá Pháp Quang để tìm cho mình những ấn phẩm Phật pháp. Mọi người đang say sưa nói chuyện với nhau về đạo Phật. Chị Hà Minh Nam ở 103 Phố Huế, Hoàn Kiếm, Hà Nội với vẻ mặt nghiêm trang, tôn kính bày tỏ: “Tôi đến với Hội chợ thông qua bạn bè giới thiệu, tôi ham mê các bài giảng của Hoà thượng Thích Chân Quang về Phật pháp nên đã tìm đến đây và mua được rất nhiều đĩa thuyết pháp của Hoà thượng”. Chị Hưng ở Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội cũng đồng ý kiến như vậy với chị Nam.

          Qua 3 lần tổ chức, Triển lãm – Hội chợ sách ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, từng bước khẳng định thương hiệu và uy tín của mình. Triển lãm – Hội chợ sách quốc tế Việt Nam lần thứ tư đã thu hút được đông đảo các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, các nhà sách trong nước và một số nhà xuất bản, nhà cung cấp sách nước ngoài, khách hàng, bạn đọc tại Hà Nội và cả nước tham gia. Triển lãm đã thực sự trở thành ngày hội của những người làm công tác Xuất bản, In, Phát hành sách và độc giả yêu sách. Chúng tôi hi vọng rằng, sau Triển lãm – Hội trợ lần này văn hóa đọc trong nhân dân được không ngừng nâng cao, nhất là trong giới trẻ. Năng lực xuất bản, in ấn, phát hành của các đơn vị không ngừng được củng cố vững chắc và đi vào chiều sâu bền vững, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước./.                                                                                                                    Nguyễn Văn Minh

Huấn luyện giỏi, quản lý tốt là yếu tố cơ bản bảo đảm đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

PV: Là đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công về nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu. Xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị?

Trung tá Phạm Huy Dũng: Đoàn T7 – Tác chiến Điện tử là đơn vị cơ động của Bộ, vừa phải làm nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên vừa phải làm nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu trong điều kiện bố trí lực lượng phân tán, trên một địa bàn rộng. Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng cấp trên, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba vì đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu và xây dựng đơn vị; được BQP, BTTM tặng nhiều cờ thưởng thi đua và bằng khen.

Có được kết quả trên, trước hết là do Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng lãnh đạo, xây dựng đơn vị ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Đoàn kết thống nhất cả ý chí và hành động, thường xuyên gắn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạng với xây dựng đơn vị VMTD. Luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Thông qua đó cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn luôn xác định nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Hàng năm Đảng uỷ đề ra Nghị quyết chuyên đề về huấn luyện, SSCĐ và rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Do đó, Đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của đơn vị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tác chiến mới. Quá trình tổ chức huấn luyện đã chú trọng huấn luyện chuyên sâu, huấn luyện cán bộ và huấn luyện cơ động triển khai trong các điều kiện sát với thực tế chiến đấu. Đã làm mới các giảng đường huấn luyện chuyên dùng, đồ dùng huấn luyện được cải tiến phù hợp với yêu cầu huấn luyện, bảo đảm cho mọi người dễ học, dễ nhớ. Đồng thời dịch và biên soạn hàng trăm tài liệu, giáo án phục vụ huấn luyện.

Trong xây dựng đơn vị VMTD, đơn vị đã bám sát 5 tiêu chuẩn, đồng thời luôn gắn với tình hình, đặc điểm và các yếu tố đặc thù của đơn vị.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên mọi địa bàn, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn luôn quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, phối kết hợp chặt chẽ có hiệu quả các hoạt động giữa đơn vị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn. Do đó trong những năm qua đơn vị luôn được sự giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo của Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV: Xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật là yếu tố rất quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để phát huy yếu tố này đơn vị đã đề ra những biện pháp cơ bản gì?

Trung tá Phạm Huy Dũng: Đơn vị đóng quân phân tán lại phải thường xuyên cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn khác nhau, do đó công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong đơn vị đặc biệt quan tâm và tập trung vào một số biện pháp chủ yếu như sau:

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn đơn vị về ý nghĩa mục đích, nội dung yêu cầu và các biện pháp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Gắn giáo dục thường xuyên với giáo dục truyền thống làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ xác định rõ trách nhiệm từ đó tự giác ghép mình vào rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Trên cơ sở Nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ, hàng tháng, quý  cấp uỷ các cấp đề ra nội dung, chỉ tiêu cụ thể để tổ chức thực hiện cho sát với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Chỉ huy các cấp phải trực tiếp chủ trì việc tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở hướng dẫn các đơn vị thực hiện. Cán bộ phải thực sự là tấm gương cho cấp dưới, phải mẫu mực về mọi mặt và thường xuyên bám sát đơn vị nhất là những nơi còn khó khăn, yếu kém, trong nhận xét đánh giá đơn vị và cấp dưới thuộc quyền phải luôn trung thực, công bằng và khách quan

Ngoài tuyên truyền giáo dục phải tăng cường các biện pháp quản lý hành chính. Xử lý kịp thời, công minh, có tình, có lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương nơi đóng quân, giữa đơn vị với gia đình trong việc rèn luyện giáo dục và góp phần ngăn chặn những khuyết điểm có thể xảy ra. Gắn xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật với các cuộc vận động lớn trong quân đội để thực hiện tốt công tác quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy.

Thường xuyên bảo đảm cơ sở vật chất cho xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa đơn vị với địa phương và giữa đơn vị với đơn vị bạn tạo thành nền nếp ổn định. Hàng tuần, tháng tiến hành rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân chấp hành tốt, phê bình rút kinh nghiệm những cá nhân, đơn vị còn yếu kém.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

BCHQS tỉnh Kiên Giang: đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng trong tỉnh

 

          Kiên Giang là một tỉnh có đường biên giới và vùng biển đảo rộng lớn, với gần 60 km đường biên giới với Cam Pu Chia; hơn 200 km bờ biển và gần 65 ngàn km2 mặt biển với hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Đây là một ngư trường rộng lớn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nghề đánh bắt hải sản xa bờ và có khả năng du lịch khá tốt. Trong tỉnh có nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau cùng chung sống, cộng với điều kiện địa hình đồi núi, đồng bằng, sông biển đan xen nhau, nên tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội khá phức tạp. Đứng trước khó khăn trên, những năm qua đảng bộ và nhân dân Kiên Giang vẫn giữ được sự ổn định, kinh tế có bước phát triển ngày càng vững chắc. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Trần Đua – Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng – Bộ chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh cho biết: Để  bảo đảm trật tự an toàn xã hội ổn định làm tiền đề cho phát triển kinh tế, BCHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trong các hoạt động của công tác quân sự địa phương. Đặc biệt là đề ra các biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

          Tìm hiểu sâu về đơn vị, chúng tôi được biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng trước hết Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện của Tư Lệnh Quân khu và nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh  uỷ, trên cơ sở đó xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện. Đồng thời tổ chức học tập quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ trong toàn lực lượng của tỉnh, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và các chỉ tiêu biện pháp thực hiện về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, cụ thể, tận dụng triệt để thao trường, bãi tập phục vụ cho huấn luyện bộ đội.

          Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng “vượt nắng thắng mưa” hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình kế hoạch đề ra và sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

          Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ trước khi bước vào huấn luyện các nội dung cần thiết về quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật, rèn luyện thể lực.  Đặc biệt đã đi sâu vào những nội dung cơ bản như kĩ, chiến thuật chiến đấu bộ binh; Điều lệnh; Tổ chức và phương pháp huấn luyện. Trong quá trình tập huấn, tiến hành các biện pháp kiểm tra, hội thi, hội thao về thực hành sọan thảo giáo án và thực hành huấn luyện mẫu. Qua đó đánh giá kết quả và phân loại cán bộ để làm cơ sở bố trí, sử dụng và đề bạt cán bộ.

          Tăng cường các biện pháp kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ đơn vị cơ sở, thường xuyên cử cán bộ xuống bám sát địa bàn, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những đơn vị, những cán bộ huấn luyện chưa đúng, huấn luyện thiếu, huấn luyện còn sơ sài. Qua đó tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời để huấn luyện đạt kết quả cao hơn.

          Duy trì nghiêm túc và có chất lượng các chế độ nền nếp chính quy trong huấn luyện như thông qua giáo án và phê duyệt giáo án đúng quy định. Đối với tất cả các đối tượng từ lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên đến dân quân tự vệ đều phải thực hiện các bước huấn luyện đúng theo quy định. Trước mỗi bài giảng, cán bộ huấn luyện đều tiến hành đúng quy trình giảng dạy như viết giáo án; thông qua giáo án; phê duyệt giáo án và thục luyện. Thông qua quá trình đó đã tạo cho cán bộ cấp trên trực tiếp tư duy, nghiên cứu để  bồi dưỡng cho cấp dưới và tự bồi dưỡng cho chính mình.

          Làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, chú trọng chuẩn bị đầy đủ về vật chất huấn luyện, mô hình học cụ, tổ chức kiểm tra chặt chẽ, đơn vị nào chưa chuẩn bị đầy đủ, thì Bộ chỉ huy tiếp tục chỉ đạo cho đơn vị đó phải chuẩn bị đầy đủ theo quy định mới bước vào huấn luyện. Đồng thời phát huy tính tích cực, năng động sáng tạo của cán bộ, chiến sỹ ở các đơn vị tham gia cải tiến mô hình học cụ cho sát thực tế chiến đấu.

          Thường xuyên kiểm tra chặt chẽ vũ khí trang bị, kịp thời khắc phục những hỏng hóc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị trong quá trình huấn luyện, thực hành bắn đạn thật cũng như trong diễn tập. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát thu hồi, điều chuyển, dồn dịch vũ khí trang bị. Triển khai thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất vũ khí trang bị theo đúng quy định. Đẩy mạnh cuộc vận động “quản lí, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” để nâng cao hệ số kỹ thuật và đồng bộ vũ khí trang bị phục vụ cho huấn luyện và SSCĐ.

Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dậy”. Tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho bộ độiD, trong những năm qua đã đưa vào ăn thêm cho bộ đội 1.100 đồng / người / ngày. Đồng thời bảo đảm đầy đủ nước uống cho bộ đội trong quá trình huấn luyện trên thao trường và tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao, văn hoá, văn nghệ nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ.

          Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường các biện pháp rèn luyện cán nộ, chiến sỹ nâng cao thể lực bằng các hình thức tổ chức hành quân dã ngoại, hành quân xa mang vác nặng, hành quân dài ngày kết hợp với làm công tác vận động quần chúng. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Khoa Chỉ huy Hậu Cần – Học viện Hậu cần: Một số bài học kinh nghiệm rút ra trong phong trào thi đua quyết thắng

 Là một khoa trung tâm của Học viện Hậu cần, khoa Chỉ huy Hậu cần thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn như: Biên chế quân số thiếu, tổ chức huấn luyện ở hai khu vực cách xa nhau; khối lượng huấn luyện, biên soạn tài liệu nhiều và yêu cầu về chất lượng lại đòi hỏi ngày càng cao. Trong khi đó, Khoa vẫn phải tổ chức một lực lượng giáo viên đi huấn luyện ở ngoài trường, đi học và đi thực tế ở đơn vị cơ sở… Song những năm vừa qua, khoa Chỉ huy Hậu cần của học viện đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong toàn khoa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Kết quả đó được thể hiện qua hoạt động phong trào thi đua quyết thắng, hàng năm bình xét đảng viên cuối năm, 100% đảng viên đủ tư cách mức một, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Khoa luôn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Liên tục trong những năm vừa qua, cán bộ giáo viên, nhân viên trong khoa đã tham gia tích cực vào phong trào thi đua Quyết thắng, đã được Chủ tịch nước tặng huân chương chiến công hạng nhì; Đảng uỷ Quân sự Trung ương tặng cờ “Đảng bộ cơ sở TSVM, tiêu biểu”; Bộ Quốc Phòng tặng cờ thưởng luân lưu; Học viện tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng được các cấp khen thưởng. Vậy làm thế nào để Khoa Chỉ huy Hậu cần luôn đạt được kết quả cao như vậy, chúng tôi xin nêu một số bài học kinh nghiệm được rút ra trong phong trào thi đua quyết thắng để bạn đọc cùng tham khảo.

Trước hết, Đảng uỷ, chỉ huy đã kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, đề ra các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện cụ thể, sát với điều kiện hoạt động của khoa. Tổ chức sinh hoạt quán triệt trong Đảng bộ chặt chẽ, toàn diện và thống nhất, thông qua đó đã phát huy được trí tuệ, năng lực  và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong khoa. Chính vì lẽ đó, phong trào luôn được sôi nổi và liên tục, đạt kết quả cao, toàn diện cả về huấn luyện, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ khoa trong sạch vững mạnh; xây dựng Khoa vững mạnh toàn diện và luôn luôn đạt được đơn vị có môi trường văn hoá trong sạch lành mạnh. Phong trào thi đua trong khoa cũng đã luôn bám sát vào các mốc lịch sử, các ngày truyền thống và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Quân đội và của Học viện.

Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, tự giác, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, nhất là các đợt thi đua đột kích. Duy trì tốt nền nếp chế độ kiểm tra, đôn đốc và tiến hành rút kinh nghiệm kịp thời, để có biện pháp tổ chức thực hiện phong trào tốt hơn. Thông qua kiểm tra, đôn đốc đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn khoa góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ các năm học,  giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Anh hùng.

Tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng một cách đồng bộ, thống nhất và có nền nếp. Hàng năm, dựa vào kế hoạch thi đua quyết thắng của Học viện và kinh nghiệm thực tiễn hoạt động của đơn vị, Đảng uỷ, chỉ huy khoa đã thống nhất cao về chủ trương, mục tiêu, biện pháp cũng như tổ chức thực hiện. Qua đó các cấp uỷ bộ môn đã căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ, tính chất của bộ môn mà đề ra các biện pháp phù hợp, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết các vấn đề then chốt nhất để dứt điểm những vấn đề còn tồn tại. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên kịp thời đối với cán bộ, giáo viên và viên chức trong khoa có  khối lượng công việc nhiều và khó khăn.

Luôn luôn coi trọng công tác biểu dương khen thưởng, khen thưởng đúng sẽ có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua tiếp tục phát triển. Vì vậy công tác bình xét thi đua khen thưởng được tiến hành thường xuyên, dân chủ và chặt chẽ theo những tiêu chí đã được đề ra.

Xây dựng khoa vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, toàn khoa là một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho mọi thành viên trong khoa, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối quan điểm của Đảng. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ của Học viện giao cho Khoa. Thường xuyên xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu, đoàn kết và chấp hành kỉ luật tốt.

Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và nghiên cứu khoa học. Đảng uỷ, chỉ huy khoa đã bám sát nhiệm vụ, nắm vững kế hoạch huấn luyện và nghiên cứu khoa học, chủ động quản lí, điều hành thực hiện kế hoạch của Học viện giao. Tích cực biên soạn giáo trình, tài liệu để thực hiện quy chế hoá hệ thống giáo trình tài liệu giảng dạy trong Học viện. Thường xuyên nghiên cứu cập nhật những thông tin mới, bổ sung kịp thời vào bài giảng, thực hiện nghiêm túc chế độ giảng thử, giảng kiểm tra.

Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực, chủ động cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo ở các nhà trường trong và ngoài quân đội, đi thực tế ở đơn vị cơ sở. Luôn luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong khoa. Tổ chức động viên thăm hỏi kịp thời mỗi khi gia đình cán bộ, công nhân viên có thân nhân ốm đau bệnh tật, khi có việc buồn, vui do đó đã tạo nên sự gắn bó, đoàn kết thông cảm trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên với đơn vị, góp phần làm cho Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. /.

 

 

 

Tìm hiểu quân đội philippin

Trong giai đoạn hiện nay, Quân đội Philippin là lực lượng phòng thủ chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài, bảo vệ lợi ích Quốc gia tại các Đảo, và vùng biển mà Philippin tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. Sau sự kiện 11-9 Philippin đã quan hệ chặt chẽ với Mĩ, tập trung sức mạnh cùng với Mĩ thực hiện “chống khủng bố”, chủ yếu nhằm vào các nhóm Hồi giáo li khai ở miền Nam và lực lượng Quân đội nhân dân mới ở miền Trung.

Philippin thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ với quốc phòng Mĩ, lấy quan hệ liên minh quân sự với Mĩ làm trụ cột để bảo đảm an ninh trong nước và chủ quyền quốc gia. Đã ký với Mĩ hiệp định các lực lượng thăm viếng, hiệp định hỗ trợ hậu cần, tạo cơ sở pháp lí cho Mĩ quay trở lại Philippin dưới các hình thức diễn tập, thăm viếng lẫn nhau, chuyển giao công nghệ vũ khí và đào tạo sĩ quan, binh sĩ Philippin tại Mĩ. Thông qua các cuộc diễn tập hàng năm với Mĩ, Philippin dựa vào Mĩ để đẩy mạnh các hoạt động ở biển Đông.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia, chống lại sự xâm phạm trên đất liền cũng như trên biển đảo. Chính quyền Philippin đã tiến hành thực hiện hiện đại hoá quân đội. Với chi phí hàng tỉ Đô la Mĩ không nằm trong ngân sách quốc phòng hàng năm của chính phủ, Philippin đã tăng quân số thường trực của Lục quân và Hải quân lên đáng kể. Vũ khí trang thiết bị được trang bị mới thay thế cho vũ khí, trang thiết bị cũ hoặc sử dụng kém hiệu quả. Mua sắm phương tiện cho Lục quân, Không quân, Hải quân. Đặc biệt chính quyền Philippin dành ưu tiên cho phát triển Hải quân và Không quân theo hướng tinh gọn, linh hoạt và đa năng để có thể thực hiện được tất cả các nhiệm vụ khác nhau như chống sự xâm lược từ bên ngoài, bảo vệ an ninh nội địa, cứu hộ thiên tai và tham gia xây dựng kinh tế.

Đối với Lục quân: Lượng xe tăng đã tăng lên hàng ngàn chiếc, hàng chục xe thiết giáp cùng với nhiều loại vũ khí chiến đấu bộ binh hiện đại cũng được Quân đội Philippin quan tâm hiện đại hoá. Tổ chức diễn tập với Quân đội Mĩ trên hầu hết khu vực miền nam Philippin, thông qua diễn tập Quân Mĩ giúp Quân đội Philippin huấn luyện, nâng cấp và xây mới một số căn cứ quân sự đồng thời phối hợp tấn công vào các lực lượng Hồi giáo li khai, nhất là nhóm Abu Sayyaf. Trong năm 2002 Mĩ đã chuyển giao cho Quân đội Philippin 100 xe vận tải quân sự.

Đối với Hải quân: Một đất nước xung quanh đường biên giới là biển do vậy Philippin thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Hải quân mạnh về số lượng và chất lượng cả về con người và vũ khí trang bị. Quân  số tăng lên hàng chục ngàn, đồng thời tiến hành mua sắm các tàu tuần tiễu và tàu vận tải cỡ lớn, máy bay, các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại, xuồng cứu hộ, nâng cấp các căn cứ quân sự và một số nhà máy đóng tàu, mua nhiều tàu tuần tiễu có tốc độ cao, đồng thời xây dựng cơ sở hạ tầng ở các đảo trên biển Đông như; đường băng cho máy bay lên xuống, nhà ở cho binh sĩ và những người dân được đưa ra đảo, xây dựng bến cập tàu, nhà máy điện và hệ thống lọc nước ngọt từ nước biển. Tổ chức nâng cao chất lượng lực lượng Hải quân bằng công tác huấn luyện và tổ chức diễn tập; trong năm 2002 Philippin tiến hành các cuộc diễn tập độc lập và diễn tập chung với Mĩ ở khu vực quanh đảo Luzon, Clark, Cavite, Subic nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các quân, binh chủng và giữa quân đội hai nước. Tăng cường kĩ thuật chiến đấu cho Quân đội chống lại các cuộc bạo loạn có sự trợ giúp của bên ngoài. Cũng trong năm 2002 Philippin tiến hành cuộc diễn tập Hải quân với Mĩ ở căn cứ Hải quân Subic, Cavite và Zambales nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trên biển giữa Không quân, Hải quân và Hải quân đánh bộ chống lại lực lượng khủng bố, cướp biển và buôn lậu.

Đối với Không quân: Tiếp tục tăng việc mua sắm trang thiết bị vũ khí, máy bay đặc biệt mua các loại máy bay chiến đấu đa năng để thay thế Máy bay F5, đồng thời nâng cấp máy bay cũ bảo đảm khả năng tác chiến nhanh, gọn trong mọi tình huống. Philippin đang tiến hành cân nhắc mua các loại máy bay gồm F -16, F/A-18 của Mĩ, F1 của Pháp, hay Su 27, Mig-29 của Nga. Để đáp ứng với tiến trình hiện đại hoá không quân Philippin tiến hành nâng cấp và xây mới một số sân bay dã chiến ở khu vực miền Nam do Mĩ cung

cấp tài chính và kĩ thuật. Hai bên còn dự định xây mới khoảng hai sân bay lớn ở miền Trung và miền Nam nhằm phục vụ cho kế hoạch kinh tế và quân sự của năm 2010 trở đi (sân bay Davao ở miền Nam, sân bay Bacolod ở miền Trung). Và cũng có thể Philippin sẽ nhận một số máy bay tiêm kích F -15EQ của Đài Loan. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, Không quân Philippin sẽ rất có lợi khi họ có lực lượng máy bay tiêm kích này. Trong năm qua Quân đội Philippin đã tiếp nhận từ Quân đội Mĩ những phương tiện bay không người lái (UAV) trinh sát đã từng tham gia vào các cuộc tập trận huấn luyện chống khủng tập huấn kéo dài 6 tháng ở khu vực đảo Basilan (miền Nam Philippin). UAV Gnat này tương tự như UAV Predator đã sử dụng ở Apgnixtan. UAV Gnat sẽ tạo cho Quân đội Philippin những thuận lợi trong hoạt động chống khủng bố, đặc biệt sẽ được sử dụng cho việc cảnh giới và thu thập tin tức tình báo. UAV Gnat thuộc thế hệ trước của UAV Predator, được sử dụng để trinh sát, cảnh giới và tìm kiếm mục tiêu. loại phương tiện bay không người lái này còn có thể hoạt động phối hợp với máy bay P -3 orion của Mĩ để thực hiện cảnh giới bầu trời. Ngoài ra, Mĩ cũng đã chuyển giao cho Quân đội Philippin 5 chiếc trực thăng UH -1H và 1 máy bay vận tải C -130.

Khánh Ngọc

Tổng hợp từ tài liệu nước ngoài


 

 

 

Trung đoàn 8 Sư đoàn 395 những bài học kinh nghiệm từ thực hiện mục tiêu “xây dựng môi trường văn hoá”

 

Đi trong Đoàn kiểm tra huấn luyện của Bộ Quốc Phòng, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ đơn vị 8 Đoàn B95 – QK3. Tại phòng giao ban nhìn xuống đơn vị là quang cảnh của một bức tranh thật tươi đẹp và sống động. Những con đường, những hàng cây thẳng tắp, cành lá xum xuê vươn mình trong gió của miền biển Đồng Châu. Cảm nhận đầu tiên ở đây đó chính là sự xanh, sạch, đẹp, là nếp sống văn hoá của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “xây dựng môi trường văn hoá” gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong Quân đội. Đơn vị 8- Đoàn B95 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Bằng nguồn kinh phí và quỹ vốn, đơn vị đã mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hoá trị giá gần 300 triệu đồng. Đến nay 100% các đại đội đã có tivi màu, đầu video, xây dựng 13 bảng tin, 10 khu công viên mini với 178 ghế đá, trồng mới nhiều bồn hoa cây cảnh, xây dựng 3 sân bóng đá, 20 sân bóng chuyền, 18 sân cầu lông, trồng được 800 cây ăn quả, hơn 10.000 cây lấy gỗ, trồng mới 25 ha rừng. Công tác dân vận cũng được đơn vị quan tâm một cách chu đáo, trong những năm qua đơn vị đã tặng 35 sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó và các cháu bị nhiễm chất độc màu da cam. Tặng quà cho 2470 gia đình chính sách và các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu trị giá 25.700.000 đồng, ủng hộ tỉnh Quảng ninh, Thái bình xây dựng quỹ người nghèo, người tàn tật, quỹ khuyến học với số tiền 18.780.000 đồng. Giúp địa phương đào đắp trên 10.000 m2đất đá đắp đê, làm đường tu sửa kênh mương nội đồng, giúp địa phương thu hoạch hơn 4000 mẫu lúa. Tỉ lệ vi phạm kỉ luật năm sau giảm hơn năm trước: Năm 1993 là 4,5%, năm 2001 còn 1,5% và năm 2002 không còn tường hợp nào đào, bỏ ngũ, kỉ luật thông thường chỉ còn 0,4%. Với những kết quả đạt được đơn vị luôn được cấp trên, Đảng uỷ, chính quyền địa phương khen thưởng, nhân dân nơi đơn vị đóng quân ca ngợi. Vậy làm thế nào để đơn vị đạt được kết quả cao như vậy, thông qua tìm hiểu, tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chúng tôi xin nêu những bài học kinh nghiệm sau đây:

Trước khi thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, tổ chức quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ làm cho mọi người có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trong quân đội, thông qua nhiều hình thức, biện pháp giáo dục như sinh hoạt, nói chuyện thời sự, kể chuyện truyền thống, diễn đàn, mạn đàm trao đổi, thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống, tổ chức các cuộc thi theo chuyên đề như an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt ngày chính trị văn hoá tinh thần ở đơn vị cơ sở. Kịp thời nắm bắt và giải quyết tư tưởng của bộ đội, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, giải quyết tốt vấn đề dân chủ và kỉ luật. Không ngừng giữ vững và tăng cường mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Tổ chức quán triệt sâu rộng trong đơn vị các Chỉ thị của Chính phủ, Bộ Quốc phòng nhằm ngăn chặn ảnh hưởng tác động của văn hoá phẩm xấu, độc hại, bảo đảm an toàn giao thông và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Duy trì, thực hiện nghiêm Pháp luật Nhà nước, Điều lệnh Quân đội nghiêm túc thực hiện các chế độ học tập, sinh hoạt trong ngày, trong tuần, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, thực hiện giờ nào việc ấy, làm việc có kế hoạch. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch.

Quan hệ chặt chẽ với gia đình và địa phương có quân nhân ở đơn vị. Hàng năm, hàng quý đơn vị thực hiện gửi thư trao đổi tình hình và thư chúc mừng năm mới về gia đình và địa phương để thông báo kết quả học tập, rèn luyện phấn đấu của từng quân nhân. Qua đó gia đình, địa phương nắm bắt được kết quả của con, em mình để kết hợp với đơn vị tăng cường biện pháp giáo dục, quản lí quân nhân. Tăng cường mối đoàn kết toàn dân, quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân. Tích cực chủ động các hoạt động kết nghĩa với địa phương, hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng và nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mời các địa phương tham gia hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ đồng thời nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động tình nghĩa, hoạt động phong trào ở địa phương, ủng hộ địa phương cả vật chất lẫn tinh thần.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đơn vị tổ chức tốt chế độ ăn, uống sinh hoạt cho bộ đội bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chế độ, thực hiện tốt chế độ tài chính công khai, phát huy tinh thần dân chủ trong đơn vị, mọi tiêu chuẩn, chế độ đều đến tay người chiến sĩ đủ và nhanh nhất, thờng xuyên chú ý chăm lo bảo đảm nước uống ở thao trường, bãi tập bảo đảm cho bộ đội ăn chín uống sôi. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, tổ chức học thuộc 10 bài hát quy định cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức các đêm liên hoan văn hoá, văn nghệ. Duy trì có nền nếp và thực sự có hiệu quả hoạt động của phòng truyền thống và phòng Hồ Chí Minh. Hàng tuần vào tối thứ 5, thứ 7 và chủ nhật cho bộ đội đọc sách báo tại các phòng đọc với rất nhiều đầu sách, báo các loại. Hàng tháng đơn vị tổ chức cho bộ đội xem phim nhựa, xem văn công và xem băng truyền thống. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông giữa các tiểu đoàn với tiểu đoàn, giữa các đại đội với nhau, giữa địa phương với đơn vị tạo nên không khí đoàn kết, thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và công tác. Xây dựng khu tập bơi được cải tạo, nâng cấp từ các hồ, ao để phục vụ cho bộ đội trong công tác rèn luyện thể lực ngày càng tốt hơn.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức. Phát huy sức mạnh tổng hợp  kết hợp sức mạnh nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, đơn vị bạn và sự giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn, đẩy mạnh các hoạt động bổ ích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỉ luật, trong huấn luyện góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hoá trong sáng, lành mạnh.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Kết quả huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tốt: Phải tham mưu trúng, đúng và thực hiện nghiêm túc

Năm 2010 chất lượng huấn luyện của LLVT tỉnh Bình Thuận chuyển biến khá đồng đều. Để hiểu sâu sắc hơn về kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, phóng viên TCQH đã có cuộc trao đổi với đại tá Đỗ Ngọc Niễn, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Bình Thuận về vấn đề trên.

PV: Thưa đồng chí đại tá Đỗ Ngọc Niễn, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Bình Thuận! Được đánh giá là đơn vị có chất lượng huấn luyện chiến đấu khá đồng đều, xin đồng chí cho biết kết quả chính trong  năm 2010 của tỉnh Bình Thuận?

Đại tá Đỗ Ngọc Niễn: Năm 2010, tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện có nhiều khó khăn. Hạn hán, giá cả tiêu dùng tăng cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện ở các cấp, các ngành đã có rất nhiều cố gắng song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ cán bộ huấn luyện, thao trường, bãi tập còn thiếu… Những khó khăn trên phần nào tác động trực tiếp đến kết quả, chất lượng huấn luyện chiến đấu của LLVT tỉnh. Năm 2010, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho LLVT với tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, lấy chất lượng, hiệu quả và nâng cao trình độ chiến đấu cho các lực lượng làm mục tiêu. Gắn huấn luyện với việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước khi bước vào huấn luyện, BCHQS tỉnh đã tổ chức 29 lớp tập huấn cho 1.552 cán bộ ở các cấp. Ngoài 12.220 mô hình học cụ đã có, còn làm mới, cải tiến, sáng kiến 2.829 mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện. Trong năm 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, địa phương, đơn vị được huấn luyện theo chương trình quy định, kiểm tra có 100% đạt khá và giỏi. Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, nhất là kỹ thuật trong chiến đấu và khả năng cơ động.

BCHQS tỉnh đã tham gia và tổ chức tốt các cuộc diễn tập như: Diễn tập TN -10 do Quân khu tổ chức; tổ chức cho huyện Đức Linh diễn tập phòng thủ có 1 phần thực binh đạt mục đích, yêu cầu đề ra; triển khai thị xã LaGi diễn tập phòng chống lụt bão đạt kết quả tốt và chỉ đạo 20% xã, phường, thị trấn trong tỉnh luyện tập tác chiến trị an. Lực lượng DQTV trong năm qua huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Qua kiểm tra đánh giá kết quả, tỷ lệ khá và giỏi đạt cao, nội dung huấn luyện phù hợp và sát với thực tế chiến đấu, điều kiện hoạt động, tác chiến của từng địa phương. Lực lượng DBĐV luôn được kiện toàn, bổ sung, sắp xếp, biên chế hợp lý, chất lượng về mọi mặt ngày càng được nâng lên. Trong năm trong toàn tỉnh đã động viên huấn luyện cho 15 đại đội với 1.433 và động viên kiểm tra SSCĐ 13 đại đội với 1.147 đồng chí. Với kết quả trên, có thể khẳng định năm huấn luyện 2010 lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện đề ra và chất lượng thu được tương đối đồng đều.

PV: Với những kết quả đạt được trong huấn luyện, đồng chí có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức huấn luyện của BCHQS tỉnh?

Đại tá Đỗ Ngọc Niễn: Như đồng chí đã biết, huấn luyện chiến đấu là một nhiệm vụ quan trọng của công tác QS -QP địa phương. Qua huấn luyện để nâng cao trình độ SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Có huấn luyện giỏi, mới bảo đảm SSCĐ cao. Nhận thức về vấn đề này, Đảng ủy quân sự tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện. Trong huấn luyện luôn vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp. Chú trọng đầu tư cho cho các đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ đảo, các đơn vị làm nhiệm A2, đơn vị huấn lực lượng dự bị động viên.

Công tác chuẩn bị cho huấn luyện phải được các cấp quan tâm đúng mức, chuẩn bị đầy đủ về mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án huấn luyện. Đổi mới tổ chức, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nội dung, chương trình phù hợp. Cán bộ các cấp thường xuyên bám sát thao trường bãi tập, nắm bắt tình hình tư tưởng kịp thời. Ngoài ra để huấn luyện giỏi, bảo đảm nhiệm vụ SSCĐ cao trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì phải sâu sát, tỉ mỉ, tăng cường kiểm tra, kịp thời uốn nắn những sai sót trong huấn luyện. Quan tâm bồi dưỡng kỹ về nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện.

Phải gắn chặt huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, SSCĐ với rèn luyện kỷ luật, rèn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy và chăm lo tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội. Ngoài ra với tỉnh Bình Thuận, chúng tôi tổ chức, duy trì chặt chẽ việc tổ chức huấn luyện theo cụm, đóng quân dã ngoại, tổ chức hội trại huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Đối với quân dự bị động viên của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong đất liền (trừ đảo Phú Quý) chúng tôi đều tổ chức huấn luyện tập trung tại Đơn vị BB812 của tỉnh, từ đó các mặt công tác chuẩn bị, bảo đảm, giáo viên, thao trường, bãi tập, VKTB, quân trang, phương pháp tổ chức huấn luyện, duy trì quân số, kỷ luật được chặt chẽ, chính quy từ đó góp phần nâng cao chất lượng chiến đấu cho lực lượng này.

PV: Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2011, theo đồng chí cần tập trung vào những vấn đề gì?

Đại tá Đỗ Ngọc Niễn: Trước hết là phải tham mưu cho Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện. Tập trung xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn và bảo đảm tốt các mặt cho nhiệm vụ huấn luyện. Tiếp tục đổi mới công tác bảo đảm huấn luyện với phương châm hướng mạnh về cơ sở; tăng cường các biện pháp kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện trong từng giai đoạn chính xác, khách quan, không chạy theo thành tích, chỉ rõ những mạnh, yếu của từng đơn vị để có biện pháp phát huy những kết quả tốt đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn diễn ra.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất về kinh phí để huấn luyện cho lực lượng DQTV và quân DBĐV. Năm nay, chúng tôi tiếp tục và tăng cường hơn việc tổ chức đưa cán bộ xuống trực tiếp một số đơn vị cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ những nội dung còn yếu, chưa thống nhất. Trong nội dung, phương pháp huấn luyện, chúng tôi chú trọng vào các trọng tâm như: Đối với lực lượng thường trực phải tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cấp phân đội, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại sát thực tế. Đối với lực lượng DQTV phải tổ chức huấn luyện đủ nội dung, chương trình quy định, sát với điều kiện của từng địa phương. Duy trì huấn luyện dân quân theo cụm, chọn thời điểm phù hợp để quân số đạt cao, nhất là những lúc nhàn rỗi của nông dân, mùa ngư dân không đi biển… Đối với lực lượng DBĐV chúng tôi tiếp tục duy trì mô hình huấn luyện tập trung tại Đơn vị BB 812 (trừ Đảo Phú Quý).

Trong thực hành huấn luyện tổ chức duy trì nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình quy định nhất là khâu chuẩn bị, tập huấn cán bộ, giáo án, mô hình học cụ… đến kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả. Song song với công tác huấn luyện chiến đấu, công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, điều lệnh phải có chuyển biến tiến bộ hơn. Tích cực học tập, ôn luyện động tác Điều lệnh đội ngũ sửa đổi, bổ sung năm 2010. Trong năm tỉnh sẽ tổ chức diễn tập KVPT cho huyện Hàm Thuận Bắc, diễn tập PCLB – TKCN huyện Tuy Phong và diễn tập chiến đấu trị an kết hợp công tác PKND cho 20%  xã, phường, thị trấn. Tổ chức và tham gia Hội thao, hội thi đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

           Xin cảm ơn đồng chí!

    Nguyễn Văn Minh thực hiện

 

 

 

BCHBP tỉnh Bình Thuận: Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Bình Thuận là tỉnh duyên hải nằm ở cực Nam Trung bộ, với bờ biển dài 192km từ mũi Đá Chẹt giáp với Cà Ná tỉnh Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Có địa hình khá phức tạp, đồi, núi, đồng bằng, cồn cát ven biển đan sen lẫn nhau. Ngoài khơi có một số đảo, trong đó có 10 đảo của huyện đảo Phú Quý, cách thành phố Phan Thiết 120 km. Một số nhánh mũi chạy ra sát biển tạo nên các mũi La Gàn, Kê Gà, Mũi Né, Hòn Rơm và Mũi Nhỏ. Trên tuyến biển của tỉnh, tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định. Tuy vậy, hoạt động của bọn phản động lợi dụng tôn giáo nhất là Thiên chúa giáo, tội phạm buôn bán, sử dụng ma tuý, trộm  cắp ngư cụ trên biển diễn biến phức tạp. Trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, doanh trại các đơn vị chưa được đầu tư xây dựng cơ bản. Đội ngũ cán bộ chủ trì trong công tác huấn luyện ở một số đơn vị chưa có kinh nghiệm thực tiễn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp huấn luyện còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập còn nhiều thiếu thốn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tổ chức huấn luyện. Khả năng nhận thức của bộ đội không đồng đều. Đội hình đóng quân tương đối phân tán … Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến chất lượng công tác huấn luyện bộ đội, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với nhiệm vụ được giao là lực lượng nòng cốt chuyên trách, chủ trì trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Hằng năm, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã ra Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, văn kiện công tác tham mưu huấn luyện, thẩm định phê duyệt, triển khai thực hiện theo đúng quy định. Nắm chắc và quản lý toàn diện vùng biển khu vực biên phòng. Tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ, xử lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đảm bảo đúng pháp luật. Đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý kịp thời các vụ việc xẩy ra. Tham mưu cho địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động tôn giáo trong khu vực. Tích cực phối hợp đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới, tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; quan hệ tốt với các lực lượng; tham mưu đề xuất cho địa phương xử lý đúng pháp luật các vụ tàu thuyền nước ngoài vi phạm. Tích cực tu sửa thao trường, bãi tập, các công trình huấn luyện chiến đấu phục vụ cho luyện tập, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Do đó, công tác huấn luyện chiến đấu từng bước được nâng lên, hoàn thành tốt 100% nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định.

Thường xuyên duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí lực lượng hợp lý xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn vùng biển đảm nhiệm. Phối phợp chặt chẽ với các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát, phòng chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân vững chắc. Quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ và kế hoạch của BTL Biên phòng về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh…

Chấp hành nghiêm Chỉ lệnh, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ và Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ yêu cầu, nhiệm vụ về công tác huấn luyện chiến đấu. Từ đó, từng đơn vị, từng cá nhân xác định tư tưởng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Chủ động xây xựng kế hoạch huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng. Chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ tài liệu, soạn giáo án, chuẩn bị thao trường bãi tập, mô hình học cụ… đến tổ chức huấn luyện đảm bảo đúng chương trình, nội dung, thời gian theo quy định.

Tích cực, chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện, chú trọng các hình thức chiến đấu phân đội nhỏ, thực hành xử lý các tình huống trong huấn luyện. Quán triệt tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình huống, phương án, đối tượng tác chiến, sát với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ trên tuyến biên giới biển, đảo và phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị của từng đơn vị đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh. Tổ chức huấn luyện cho bộ đội đủ các nội dung, chương trình theo quy định, trong đó chú trọng huấn luyện nội dung kĩ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành. Tích cực học tập, rèn luyện điều lệnh đội ngũ sửa đổi năm 2010. Bên cạnh đó, huấn luyện cho bộ đội nắm vững kiến thức về nghiệp vụ Biên phòng. Đi sâu bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và áp dụng luật vào thực tiễn công tác; những chủ trương đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo. Huấn luyện cho bộ đội nắm chắc quy trình xử lí vụ việc ở đồn biên phòng; quy trình bắt giữ, xử lí tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển; công tác điều tra cơ bản của trinh sát bộ đội biên phòng. Tuyên truyền cho bộ đội nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch đang hàng ngày chống phá Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Thường xuyên luyện tập các phương án như: Chiến đấu bảo vệ đồn, trạm, cơ quan; phòng chống cháy nổ; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… tạo nên khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra và khả năng hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị với nhau.

Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp bằng nhiều phương pháp như: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ những nội dung cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Đặc biệt là những nội dung còn yếu, những nội dung mới. Tổ chức hội thi, hội thao trên tất cả các lĩnh vực trong đó chú trọng vào công tác huấn luyện bộ đội. Tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành huấn luyện; đẩy mạnh đổi mới về tổ chức phương pháp huấn luyện; kết hợp chặt chẽ công tác huấn luyện với rèn luyện và quản lý kỷ luật, rèn luyện nâng cao thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất; đổi mới phương pháp kiểm tra đơn vị cơ sở; kiểm tra đi đôi với hướng dẫn cho các đơn vị. Gắn công tác bồi dưỡng cán bộ với quy hoạch sử dụng, đào tạo theo chức danh, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì cấp đồn, đội, trạm, đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; không để đơn vị thiếu cán bộ. Vì vậy, trong thời gian qua đội ngũ cán bộ của đơn vị luôn được kiện toàn, bố trí hợp lý về số lượng ở cơ quan và các đơn vị cơ sở. Phẩm chất chính trị, năng lực công tác được nâng lên ngày càng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiến hành quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ và kế hoạch của BTL Biên phòng về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức Đảng TSVM …Tích cực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cơ sở nâng cao chất lượng chấp hành điều lệnh, đẩy mạnh xây dựng chính quy. Chỉ đạo, giúp đỡ 1 số đồn xây dựng điểm về chính quy, rèn luyện và chấp hành kỉ luật. Triển khai làm mới hệ thống biển, bảng theo đúng hướng dẫn của cấp trên.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ chỉ huy Quân sự, Công an, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương… Thực hiện tốt quan hệ phối hợp giữa Bộ chỉ huy Quân Sự và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong nhiệm vụ phòng thủ tác chiến và chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Ban chỉ huy Quân sự các huyện ven biển tổ chức diễn tập chỉ huy – cơ quan trên bản đồ và diễn tập khu vực phòng thủ huyện, luyện tập, diễn tập về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn (PCLB – TKCN)… Cùng với Công an tỉnh thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với MTTQ tỉnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư” gắn với phong trào toàn dân tham gia xây dựng bảo vệ biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh. Phối hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương làm tốt các chương trình: Phổ cập giáo dục tiểu học; chương trình Quân – Dân y kết hợp. Tích cực tham gia xây dựng điểm sáng văn hoá ở khu dân cư; xây dựng tủ sách pháp luật tại Đồn Biên phòng và thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn… Xây dựng các tổ an ninh tự quản trên biển, tổ tàu thuyền an toàn. Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các ngành có liên quan tổ chức các Đài canh trực 24/24 thường xuyên liên lạc với các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, góp phần tích cực tham gia PCLB – TKCN khi có tình huống xảy ra. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Cán bộ được tỉnh ủy tặng bằng khen

Đến Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận, chúng tôi được nghe kể về tấm gương tích cực học tập rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đó là Thượng uý Nguyễn Bảo Anh, Đại đội trưởng Đại đội trinh sát 5. Tốt nghiệp khóa đào tạo 5 năm tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2003, Bảo Anh được điều động về công tác tại Tiểu đoàn BB 482/Bộ CHQS Bình Thuận. Sau hơn 2 năm công tác, tháng 12/2005 được điều động ra đảo Phú Quý công tác tại Ban CHQS huyện. Trên bất cứ cương vị nào, Bảo Anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp trên tin tưởng, ngợi khen, tập thể cán bộ, chiến sĩ BCHQS huyện Phú Quý tin tưởng bình bầu là chiến sĩ thi đua (năm 2006). Do yêu cầu nhiệm vụ, tháng 12/2007, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh điều động về đảm nhiệm chức vụ Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 5 thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận.

Trao đổi với Bảo Anh về chuyên ngành học là Chỉ huy binh chủng hợp thành, chưa có nghiệp vụ trinh sát mà về làm Đại đội trưởng Đại đội trinh sát thì có khó khăn gì không. Bảo Anh tâm sự: Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề đối với em, vì không đúng chuyên ngành học, hơn nữa, trinh sát ngoài việc nắm chắc về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì việc nắm nội dung kỹ thuật chuyên ngành đặc biệt là võ thuật là tương đối khó. Mặt khác, khi về nhận nhiệm vụ Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 5 trong điều kiện đơn vị có nhiều điểm yếu nhất là việc quản lý và chấp hành kỷ luật, chế độ trực SSCĐ, quan hệ với nhân dân, mất an toàn trong huấn luyện, luyện tập đã dẫn đến 01 chiến sĩ bị tử vong… Song ý thức được trách nhiệm và sự tin tưởng của cấp trên, em xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Trên cương vị là Đại đội trưởng, Bảo Anh luôn thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm chắc tình hình đơn vị thông qua các đồng chí trong ban chỉ huy đại đội, các trung đội trưởng và đi sâu sát đến từng chiến sĩ trong đại đội… Bên cạnh đó tích cực học tập, nghiên cứu những nội dung của chuyên ngành trinh sát và tận dụng thời gian để học võ thuật. Đồng thời tiến hành nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý rèn luyện kỉ luật đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ trong ngày, trong tuần, giao ban, hội ý để bàn bạc, thống nhất và đưa ra những giải pháp thật phù hợp để lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị đạt kết quả tốt nhất; xây dựng hệ thống văn kiện SSCĐ đúng quy định nâng cao khả năng SSCĐ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho các tổ chức như Chi đoàn hoạt động có hiệu quả, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn đơn vị. Đồng thời quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, đời sống của cán bộ chiến sĩ mà đặc biệt là đối với những đồng chí QNCN của đơn vị.

Với sự giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, các Phòng, Ban có liên quan và sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ đại đội, đơn vị thực sự chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực. Trong 3 năm qua Đại đội 5 đã được Bộ CHQS tỉnh tặng Bằng khen và nhiều giấy khen (7 Giấy khen) vì hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân Bảo Anh được các cấp tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Chiến sĩ thi đua (2006, 2008, 2010); Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen (2009); Đảng uỷ Quân sự tỉnh tặng Giấy khen (2008, 2009); Tỉnh ủy tặng Bằng khen (2010). Bí quyết thành công của Bảo Anh là luôn gương mẫu, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và phải không ngừng phấn đấu để vươn lên. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Kết quả huấn luyện, sscđ ở vùng 4 – hải quân năm 2010 Một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm

 

 

 

 

     Cuối tháng 12 năm 2010, nằm trong Đoàn kiểm tra của Bộ, chúng tôi có dịp đến thăm, nắm tình hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Vùng 4 – Quân chủng Hải quân cho thấy: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2010 của đơn vị đã có nhiều tiến bộ, có mặt đạt được khá tốt. Trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động triển khai cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, thời gian theo quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ. Quá trình huấn luyện, đơn vị đã thực hiện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”;coi trọng huấn luyện theo phương án, huấn luyện theo các tình huống được giao. Tăng cường huấn luyện thực hành, nhất là nội dung kĩ thuật chuyên ngành, nội dung về rèn luyện thể lực, điều lệnh… Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời ở các cấp theo đúng quy định của công tác tham mưu huấn luyện. Trong huấn luyện, đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp chỉ đạo, tổ chức điều hành huấn luyện, tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo đối với các lực lượng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, kiểm tra cuối năm 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thông qua báo cáo và theo dõi nắm tình hình thực tiễn của đơn vị vẫn còn những hạn chế nhất định đó là: Việc quan sát, phân tích, đánh giá, nhận định và báo cáo tình hình của các đơn vị có lúc còn chậm, chưa kịp thời, chưa chính xác, chưa cụ thể, tỷ mỷ, gây khó khăn cho chỉ huy các cấp trong xử lý. Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng kế hoạch huấn luyện xác định chưa sát đối tượng; kiểm tra một số đối tượng chưa nắm chắc nội dung, thời gian, mức độ, chỉ tiêu huấn luyện. Vai trò của cấp ủy các cấp nhất là cấp đại đội (tàu) đối với công tác giáo dục chính trị có lúc chưa quan tâm đúng mức. Thực hiện quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị vẫn có đơn vị thực hiện chưa nghiêm, còn có biểu hiện hình thức; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sĩ còn thiếu tự giác, ngại nghiên cứu học tập…

Kiểm tra thực tế ở đơn vị kho trạm và tiểu đoàn phòng không, chúng tôi còn nhận thấy công tác tham mưu huấn luyện, tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu còn yếu. Báo động kiểm tra cơ động chiến đấu của đại đội pháo Phòng không không hoàn thành nhiệm vụ, xe kéo pháo không cơ động được vì không đủ nhiên liệu, thiếu thiết bị bảo đảm cơ động, vũ khí trang bị không đầy đủ, đạn pháo để lộn xộn trong hòm đạn không đúng nguyên tắc bảo đảm an toàn; súng pháo không có dụng cụ sửa chữa, kính đo xa của chỉ huy pháo không mang theo… Công tác xây dựng văn kiện các loại của đơn vị kho trạm chưa tốt, chưa bổ sung điều chỉnh kịp thời kế hoạch tác chiến. Bên cạnh đó, trình độ soạn thảo văn kiện chưa tốt, còn sai sót, thiếu nhiều nội dung trong kế hoạch cơ động lực lượng. Do đó, trong thực tiễn khó thực hiện được theo kế hoạch cơ động lực lượng khi tiến hành di chuyển kho trạm. Văn kiện tác chiến tại chỗ thì sơ đồ chưa có, chỉ có bản thuyết minh nhưng được làm từ lâu, qua nhiều đời chỉ huy nhưng chưa được bổ sung… Động tác điều lệnh của cá nhân chưa chuẩn xác, nhất là điều lệnh mới sửa đổi năm 2010; đội hình đơn vị chưa đều, đẹp; viết giáo án huấn luyện chưa đúng tiêu chuẩn quy định… Vì vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, theo chúng tôi cấp ủy, chỉ huy các cấp và cấp trên ở Vùng 4 Hải quân cần quan tâm và tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung, biện pháp cơ bản như sau:

Tiếp tục quán triệt giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị về nội dung, mức độ huấn luyện, rèn luyện điều lệnh, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật; tập trung khắc phục dứt điểm những điểm yếu còn tồn tại năm 2010. Triển khai chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2011, nhất là xây dựng kế hoạch, tập huấn cán bộ, củng cố thao trường bãi tập. Quá trình tổ chức thực hiện cần phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, tích cực nghiên cứu, chế tạo mô hình học cụ, tài liệu phục vụ cho huấn luyện. Sửa chữa, nâng cấp các công trình huấn luyện đảm bảo cho huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu, sát địa bàn, sát nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua quyết thắng tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu ra quân huấn luyện.

Thường xuyên bổ sung đầy đủ các phương án tác chiến cho sát với tình hình thực tiễn của đơn vị trong từng thời gian nhất định. Tổ chức luyện tập nâng cao thực chất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, xử lý chính xác các tình huống. Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho sẵn sàng chiến đấu. Kiểm tra chặt chẽ phương tiện kĩ thuật chấm dứt tình trạng xe, pháo không sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí, khí tài phải đầy đủ, đồng bộ và phải được sắp xếp gọn gàng đúng nguyên tắc an toàn; bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm để sẵn sàng cơ động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được ngay.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, tập trung rèn luyện, bồi dưỡng toàn diện cho cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, thuần thục xử lý tình huống, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp những nội dung mới về quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Chú trọng bồi dưỡng những nội dung trong các văn kiện tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện đảm bảo tính khoa học, sát thực tế. Xây dựng các nội dung tập bài cho chỉ huy, cơ quan đầy đủ, khoa học. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp về viết giáo án huấn luyện, phương pháp giảng bài, thông qua giáo án. Cán bộ trực tiếp huấn luyện cần tích cực học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu để viết giáo án huấn luyện đúng theo quy định, kịp thời bổ sung những nội dung sau khi được cấp trên phê duyệt và tiến hành thục luyện cho thuần thục trước khi huấn luyện cho đơn vị. Tổ chức bình giảng, bình tập, kịp thời rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế về nội dung và phương pháp huấn luyện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần có biện pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện.

Tăng cường huấn luyện, rèn luyện điều lệnh đội ngũ cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, nhất là động tác đội ngũ sửa đổi năm 2010. Huấn luyện thành thục động tác cá nhân sau đó tổ chức hợp luyện toàn đơn vị để động tác thống nhất, đều đẹp, chuẩn xác thể hiện được tính chính quy, hùng mạnh của Quân đội. Huấn luyện cho mọi cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kĩ thuật nhằm làm cho mọi người khai thác, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế. Chú trọng huấn luyện tốt về kĩ thuật chiến đấu bộ binh cho các đối tượng, bảo đảm các bài bắn theo chương trình quy định đạt kết quả cao. Thường xuyên rèn luyện cho bộ đội có thể lực tốt, nhất là lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, đảo… Kết hợp tốt giữa đổi mới huấn luyện với đổi mới phương pháp tác phong công tác. Quản lý, duy trì kỷ luật chặt chẽ không để xảy ra kỉ luật nghiêm trọng, giảm tỉ lệ vi phạm kỉ luật thông thường. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên. Chủ động tổ chức hội thi, hội thao cho đội ngũ cán bộ các cấp nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về công tác huấn luyện để đảm bảo cho đơn vị luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

Luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết các nhu cầu chính đáng của bộ đội. Tích cực, chủ động, phát huy nội lực xây dựng cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp. Xây dựng nơi ở, nơi làm việc khang trang, tạo ra nhiều khu vui chơi, giải trí cho bộ đội. Làm tốt công tác bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của các đơn vị. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở tiểu đoàn thông tin 18 – tổng cục kĩ thuật

Là đơn vị bảo đảm thông tin cho toàn Tổng cục, Tiểu đoàn 18 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vừa huấn luyện vừa làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ cấp trên giao. Quân số biên chế so với yêu cầu nhiệm vụ mới đạt 70%; trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ không đồng đều, do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn. Đứng trước tình hình đó, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị đã xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, có huấn luyện tốt mới bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế; đề ra các biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 90% đạt khá giỏi. Đội ngũ cán bộ thực hiện tốt yêu cầu huấn luyện theo phân cấp, chất lượng chuyên môn kỹ thuật không ngừng được nâng lên. Việc tổ chức thực hành năng lực khai thác, bảo đảm thông tin liên lạc của cán bộ, chiến sĩ trên trang thiết bị của đơn vị có nhiều tiến bộ. Nền nếp công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Năm 2010 Tiểu đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Trao đổi với Thiếu tá Hà Sơn Hà – Tiểu đoàn trưởng, chúng tôi được biết, để có được sự thành thạo trong chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 18 đã và tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thường xuyên quán triệt nghiêm túc chỉ thị huấn luyện của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đến 100% cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Thông qua công tác quán triệt, làm cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, phân công cấp uỷ viên phụ trách trên từng mảng công tác huấn luyện, kịp thời nắm bắt kết quả, uốn nắn sửa chữa những thiếu sót trong từng nội dung huấn luyện.

Trước khi bước vào huấn luyện Tiểu đoàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, phân công giáo viên soạn giáo án huấn luyện và thông qua bài giảng theo đúng quy định. Cán bộ chủ trì thông qua kịp thời rút kinh nghiệm cùng cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng soạn giáo án, phê duyệt giáo án và tổ chức phương pháp huấn luyện. Việc tổ chức thông qua giáo án tập trung đã hạn chế những thiếu sót về tổ chức phương pháp, bổ sung những nội dung huấn luyện còn thiếu góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp. Thường xuyên củng cố các giảng đường, bổ sung mô hình học cụ, phân công giáo viên phụ trách giảng dạy trên từng khoa mục để nêu cao tinh thần trách nhiệm, đào sâu nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, đồng thời chuẩn bị tốt giáo án bài giảng một cách kỹ lưỡng để cán bộ cấp trên phê duyệt trước khi bước vào thực hành huấn luyện.

Kế hoạch huấn luyện của đơn vị được xây dựng khoa học, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của phân đội. Đối với kế hoạch huấn luyện chuyên môn kĩ thuật, căn cứ vào thực tế, chỉ huy tiểu đoàn lập kế hoạch chung cho huấn luyện bảo đảm xoay vòng, đổi tập giữa các bộ phận với nhau. Tổ chức huấn luyện tại chức cho các đối tượng chặt chẽ theo quy định 8 ngày /tháng đạt 100% quân số. Để bảo đảm đúng thời gian 2 ngày trong tuần, đơn vị đã thực hiện huấn luyện như: Ngày thứ 5 hằng tuần là ngày huấn luyện chuyên môn kĩ thuật, tất cả các đối tượng được tập trung lên lớp lí thuyết 4 giờ (kể cả những đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ trực) sau đó còn 3 giờ sẽ thực hiện học trong phiên ca. Một ngày nữa tổ chức huấn luyện quân sự, chính trị sẽ được chia ra làm 2 buổi để tổ chức huấn luyện bảo đảm những đồng chí làm nhiệm vụ hôm nay thì sẽ được học tập vào ngày mai. Từ việc lập kế hoạch khoa học đã tránh được hiện tượng chồng chéo giữa các nội dung huấn luyện, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị đều được học tập.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ trung đội trưởng đến cán bộ đại đội và tương đương trong toàn đơn vị những nội dung còn yếu, thiếu về quân sự, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đi sâu vào một số nội dung như: Hướng dẫn phương pháp tổ chức huấn luyện cho cán bộ cấp phân đội; Những khái niệm và hiểu biết cơ bản về Tác chiến điện tử; Phương pháp huấn luyện chuyên ngành thông tin VTĐ; Phương pháp huấn luyện chuyên ngành thông tin HTĐ; Thứ tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ của đại đội.

Năm 2011, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm ‘Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc’ giữ vững “3 quan điểm – 8 nguyên tắc –  6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thực tế  nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với tổ chức biên chế, khả năng trang bị của đơn vị. Giáo dục cho bộ đội vững vàng về tư tưởng, kiên định về lập trường tư tưởng trong mọi tình huống, tăng cường bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tình thương yêu đồng chí đồng đội kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch những quan điểm sai trái góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của đơn vị, bảo đảm  đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Huấn luyện cho bộ đội nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại khí tài được trang bị, đặc biệt các trang bị khí tài mới, nâng cao tính độc lập vững chắc của hệ thống Thông tin, bảo đảm TTLL thường xuyên và SSCĐ thông suốt trong mọi tình huống. Huấn luyện theo chương trình thống nhất, đúng, đủ nội dung, đủ thời gian cho mọi đối tượng. Đổi mới phương pháp huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện cá nhân và phân đội. Huấn luyện đến đâu thực hành đến đó bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước đưa công tác huấn luyện của đơn vị đi vào nền nếp có chiều sâu. Huấn luyện Điều lệ công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; nguyên tắc tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng bảo đảm Thông tin thường xuyên và trong các nhiệm vụ; chỉ huy cơ quan, đơn vị trong chuyển trạng thái SSCĐ; tính năng kỹ chiến thuật, quy trình điều hành và khai thác các trang bị thông tin hiện có và một số trang bị mới (XD-D9B1, PRC25, các tổng đài KTS, thiết bị quang…). Huấn luyện nâng cao trình độ thu phát báo, mã dịch điện; điều lệ công tác TTVTĐ; quy tắc, thực hành liên lạc; trình tự các b­­ước triển khai thu hồi điện đài PRC 25, XD-D9-B1..; khai thác các tính năng dịch vụ (báo, thoại, truyền số liệu); bảo đảm thông tin trong điều kiện có tác chiến điện tử; sử dụng các phần mềm huấn luyện báo vụ; cách đấu nối, tiếp hợp các thiết bị truyền dẫn quang với hệ thống tổng đài. Khai báo, đấu nối và bảo quản, bảo d­­ưỡng, xử lý các cảnh báo, sự cố thông th­­ường trong tổng đài; quy trình điều sửa dây máy điện thoại; thực hành ra đôi, tết cáp, lên đầu cáp, cách đo phân đọan đứt chập bằng đồng hồ vạn năng.Huấn luyện về chức trách trạm trư­ởng, nhân viên QB; chế độ công tác trạm Thông tin QB; công tác phòng gian giữ bí mật trong Thông tin QB. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ sửa chữa các loại khí tài đ­ược trang bị. Tính năng kỹ, chiến thuật của các khí tài trang bị trên xe chỉ huy TT. Tăng cường huấn luyện các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử trí các tình huống xảy ra.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 917/1999/CT – QP về ‘Xây dựng đơn vị VMTD”. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT Tốt – Bền – An toàn – Tiết kiệm và An toàn giao thông”. Quản lý đơn vị chặt chẽ, tăng cường giáo dục pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,25%. Xây dựng nền nếp làm việc, sinh hoạt chính quy trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động TDTT nâng cao sức khỏe bộ đội và tạo nếp sống vui tươi lành mạnh trong toàn đơn vị. Phát huy tốt vai trò của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, vai trò tự học của từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Tổ chức phát động thi đua tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đã được đặt ra cho từng bộ phận, từng cá nhân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong huấn luyện. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Luyện tập điều lệnh đội ngũ sửa đổi, bổ sung năm 2010 Mấy kinh nghiệm rút ra

Điều lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2010 đã góp phần làm chuyển biến thêm một bước về sự trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng b­ước hiện đại. Điều đó đã được thể hiện trong Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long -Hà Nội. Tuy nhiên, thời quan qua, một số đơn vị thực hiện điều lệnh đội ngũ sửa đổi, bổ sung còn có hạn chế nhất định. Chưa tạo sự thống nhất giữa các đơn vị; động tác cá nhân thiếu chuẩn xác; còn nhầm lẫn giữa động tác điều lệnh cũ và điều lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2010 nhất là động tác chuyển bước tiếp lệnh từ đi đều thành đi nghiêm nhìn bên phải (trái) chào và ngược lại; kĩ thuật động tác chưa theo kịp với yêu cầu sửa đổi của Điều lệnh năm 2010…Hạn chế nêu trên có nguyên nhân sâu xa là do người chỉ huy ở một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc luyện tập điều lệnh đội ngũ, chưa kiên quyết nhắc nhở những tập thể, cá nhân luyện tập không nghiêm. Song nguyên nhân chính vẫn là do bản thân từng cá nhân chưa tích cực rèn luyện, khi đơn vị tổ chức luyện tập thì chưa nhiệt tình, chưa tích cực rèn luyện, quá trình học tập còn nô đùa, ý thức đối với tập thể còn hạn chế … Để khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng luyện tập Điều lệnh đội ngũ sửa đổi, bổ sung năm 2010, theo chúng tôi, chỉ huy các cấp và từng cá nhân cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đối với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị: Trước hết cần giáo dục cho bộ đội nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Điều lệnh sửa đổi, bổ sung năm 2010 làm cho mọi người chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động để có quyết tâm học tập tốt. Kết quả học tập Điều lệnh Đội ngũ là sản phẩm của quá trình giáo dục ý thức, trách nhiệm và tổ chức luyện tập Điều lệnh đội ngũ của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong đơn vị. Để thực hiện tốt nội dung này, cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần phải giáo dục cho các quân nhân về ý thức và trách nhiệm trong quá trình luyện tập; làm cho mọi người thấy được vị trí, tầm quan trọng của Điều lệnh Đội ngũ sửa đổi, bổ sung năm 2010 là góp phần xây dựng quân đội chính qui …Trên thực tế, khi đơn vị tổ chức luyện tập mà chỉ huy có mặt để duy trì thì chất lượng luyện tập nâng lên rõ rệt, bộ đội có ý thức luyện tập tốt hơn, chăm chỉ hơn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức luyện tập khoa học; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho bộ đội luyện tập.Duy trì nghiêm chế độ học tập đã được triển khai theo kế hoạch. Đây là nội dung quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng luyện tập Điều lệnh đội ngũ. Xây dựng kế hoạch học tập là một nội dung rất quan trọng nhằm điều hành, duy trì học tập của đơn vị cụ thể mang lại kết quả cao nhưng vẫn bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên. Tổ chức luyện tập không chặt chẽ, phương pháp luyện tập không tốt không những kết quả học tập không cao mà còn làm cho động tác thành cố tật khó sửa, ngược lại nếu được tổ chức chặt chẽ và có phương pháp sửa tập khoa học, thì dù thời gian có ít nhưng chất lượng luyện tập vẫn được nâng lên. Để làm tốt điều này, người chỉ huy các cấp căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong tuần và trong tháng, xây dựng kế hoạch luyện tập Điều lệnh đội ngũ phù hợp với đièu kiện thực tế của đơn vị. Luyện tập và sửa tập thực hiện đúng qui trình, từ luyện tập cơ bản đến luyện tập tổng hợp, luyện tập từng cử động của động tác đến liên kết các cử động của động tác. Luyện tập các kĩ năng động tác phải đi từ cá nhân đến tập thể, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tập tổng hợp. Quá trình luyện tập, người chỉ huy không nôn nóng cắt giảm các bước luyện tập, tổ chức luyện tập thành thạo động tác, dứt điểm nội dung này mới chuyển nội dung khác. Trước từng buổi tập, chỉ huy đơn vị phải nói rõ nội dung và phương pháp luyện tập, quá trình luyện tập dùng khẩu lệnh và động tác mẫu để sửa, thực hiện sai đâu sửa đó. Sửa tập không nóng vội nhưng phải làm kiên quyết, cá nhân nào luyện tập chưa đúng phải kiên quyết bắt tập lại hoặc học thêm giờ. Phân công cán bộ để theo dõi, giúp đỡ và sửa tập.

Kết thúc buổi luyện tập phải tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, hội thao giữa các đơn vị với nhau kịp thời phát hiện những sai sót, chỉ ra được ưu điểm, khuyết điểm cho bộ đội để có biện pháp khắc phục. Đồng thời gắn kết quả luyện tập điều lệnh đội ngũ của cá nhân, của tập thể với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Luyện tập điều lệnh đội ngũ là nội dung xây dựng chính qui, là một nội dung công tác quân sự của người chỉ huy để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vì vậy, kết quả luyện tập điều lệnh đội ngũ của cá nhân và tập thể phải được đưa vào nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm của tập thể và cá nhân. Để kích thích phong trào luyện tập, khi bình xét thi đua tuần, tháng ban thi đua cần thưởng điểm cho những đơn vị, bộ phận luyện tập tích cực, có kết quả diễu duyệt đội ngũ tốt, nhắc nhở hoặc trừ điểm đối với những đơn vị tổ chức luyện tập chưa tốt, kết quả diễu, duyệt đội ngũ còn nhiều thiếu sót.

Đối với cá nhân: Trước hết phải nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc luyện tập điều lệnh đội ngũ từ đó xây dựng cho mình kế hoạch học tập khoa học. Nâng cao ý thức trong học tập kể cả có mặt lãnh đạo, chỉ huy đơn vị duy trì hay không có mặt tại buổi luyện tập của đơn vị; không nên học đối phó hay đến học chỉ để cho có mặt cho đủ quân số. Tự mình nghiên cứu kĩ thuật từng động tác để luyện tập cho chuẩn xác. Khi thấy động tác chưa đúng kĩ thuật phải nghiên cứu cụ thể để có biện pháp khắc phục. Trong khi đơn vị tổ chức luyện tập, mỗi cá nhân phải tích cực, chủ động, miệt mài luyện tập; có thể tự mình nghiên cứu hoặc tập các cử động với mọi người để mọi người sửa tập cho mình nhất là động tác đánh tay trong đi đều, đi nghiêm cho đều, đẹp và đúng kĩ thuật. Tận dụng thời gian để luyện tập đạt chất lượng cao nhất. Luyện tập động tác điều lệnh đội ngũ đòi hỏi mỗi cá nhân phải tích cực, chủ động, cố gắng học tập rèn luyện. Nhất là những quân nhân đã thuần thục động tác điều lệnh cũ thì việc tập những động tác điều lệnh sửa đổi bổ sung năm 2010 càng phải chú ý, luyện tập miệt mài, sửa sai kịp thời để khắc phục cái cũ thuần thục cái mới, có như vậy chất lượng luyện tập điều lệnh đội ngũ sửa đổi, bổ sung năm 2010 mới đạt kết quả cao. Động tác của cá nhân có chuẩn xác, đều đẹp thì đội ngũ tập thể mới đẹp và thống nhất tạo nên một đơn vị trang nghiêm hùng mạnh…/.

 Nguyễn Văn Minh

 

 

 

“vượt nắng, thắng mưa, say sưa học tập” ở tiểu đoàn 4 trung đoàn 8

            Thượng tuần tháng 4 năm 2012, chúng tôi có dịp đến thăm Tiểu đoàn 4 Trung đoàn Bộ binh 8. Trong cái lạnh và mưa phùn nặng hạt, nhưng không khí huấn luyện ở đây vẫn luôn sôi động làm cho chúng tôi cũng cảm thấy cái lạnh như đã được đẩy xa. Trên khắp con đường, góc sân, hội trường …, cán bộ say sưa giảng bài, chiến sĩ miệt mài luyện tập. Dạo quanh một vòng đơn vị, gặp các chiến sĩ mới quê Hà Nam đang luyện tập, tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ, tôi hỏi về việc ăn, ở, huấn luyện của chiến sĩ mới thế nào, các nội dung học đã đạt được đến đâu, cán bộ huấn luyện giảng bài có dễ học dễ nhớ không thì mọi chiến sĩ đều trả lời rất tốt. Binh nhì Nguyễn Phước Hoà, chiến sĩ thuộc Đại đội 3 đọc 10 lời thề khá thuộc. Hỏi về huấn luyện thể lực, về các động tác võ như thế nào, tất cả chiến sĩ cùng trả lời chúng đều đều thành thạo. Tôi thầm nghĩ, nếu huấn luyện như thế này thì thật tốt, vì thời gian bước vào huấn luyện mới hơn 1 tháng. Trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn, Đại uý Nguyễn Tiến Vinh – Tiểu đoàn trưởng cho biết thêm: Tiểu đoàn tôi có nhiều kinh nghiêm và bề dầy trong công tác huấn luyện. 5 năm qua, tiểu đoàn luôn được khen thưởng và năm 2011 đơn vị được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đi sâu tìm hiểu, chúng tôi cảm nhận được ở đơn vị này đã thực hiện nhiều nội dung biện pháp thiết thực như:

             Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và Sư đoàn trưởng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu như trực chỉ huy, trực bạn, trực chiến, trực nghiệp vụ. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và luyện tập các phương án chiến đấu, kế hoạch phòng chống cháy nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng đối phó với các tình huống xẩy ra. Thông qua công tác quán triệt, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, phân công cấp uỷ viên phụ trách trên từng mảng công tác huấn luyện, kịp thời nắm bắt kết quả, uốn nắn sửa chữa những thiếu sót trong từng nội dung huấn luyện. Giáo dục cho bộ đội kiên định vững vàng về tư tưởng trong mọi tình huống, tăng cường bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tình thương yêu đồng chí đồng đội trong huấn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

            Xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng huấn luyện, thực hiện tốt xoay vòng, đổi tập. Trước khi bước vào huấn luyện, Tiểu đoàn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ những nội dung còn yếu, thiếu về quân sự, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đi sâu vào một số nội dung như tổ chức, phương pháp một buổi, một bài huấn luyện… Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, phân công giáo viên soạn giáo án huấn luyện và thông qua bài giảng theo đúng quy định. Việc tổ chức thông qua giáo án tập trung đã hạn chế những thiếu sót về tổ chức phương pháp, bổ sung những nội dung huấn luyện còn thiếu góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp. Tích cực chuẩn bị mọi mặt trước khi bước vào huấn luyện. Sửa chữa và làm mới hàng ngàn bia bảng, đồ dùng học tập các loại, đầu tư kinh phí và ngày công tu sửa thao trường, bãi tập bảo đảm đúng quy định. Mở rộng dân chủ bảo đảm tiến bộ vững chắc trong rèn luyện kỉ luật. Trong những năm qua, tiểu đoàn 4 không để xẩy ra các vụ việc vi phạm kỉ luật nghiêm trọng, không để xẩy ra tai nạn trong huấn luyện và trong quá trình tham gia giao thông, tỉ lệ vi phạm kỉ luật thông thường dưới 0,2%, đơn vị an toàn tuyệt đối. Chủ động tu sửa, thay thế hệ thống dây, giá, biển, bảng xây dựng chính quy. Đến nay 100% các đơn vị trong tiểu đoàn đã có biển bảng bằng khung nhôm, giấy in lụa bảo đảm chất lượng tốt, bền, đẹp. Duy trì chặt chẽ chế độ trong ngày, trong tuần, quản lí chặt chẽ bộ đội trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ.

              Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính và phong trào thi đua Ngành Hậu cần Quân khu 3 làm theo lời Bác Hồ dạy. thường xuyên bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời cơ sở, vật chất hậu cần, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. chú trọng bảo đảm tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dã ngoại. Quản lí, sử dụng kinh phí, vật tư, trang thiết bị bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả không để lãng phí. Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn cho bộ đội, quản lí chặt chẽ không để có hiện tượng bớt xén tiêu chuẩn của chiến sĩ. Đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi bảo đảm đầy đủ rau xanh cho bộ đội. Cùng với kinh phí đầu tư của trên cấp, tiểu đoàn đã đầu tư xây dựng 200m2 chuồng trại chăn nuôi bảo đảm thực phẩm cho bộ đội không để dịch bệnh xẩy ra quân số khoẻ đạt 99%, giữ vững danh hiệu bếp nuôi quân giỏi, quản lí tốt. Thực hiện tốt chế độ quản lí, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị, không để vũ khí han rỉ, xuống cấp hay mất mát hư hỏng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về vũ khí trang bị trong huấn luyện cũng như trong sẵn sàng chiến đấu.

              Thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho bộ đội. Tổ chức các hoạt vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh cho bộ đội nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ làm cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị an tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tốt vai trò của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, vai trò tự học của từng cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên tổ chức phát động thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đã đề ra ở từng tập thể, cá nhân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích, đồng thời phê bình nhắc nhở những tập thể, cá nhân còn hạn chế, khuyết điểm trong huấn luyện. /.

                             Nguyễn Văn Minh

Trung đoàn BB98 – Sư đoàn316 – QK2 với công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Trung đoàn 98–Sư đoàn 316S- Quân khu 2 là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được cấp trên giao. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, kinh phí bảo đảm cho huấn luyện còn hạn hẹp, đội ngũ cán bộ có lúc còn thiếu so với biên chế. Song được sự giúp đỡ của cấp trên và chính quyền địa phương,  cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện, trong đó có 80% nội dung đạt khá giỏi trở lên. Năm 2010, Trung đoàn vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên. Xây dựng nghị quyết sát đúng, triển khai thực hiện đồng bộ làm cho bộ đội nắm chắc mục tiêu, nội dung, yêu cầu huấn luyện. Thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung tuyên truyền và giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù cho mọi đối tượng. Luôn coi trọng giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, truyền thống tự lực, tự cường của trung đoàn. Trong giáo dục đã vận dụng bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Thi tìm hiểu truyền thống; tổ chức kể chuyện truyền thống; diễn đàn, trao đổi, tham quan các di tích lịch sử … Kết hợp tốt giữa giáo dục với tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị, trong từng thời kỳ. Tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Duy trì có hiệu quả thiết chế dân chủ ở cơ sở… Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao giao lưu với địa phương và các đơn vị bạn. Qua đó khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cấp uỷ các cấp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng với nhiệm vụ của từng đơn vị. Thông qua kiểm tra đã kịp thời ngăn chặn những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị vi phạm kỉ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập trước khi bước vào huấn luyện. Thường xuyên phát động cán bộ, chiến sỹ phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Hàng năm đầu tư hàng chục triệu đồng làm mới mô hình, học cụ huấn luyện bảo đảm tính thống nhất, bền, đẹp, sát với thực tế. Đã đầu tư hàng ngàn ngày công tu sửa thao trường, bãi tập, công trình huấn luyện bảo đảm phục vụ tốt công tác huấn luyện bộ đội. Trong đó chú ý tu sửa, xây dựng thiết bị thao trường đúng quy định làm cho bộ đội có nhận thức đúng ngay từ ngày đầu huấn luyện.

Không ngừng nâng cao trình độK, năng lực chỉ huy và tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường. Với quan điểm, yếu nội dung nào tập trung bồi dưỡng, tập huấn nội dung đó, coi trọng nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp điều hành trong huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội. Duy trì tốt việc bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị vào thứ sáu hàng tuần, rút kinh nghiệm huấn luyện trong tuần, phổ biến thống nhất nội dung huấn luyện tuần tới và thông qua giáo án. Đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ các cấp về các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Kết quả tập huấn 100% đạt yêu cầu, có 78% trở lên đạt khá giỏi. Tổ chức hội thi đại đội trưởng, chính trị viên đại đội các đại đội bộ binh đạt kết quả cao. Tổ chức tốt cho cán bộ tiểu đoàn ôn luyện tham gia thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên giỏi tiểu đoàn giỏi do Sư đoàn tổ chức đạt kết quả tốt. Thông qua hội thi đã đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ đại đội của đơn vị để có biện pháp bồi dưỡng cho những cán bộ còn hạn chế trên từng mặt công tác góp phần nâng cao trình độ cho họ. Chính vì vậy đội ngũ cán bộ đã nâng cao đư­ợc trình độ, năng lực đáp ứng đ­ược yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay có 100% cán bộ huấn luyện đư­ợc theo phân cấp, trong đó có 80% khá, giỏi.

Với phư­ơng châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”,sát thực tế chiến đấu, sát nhiệm vụ, sát địa bàn. Đơn vị đã chỉ đạo cho cán bộ các cấp tiến hành huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ cá nhân đến phối hợp hiệp đồng trong đơn vị, lấy thực hành là chính, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại để nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Đồng thời rèn luyện thể lực cho bộ đội có sức khoẻ bền bỉ, dẻo dai bằng nhiều biện pháp tích cực, trong đó tổ chức hành quân rèn luyện đường dài mang vác nặng hằng tuần trở thành nền nếp. Bên cạnh đó, tổ chức tốt hội thi, hội thao đánh giá kết quả, sơ kết rút kinh nghiệm để biểu dư­ơng khen thư­ởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong huấn luyện, trong rèn luyện chấp hành kỉ luật và chấn chỉnh, nhắc nhở, kỉ luật kịp thời những tập thể, cá nhân đạt kết quả thấp trong huấn luyện và vi phạm chế độ quy định. Phát huy vai trò trách nhiệm của chỉ huy và cơ quan, nhất là cơ quan tham mưu trong việc tổ chức hiệp đồng kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ các đơn vị huấn luyện. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian cho các đối tượng theo kế hoạch, coi trọng công tác thông qua giáo án và phê duyệt giáo án tại thực địa. Trong thực hành luyện tập, cán bộ trực tiếp uốn nắn, sửa sai cho bộ đội. Sau mỗi buổi tập, tổ chức rút kinh nghiệm tìm ra nguyên nhân mạnh, yếu để có biện pháp khắc phục. Thực hiện nghiêm túc có nền nếp kế hoạch huấn luyện, kịp thời huấn luyện bổ sung với những nội dung còn thiếu. Kịp thời rút kinh nghiệm với các đơn vị trong huấn luyện qua từng nội dung, từng thời gian. Kiên quyết xử lí với những biểu hiện huấn luyện giản đơn, huấn luyện chạy theo chương trình, chạy theo thành tích không thiết thực với nhiệm vụ và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Tiến hành nhiều hình thức hoạt động CTĐ, CTCT trên thao trư­ờng bãi tập, tổ chức nhiều trò chơi thể thao, quân sự mới, tạo ra tâm lý vui tư­ơi, phấn khởi, hăng say trong huấn luyện.

Thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Duy trì chặt chẽ chế độ trong ngày, trong tuần trong tháng. Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cấp mình, đặc biệt chú trọng đến giáo dục nâng cao nhận thức hiểu biết về Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đơn vị đã luôn đề cao phương pháp kiên trì trong giáo dục, kết hợp giáo dục với kiểm tra nhận thức, chỉ đạo xây dựng mô hình đơn vị điểm, tổ chức tham quan, thi đua học tập điển hình tiên tiến, chú trọng giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu như tình trạng vi phạm kỷ luật, đào bỏ ngũ. Trong đó coi trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ phải gương mẫu về lời nói và việc làm. Thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về phư­ơng pháp quản lý, giáo dục bộ đội, phư­ơng pháp giải quyết các tình huống hay nảy sinh ở đơn vị.

Song song với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm thường xuyên là huấn luyện và SSCĐ, cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lí quân nhu tốt”. Chỉ đạo đơn vị tập trung đầu tư, quy hoạch hệ thống chuồng, trại, ao, hồ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, rau xanh với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Khu tăng gia tập trung với gieo trồng đa dạng chủng loại rau xanh; khu chăn nuôi tập trung với đủ loại gia súc, gia cầm cung cấp đủ nguồn thực phẩm cho đơn vị. Cùng với kinh phí trên cấp, đơn vị đã đầu tư thêm hàng trăm triệu đồng để xây dựng hội trường, nhà văn hoá, nhà truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, khu thể thao giải trí và mua sắm các thiết bị thông tin, truyền thanh, truyền hình, sách báo để phục vụ bộ đội. Thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí trang bị kĩ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Duy trì nghiêm các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị, phương tiện kĩ thuật. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kĩ thuật và lái xe; tích cực tham gia các hội thi thợ sửa chữa giỏi do Sư đoàn tổ chức …/.

 

 

 

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Kỉ niệm 64 năm ngày truyền thống và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu

 

          Ngày 10/4/2012, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức kỷ niệm 64 năm truyền thống Đảng bộ các cơ quan Chính – Dân – Đảng Trung ương, 5 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11-4-2007 – 11-4-2012) và tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ nhất. Đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Ngô Văn Dụ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể và 500 Bí thư tiêu biểu của Khối các cơ quan Trung ương đến dự.

          64 năm xây dựng và trưởng thành

          Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã có bài diễn văn quan trọng nêu bật những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được 64 năm qua (1948 – 2012). Cách đây 64 năm, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Đảng bộ các cơ quan Chính-Dân-Đảng Trung ương bao gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến cứu nước, là trụ cột của nhân dân Việt Nam. Sự ra đời này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trọng việc đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo lãnh đạo cuộc kháng chiến thắng lợi, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

          Trải qua sự thăng trầm của đất nước, đảng bộ các cơ quan Chính-Dân-Đảng có nhiều biến động, tách, nhập, chuyển đổi từ nơi này sang nơi khác, nhưng bất cứ ở chỗ nào các đảng viên trong Đảng bộ Khối luôn phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ một Đảng bộ được thành lập trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa chiến khu Việt Bắc với 20 chi bộ nhỏ bé gồm mấy trăm đảng viên, đến nay, Đảng bộ Khối đã có 60 đảng bộ trực thuộc với hơn 6,5 vạn đảng viên sinh hoạt trong 4.800 chi bộ. Với những thành tích và đóng góp đã đạt được, Đảng bộ Khối và nhiều tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Tại buổi Lễ, 500 Bí thư tiêu biểu cho gần 5.000 bí thư chi bộ và trên 60 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được tuyên dương. Đây là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục xây dựng đảng bộ vững mạnh toàn diện

          Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh toàn diện, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Khối, đồng chí Đào Ngọc Dung kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Khối các cơ quan Trung ương phát huy truyền thống tự lực tự cường, tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Các đảng viên phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và làm tốt giáo dục chính trị, tư tưởng. Chăm lo kiện toàn tổ chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp uỷ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

          Nhân dịp này đồng chí Lê Hồng Anh thay mặt cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước biểu dương thành tích mà Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong thời gian qua và nhiệt liệt chúc mừng 500 Bí thư chi bộ tiêu biểu được tôn vinh trong buổi lễ trọng đại này. Đồng thời cũng nhấn mạnh:

          Trong bối cảnh hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tích cực triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), tạo chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở Đảng và từng cán bộ, đảng viên.

          Chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, giữ nghiêm kỉ luật đảng; hoàn thiện cơ chế, tiêu chí đánh giá, phân loại và bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có kết quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, chấp hành đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của đngr viên trong đảng bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch” trước các luận điệu, tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch và những cám dỗ của cuộc sống. Đồng thời các cấp uỷ đảng cần làm tốt công tác quy hoạch, phát hiện, tuyển chọn, bố trí đội ngũ cán bộ và đội ngũ bí thư chi bộ; quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và có chính sách động viên khen thưởng, tôn vinh kịp thời cá bí thư chi bộ, tiêu biểu, gương mẫu, người tốt, việc tốt. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng và vai trò của đảng uỷ đối với chi bộ trực thuộc. Các đồng chí bí thư chi bộ được tuyên dương hom nay tiếp tục phấn đấu rèn luyện xứng đáng là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập và noi theo./.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên Truyền: 50 năm phấn đấu, trưởng thành

 

          Sáng 30/3, Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã tổ chức Lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Cờ thưởng thi đua của Thủ tướng. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; và đại diện các ban trung ương, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến dự.

 

          50 năm – một chặng đường

          Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí đầm ấm, sôi động, hứng khởi thầy và trò Học viện báo chí và Tuyên truyền. Mở đầu buổi lễ, PGS.TS Lương Khắc Hiếu – Quyền Giám đốc Học viện đã đọc diễn văn kỉ niệm và ôn lại những mốc son lịch sử của trường trong suốt 50 năm phấn đấu và trưởng thành.

          Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tiền thân là trường Tuyên giáo Trung ương, được thành lập ngày 16/01/1962 trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Trường Tuyên huấn TW, trường Đại học Nhân dân và trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II. Trong suốt 50 năm qua, Học viện Báo chí Tuyên truyền đã đạt được những thành tựu quan trọng về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cùng những bước phát triển nhanh chóng về cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật.

          Hiện nay, Học viện đào tạo 26 chuyên ngành bậc đại học, 12 chuyên ngành ở bậc cao học và 2 chuyên ngành bậc tiến sĩ. Học viện đã đào tạo và bồi dưỡng hơn 60 nghìn cán bộ lý luận, tư tưởng – văn hóa, trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lí ở các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí trong cả nước…

          Trong lĩnh vực khoa học, Học viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng: triển khai nghiên cứu gần 1300 đề tài các cấp, công bố hàng nghìn bài báo khoa học, tổ chức hàng trăm hội thảo và thông tin khoa học. Với gần 300 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong đó có 22 Giáo sư, Phó Giáo sư, hơn 70 Tiến sĩ và trên 120 Thạc sĩ. Nhiều cán bộ, giảng viên được đào tạo ở các trường, viện danh tiếng của các nước trên thế giới như Nga, Mỹ, Pháp, Úc, Trung Quốc, Thái Lan… Đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng được trẻ hoá và được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Nhiều người không những có trình độ chuyên môn giỏi mà còn thành thạo ngoại ngữ, tin học, có thể làm việc trực tiếp với chuyên gia nước ngoài.

          Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, đến nay nhà trường có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với trên 20 trường đại học, viện nghiên cứu và 3 tập đoàn truyền thông của 15 quốc gia thuộc 4 châu lục Á, Âu, Mỹ, Úc.

          Với những thành tích to lớn trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì (1992), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2001), Huân chương Hồ Chí Minh (2007) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

          Phát huy truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang không ngừng phấn đấu vươn lên về mọi mặt. Tích cực nâng cao chất lượng dạy và học, tích cực đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy tính năng động sáng tạo của người học… Hoàn thiện và đổi mới giáo trình, thường xuyên cập nhật kiến thức mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu bổ sung đổi mới chương trình theo hướng hiện đại, phù hợp và hiệu quả. Giữ vững và phát triển tốt quan hệ hợp tác quốc tế cả chiều rộng và chiều sâu. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, trẻ hoá và tăng nhanh tỉ lệ cán bộ có học hàm, học vị, có uy tín trong nghiên cứu khoa học.

          Phấn đấu trong 5 năm tới đội ngũ cán bộ đạt 35-40% có trình độ tiến sĩ trở lên; 40-50% có trình độ thạc sĩ. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo xứng đáng là trung tâm có uy tín về đào tạo cán bộ lý luận chính trị và báo chí-truyền thông, là đối tác tin cậy của nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, là địa chỉ hấp dẫn của người học.

          Đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

          Nhân dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Cờ thưởng thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Với tình cảm chân thành của một người đã từng học tập, rèn luyện tại học viện, đồng chí Tô Huy Rứa đã tỏ lòng tri ân đến các thầy, cô đã có công dạy dỗ, rèn luyện đồng chí để phát triển như ngày hôm nay. Trên cương vị lãnh đạo hiện nay, đồng chí đã động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên trong toàn Học viện cố gắng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

          Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Nhà trường cần tích cực và chủ động phát triển năng lực tư duy, nâng tầm nhìn, xây dựng chiến lược phát triển học viện đến giữa thế kỉ 21. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí, giảng viên, nghiên cứu viên vững vàng về tư tưởng, chính trị; thấm nhuần đạo đức cách mạng, có trình độ lí luận, chuyên môn, nghiệp vụ cao, có tác phong công nghiệp; có nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người của Đảng và Nhà nước…

          Chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học một cách sát hợp. Nội dung, chương trình đào tạo phải bảo đảm tính Đảng, tính cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, có như vậy Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, đào tạo mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Giao lưu “Thành tựu y học và quyền được nhìn thấy”

 

          Nhân dịp kỷ niệm 57 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2012), Bộ Y tế phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành tựu y học và Quyền được nhìn thấy”. Đây là lần đầu tiên, Bộ Y tế tổ chức tôn vinh thành tựu y học Việt Nam với 30 thành tựu y học Việt Nam nổi bật trên 13 lĩnh vực khác nhau.

          20 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2012, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đêm giao lưu thành tựu y học và quyền được nhìn thấy do Bộ y tế, tổ chức đã diễn ra trong không khí đầm ấm, sôi động và hoành tráng. Sau màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nhà hát nhạc nhẹ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đọc báo cáo ghi nhận những cống hiến của ngành Y tế và các thầy thuốc Việt Nam. Bộ trưởng nêu bật lên những thành tựu y học của Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tốt nhất với chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc điều trị bệnh tại nước ngoài. Tôn ba mươi công trình vừa được công nhận là thành tựu y, dược nổi bật thuộc 13 lĩnh vực: ghép tạng; can thiệp tim mạch; ung bướu; nội soi phẫu thuật; can thiệp chấn thương,chỉnh hình; ứng dụng tế bào gốc; hỗ trợ sinh sản; nhãn khoa; y học cổ truyền; sản xuất vaccine/sinh phẩm y tế; dược, chuyển giao công nghệ và y học dự phòng.

          Từ các thành quả nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn từ đó khẳng định vị trí, vai trò của những thành tựu đó đối với sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam; đồng thời cũng nêu bật lên ý nghĩa, giá trị thực tiễn về kinh tế, xã hội của các thành tựu này.

          Thông qua chương trình giao lưu nhằm giúp cho nhân dân nhận biết được những tiến bộ của nền y học nước nhà, tự hào về những phát triển chung của ngành Y tế và cùng góp sức với ngành Y tế đưa thành tựu y học vào thực tế cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của những tiến bộ y học đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời kêu gọi toàn xã hội chung tay chia sẻ những khó khăn của ngành Y tế, tham gia công tác xã hội hóa đầu tư nguồn lực cho Y tế trong điều kiện ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu nhất là trong lĩnh vực giảm tải các bệnh viện.

          Phát biểu tại buổi giao lưu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Chúng tôi đánh giá cao những thầy thuốc không quản khó khăn tích cực nghiên cứu ứng dụng thành công khoa học công nghệ để cung cấp cho nhân dân những dịch vụ tiên tiến. Bộ y tế luôn khuyến khích và ủng hộ các hoạt động nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới các thầy thuốc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng phòng bệnh khám chữa bệnh cho nhân dân đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận được các tiến bộ y học”. Sau lời phát biểu biểu dương của Bộ trưởng Bộ Y tế là chương trình ca múa nhạc đặc sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ diễn ra thật đặc sắc và hấp dẫn.

          Vào đầu buổi giao lưu, GS.TS. Nguyễn Lân Việt – Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai đã trao đổi về can thiệp tim mạch, GS cho biết: Tim mạch can thiệp là những thủ thuật xâm lấn tối thiểu, Không giống như phẫu thuật truyền thống, những thủ thuật này được thực hiện qua một ống thông (catheter) rất nhỏ đường kính từ 2-3mm, ống thông này đưa vào lòng mạch máu hoặc vào trong buồng tim để thăm dò về chức năng và cấu trúc cũng như thực hiện  điều trị những tổn thương rất chính xác. Chúng ta có quyền tự hào về thành tựu này, sánh vai với các nước có nền y học tiên tiến trên thế giới. Trước đây chúng ta phải đi học ở nước ngoài hoặc phải mời bác sĩ nước ngoài sang Việt Nam để thực hiện những ca về tim mạch nhưng hiện nay nước ta là một trong các nước tiên tiến xử lí được bệnh nhân tim mạch, Viện Tim mạch Quốc gia đã thực hiện gần 44.000 lượt thủ thuật thông tim thăm dò huyết động và can thiệp tim mạch; đào tạo cho 30 lượt học viên quốc tế.

          Tiếp theo, GS.TS. Bùi Đức Phú – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cùng chia sẻ với khán giả về về kỉ niệm khi thực hiện ca ghép tim đầu tiên. Bệnh nhân được thực hiện ghép tim là Trần Mậu Đức, 26 tuổi, ở phường Phú Hội, TP Huế. Đến nay anh Đức đã khoẻ mạnh bình thường, và anh Đức cũng cho biết hiện nay vợ anh đang mang thai. Chi phí cho một ca ghép tim ở Việt Nam so với Ấn Độ, Trung quốc chỉ bằng 1/3, với Mỹ chỉ bằng 1/20. Nhưng việc người hiến tim là rất hiếm, chính vì vậy, Giáo sư cũng kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ hiến dâng trái tim mình khi bị chết não để cứu người khác được sống khoẻ mạnh.

          GS.TSKH Nguyễn Thu Vân – Giám đốc Công ty Vắc-xin sinh phẩm số 1. Chúng tôi đã nghiên cứu sản xuất thành công các loại vac xin mà chúng ta phải nhập từ nước ngoài. Trong đó, các l vác xin chúng tôi nghiên cứu và chế thành công có tác dụng bảo vệ tới 90% như vác xin tả và cũng nghiên cứu chế thành công nhiều loại vác xin khác như H1N1, H5N1…

          GS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết về phẫu thuật nội soi. So với các nước tiên tiến trên thế giới, chúng ta có quyền tự hào từ trình độ của y, bác sĩ đến phương tiện để thực hiện nội soi đều hiện đại. Trước đây, chúng ta phải cử các bác sĩ sang nước ngoài học tập, nghiên cứu hoặc mời các chuyên gia về lĩnh vực này sang giảng dạy cho chúng ta thì ngày nay, từ vị thế là học trò về ngành này ta đang trở thành người thầy mà các nước khác đang tìm đến học tập. Bệnh viện Nhi Trung ương được bạn bè quốc tế đánh giá là là một trung tâm phẫu thuật nội soi có trình độ tương đương với những trung tâm phát triển nhất trên khu vực, bởi vì chúng ta triển khai tất cả những kĩ thuật phức tạp nhất, ngoài ra chúng ta có nhiều đóng góp 5 phương pháp kĩ thuật mới về nội soi, nhiều thành tựu nổi bật trong phẫu thuật nội soi như điều trị u nám đường mật…

          Kết thúc giao lưu của GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng hoa cho 4 thày thuốc tiêu biểu đã cùng giao lưu ngày hôm nay.

          Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế trao Kỷ niệm chương cho đại diện các đơn vị đã tài trợ cho Bộ Y tế để mở rộng cơ sở khám chữa bệnh u bướu, xây dựng các trạm y tế và chương trình mổ mắt miễn phí. Đồng thời thông qua chương trình này, Bộ trưởng kêu gọi các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hợp tác, tài trợ, ủng hộ tạo nguồn kinh phí hỗ trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để họ có cơ hội được nhìn thấy./.

                                                                             Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Phát huy truyền thống anh hùng tiếp tục Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lí bộ đội ở học viện hậu cần

     Chấp hành chỉ thị của Bộ Quốc phòng, tháng 5/1951 Tổng cục Cung cấp quyết định mở Lớp Huấn luyện cán bộ Cung cấp đầu tiên tại bản Khuôn Lồng, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 88 học viên tham dự khóa học này là trưởng, phó phòng, ban Quân nhu các Đại đoàn, Trung đoàn độc lập, một số là cán bộ cấp tỉnh, huyện được điều vào Quân đội. Ngày 15 Tháng 6 năm 1951, cán bộ, học viên lớp học nghe d? c thu c? a Bác H?. Trong thư có đoạn viết: “… Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc ngoài mặt trận, cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo thì bộ đội mới đánh thắng trận…; cán bộ cung cấp phải làm kiểu mẫu cần, kiệm, liêm, chính…” và từ đó, ngày 15/6 được lấy là ngày truy?n th?ng c?a H?c vi?n H?u c? n. Trải qua 60 năm phấn đấu và trưởng thành cùng với những thăng trầm của đất nước, đến nay Học viện Hậu cần đã trưởng thành vượt bậc trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hậu cần và đào tạo cán bộ hậu cần cho toàn quân. Trong 60 năm qua, Học viện đã đào tạo được hơn 45.000 cán bộ, nhân viên hậu cần, trên 1.000 sinh viên đại học, trung cấp dân sự, hơn 2.000 cán bộ hậu cần cho Quân đội hai nước bạn Lào và Campuchia; trong đó có gần 400 học viên sau đại học, 73 Tiến sỹ. Đến nay, Học viện đã có 100% cán bộ giảng viên có trình độ Đại học trở lên, trong đó có 62,5% trình độ sau Đại học, trên 15% trình độ Tiến sỹ; 6 Giáo sư, 26 PGS, 02 Nhà giáo Nhân dân, 17 Nhà giáo Ưu tú; hàng chục Nhà giáo giỏi cấp BQP, hàng trăm Nhà giáo giỏi cấp Học viện… Những thành tích đó đã góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Do có nhiều thành tích xuất sắc, Học viện đã được Nhà nước tặng thưởng: Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước (2002); 1 Huân chương Hồ Chí Minh (2006); 3 Huân chương Quân công hạng Nhất (1984, 1984, 2001); 1 Huân chương Quân công hạng Ba (1971); 1 Huân chương Lao động hạng Nhì (1972); 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất (1959, 1967, 1983); 2 Huân chương Chiến công hạng Ba (1989, 1990); 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2004); 1 Huân chương Itxala hạng Ba (2004); 2 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và Anh hùng Lao động (1979, 2003); Ngoài ra, Học vi?n nhi?u l?n du? c Chính ph?, B? Qu? c Phòng, B? Giáo d?c éào t?o t?ng C? thu? ng Luân luu.

Đến nay, tuy có rất nhiều thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn. Học viện đóng quân trên địa bàn thành phố Hà Nội ở hai khu vực cách xa nhau nên công tác chỉ đạo, quản lí còn gặp nhiều trở ngại. Quân số khá đông, lưu lượng học viên ra, vào hằng năm với số lượng lớn. Nhưng những năm qua công tác quản lí kỉ luật đã có nhiều tiến bộ, tỉ lệ vi phạm kỉ luật năm sau thấp hơn năm trước. Phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mọi được giao, Đảng uỷ, Ban giám đốc Học viện đã chỉ đạo thực hiện nhiều nội dung, biện pháp nhằm xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, trong đó đã chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện bộ đội chấp hành kỉ luật. Để đạt được điều đó, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện đã thực hiện một số biện pháp cơ bản có hiệu quả thiết thực đó là:

Trước hết, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội nắm chắc pháp luật của Nhà nước, những quy định về công tác xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỉ luật của Quân đội; chỉ thị, mệnh lệnh của Giám đốc học viện về công tác quản lí bộ đội và chấp hành các quy định của đơn vị. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, cán bộ, chiến sĩ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong học viện nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, mục đích của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật quân đội, các quy định của đơn vị từ đó tự giác chấp hành. Chỉ đạo cho cơ quan chức năng xây dựng quy chế quản lí cán bộ, học viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng cụ thể, chặt chẽ và phổ biến đến mọi người trong toàn Học viện.

Thường xuyên củng cố, bổ sung hệ thống biển bảng, dây giá xây dựng chính quy từ cơ quan đến các đơn vị cơ sở bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định, thực hiện các chế độ, thời gian làm việc của cán bộ, chiến sĩ, học viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên trong toàn học viện. Hằng tuần, tháng thông qua kiểm tra hằng ngày, cơ quan chức năng tổng hợp tình hình chấp hành kỉ luật trong toàn học viện thông báo đến các đơn vị trực thuộc để chỉ huy các đơn vị có biện pháp rèn luyện, giáo dục những cá nhân còn vi phạm kỉ luật Quân đội và quy định của Học viện. Từng bước hoàn thiện tổ chức biên chế, duy trì và nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm kỷ luật, giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý xuống dưới 0,3%, không có vụ việc nghiêm trọng, Học viện an toàn tuyệt đối.

Chủ động, sáng tạo nhiều hình thức, biện pháp trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó chủ yếu đi sâu vào việc làm theo như thế nào của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong rèn luyện lối sống, tác phong chính quy, thực hiện các chế độ ngày tuần, chấp hành thời gian làm việc… xây dựng thư viện chính quy, có đầy đủ tài liệu để tạo điều kiện cho cán bộ, học viên, chiến sĩ tìm hiểu, học tập trong những giờ nghỉ, ngày nghỉ từ đó nâng cao trình độ mọi mặt và không vi phạm kỉ luật.

Tích cực xây dựng môi trường văn hoá, sư phạm lành mạnh, tốt đẹp và môi trường cảnh quan khang trang, xanh, sạch, đẹp, thực sự trở thành điểm sáng văn hoá trong khu vực đóng quân. Xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.Nêu cao vai trò lãnh đạo tập thể, nắm vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình để hạn chế, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại. Xây dựng hệ thống quy chế làm việc của các cấp, các ngành đồng bộ, thống nhất. Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Những vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của cán bộ, chiến sỹ phải lấy ý kiến dân chủ rộng rãi trước khi quyết định. Xây dựng mối quan hệ trên dưới bình đẳng, luôn thống nhất với nhau về quan điểm, tư tưởng, về nhiệm vụ và trách nhiệm xây dựng đơn vị. Đoàn kết tin tưởng lẫn nhau, gắn bó với nhau trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, giữa cán bộ giáo viên và học viên, giữa người đang công tác và người hoàn thành nhiệm vụ rời quân ngũ.

Xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt với cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Thường xuyên giúp đỡ địa phương trong khu vực đóng quân như: Xây dựng trường học, bệnh xá; phòng và chống bão lụt; huấn luyện dân quân tự vệ; huấn luyện quân sự cho học sinh sinh viên; cùng địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào đền ơn đáp nghĩa… Đặc biệt là phối hợp hoạt động trong giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ giữa các đơn vị kết nghĩa, các đơn vị, cơ quan xung quanh phải mang lại hiệu quả thiết thực, xây dựng được tình cảm quân dân gắn bó, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, các cơ quan đơn vị bạn tin tưởng, giúp đỡ.

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong đó chú trọng vào các phong trào như: “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”; “Xây dựng môi trường doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”… góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, xây dựng cơ bản, sản xuất dịch vụ, vừa phục vụ tốt cho nhiệm vụ đào tạo của nhà trường, đồng thời trở thành mô hình tốt về công tác bảo đảm hậu cần cho toàn quân. Phấn đấu đến năm 2015 xây dựng mô hình mẫu về hậu cần từ 1 đến 2 tiểu đoàn, xây dựng mẫu khu tăng gia, chăn nuôi tập trung, hoàn thành việc xã hội hoá công tác nuôi dưỡng bộ đội ở tất cả các nhà ăn; hoàn thành các công trình xây dựng bảo đảm chất lượng; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất dịch vụ, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội.

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, và tổ chức. Củng cố vững chắc trận địa chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ Đảng viên đi đôi với tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện trong thời kỳ mới. Phấn đấu có 85% tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém, 100% đủ tư cách, trong đó có 85% trở lên Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vô./.

                    Nguyễn Văn Minh

 

 

 

BCHQS huyện ĐaKrông tỉnh quảng trị: Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quân sực, quốc phòng

Huyện Đa Krông là một huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị, diện tích tự nhiên chiếm gần 1/4 diện tích của toàn tỉnh, có đường biên giới giáp với huyện Samuoi tỉnh Salavan của nước bạn Lào. Địa hình chủ yếu là rừng rậm, núi cao, suối sâu, đường xá đi lại vô cùng khó khăn, chủ yếu là đường đất, đường rừng. Mật độ dân cư thưa thớt, từ UBND xã đến các thôn phải đi cả ngày đường đi bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, điện, đường, trường, trạm đều thiếu thốn, một số thôn bản chưa có sóng điện thoại phủ tới…Trước yêu cầu bảo đảm cho quốc phòng – an ninh để phát triển kinh tế – xã hội, Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, từng bước nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng của địa phương. Chính nhờ vậy, những năm qua, công tác quân sự, quốc phòng của Huyện đã thu được kết quả khá tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, kinh tế từng bước phát triển. Năm 2009 BCHQS huyện ĐaKrông được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang huyện được nâng lên rõ rệt. Có được kết quả trên là do Đảng uỷ, BCHQS huyện đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực sát với thực tế của huyện đó là:

Đảng uỷ, BCHQS huyện đã luôn quán triệt tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương. Thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng cấp uỷ, chi bộ TSVM. Thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng uỷ quân sự tỉnh, chương trình hành động của Thường vụ huyện uỷ về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Gắn công tác xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả bước 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoàn thành chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng đạt 100% yêu cầu có 75% khá giỏi.

Phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban Nhân dân trong các hoạt động công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ban hành Chỉ thị và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng (QS-QP) địa phương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kiện toàn hội đồng giáo dục QP -AN, triển khai thực hiện tốt công tác QS -QP cho các đối tượng. Chỉ đạo đội cơ sở làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở theo 5 nội dung Chỉ thị 36 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng cơ sở VMTD, cụm an toàn làm chủ SSCĐ… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Kiện toàn động viên các lực lượng DBĐV, DQTV cơ động vùng biên giới, vùng trọng điểm, huy động lực lượng tiểu đội dân quân xã A Ngo thường trực SSCĐ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, xử trí kịp thời những tình huống xảy ra. Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ biên giới, tăng cường kiểm tra trong các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác khảo sát thực địa, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến theo hướng dẫn mới. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả khi thiên tai lũ lụt xảy ra.

Tập trung chỉ đạo xây dựng thống nhất hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cho từng đối tượng. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang toàn huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện quân sự giáo dục chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và thực hiện kế hoạch huấn luyện đúng thời gian theo quy định. Đảng uỷ BCHQS Huyện đã quán triệt tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng”, sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, sát địa hình của địa phương. Chủ động và làm tốt công tác chuẩn bị từ việc xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, bồi dưỡng giáo viên… Đầu tư làm mới và sửa chữa mô hình học cụ, bia bảng các loại, củng cố thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện. Quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng tài liệu, giáo án, giáo trình huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quân sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác huấn luyện bằng nhiều biện pháp như: Tổ chức tập huấn tập trung; cử đi tập huấn tại các lớp do cấp trên tổ chức. Do vậy đã tạo nên sự thống nhất, đồng bộ giữa các đầu mối trong toàn huyện, trình độ huấn luyện quân sự của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên.

Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, xử lí kịp thời mọi tình huống không để bị bất ngờ. Chủ động diễn tập theo các phương án đã được phê duyệt, chú trọng các phương án diễn tập chiến đấu trị an cụm vận hành theo cơ chế 02; phương án phòng chống lụt, bão; phòng chống cháy nổ; phòng chống cháy rừng… Tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn kho tàng, an toàn đơn vị, quản lí chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ. Thực hiện có hiệu quả các chế độ qui định trong ngày, tuần, tháng như: Chào cờ, vệ sinh doanh trại, giao ban, hội ý, giao ban cán bộ quân sự cơ sở… Duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kiện toàn hệ thống biển bảng chính quy, củng cố nơi ăn ở của cơ quan quân sự; đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc.

Nâng cao chất lượng xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo hoạt động cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu gắn với an ninh trật tự đi vào hoạt động có chiều sâu. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cơ sở. Tổ chức trực báo cụm theo quý để chủ động xử trí mọi vấn đề nảy sinh ở cơ sở như tranh chấp đất đại, truyền đạo trái phép… Chủ động củng cố lực lượng tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động giữa công an, quân sự, bộ đội biên phòng. Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiến hành các bước tuyển chọn đúng quy định. Xây dựng lực lượng DBĐV bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV, chú trọng dân quân thường trực, phòng không, cơ động, đẩy mạnh xây dựng lực lượng quân báo nhân dân… Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời, từ đó giúp UBND huyện chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương hoạt động có hiệu quả./.

 Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Đồn Biên phòng S21 – Bộ đội Biên phòng Quảngr Trị: Thực hiện nhiều biện pháp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đồn Biên phòng S21 – Bộ đội Biên phòng Quảng Trị được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới giáp với huyện Samuoi tỉnh Sanavan của đất nước Lào. Là địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, đường sá đi lại không thuận tiện, dốc cao, đường hẹp, chủ yếu là đường rừng, đường đất, lại qua nhiều ngầm, nhiều suối. Trời nắng còn đỡ nhưng gặp trời mưa thì vô cùng vất vả, để vào được đến vị trí đóng quân của Đồn, mọi người phải đi bộ cả ngày đường. Bên cạnh đó, khu vực Đồn phụ trách rất rộng, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, chủ yếu tự cung tự cấp. Nhiều địa bàn của Đồn quản lí và ngay cả vị trí đóng quân của Đồn, sóng điện thoại cũng chưa phủ tới. Có dự án xây dựng trạm phát sóng điện thoại của Viettell đã được phê duyệt từ nhiều năm trước nhưng vì đường sá đi lại khó khăn nên chi phí lắp đạt tăng vì vậy mà đơn vị thi công không thực hiện được dự án nên đến nay vẫn chưa tiến hành. Do vậy việc thông tin liên lạc thường xuyên bị dán đoạn …Trong khi đó, quân số của đơn vị hạn chế, thường xuyên phân tán, địa bàn rộng, hoạt động trong điều kiện trang bị phương tiện phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ còn thiếu thốn, đời sống cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn nhất định… Trước tình hình trên, cấp uỷ, chỉ huy Đồn  đã tổ chức và thực hiện tốt các biện pháp để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đó là:

Thường xuyên bám sát Nghị quyết của Đảngg uỷT, kế hoạch công tác Biên phòng của Bộ chỉ huy, Mệnh lệnh huấn luyện của Chỉ huy trưởng để xây dựng Nghị quyết lãnh đạo cho chi bộ và kế hoạch công tác Biên phòng của chỉ huy. Tổ chức học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thông qua đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, gắn bó mật thiết với đơn vị, với thôn bản, với chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng thời, bám sát các chỉ thị, hướng dẫn của trên để xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT trước, trong và sau huấn luyện. Động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, khắc phục mọi khó khăn bám, nắm địa bàn để hoàn thành tốt mọinhiệm vụ được giao.

Xây dựng kế hoạch, phê duyệt kế hoạch, ghi tiến trình biểu huấn luyện, đăng ký kết quả, chất lượng huấn luyện, biên soạn giáo án, thông qua giáo án, phê duyệt giáo án, bài giảng, chế độ báo cáo… được thực hiện đầy đủ nghiêm túc, đúng theo quy định của cấp trên, sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Hằng năm, đơn vị làm tốt việc cử cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ cho công tác huấn luyện, công tác nghiệp vụ. Sau khi đi tập huán, bồi dưỡng ở các lớp do cấp trên tổ chức, Đồn tiếp tục tập huấn cho các đối tượng còn lại những nội dung cần thiết phục vụ cho công tác huấn luyện. Kết thúc huấn luyện 6 tháng, 1 năm đều tiến hành sơ kết, tổng kết để kiểm điểm, rút kinh nghiệm chỉ ra cho cán bộ huấn luyện những ưu điểm và những khuyết điểm trong huấn luyện, trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm còn tồn tại cho 6 tháng còn lại của năm và năm sau đạt kết quả tốt hơn. Do đó kết quả huấn luyện trong những năm qua 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi trở lên. Nhận thức của cấp uỷ, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác huấn luyện ngày càng được nâng lên. Quá trình huấn luyện luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị, duy trì nghiêm túc, đầy đủ đúng quy trình huấn luyện.

Duy trì và thực hiện nghiêm túc nền nếp xây dựng chính quyD, rèn luyện chấp hành kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân. Thực hiện nghiêm 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, hệ thống biển, bảng đầy đủ. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, có vườn hoa cây cảnh, có nơi ăn ở khang trang sạch sẽ, có sân chơi thể dục thể thao. Đặc biệt, trong những giờ nghỉ, ngày nghỉ từ Đồn trưởng, Chính trị viên đến chiến sĩ đều thực hiện  tốt việc rèn luyện, luyện tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ … Thường xuyên rà soát chất lượng các tổ, đội công tác để có sắp xếp hợp lý; Ban chấp hành chi đoàn, Hội đồng quân nhân luôn được kiện toàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy được tác dụng góp phần đưa đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Gắn xây dựng chi bộ TSVM với xây dựng đơn vị VMTD, duy trì đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng đúng nguyên tắc, đảm bảo dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể. Trong lãnh đạo, luôn coi trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên về số lượng và chất lượng. Đồng thời chủ động tăng gia sản xuất nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Phát huy thế mạnh, tiềm năng tại chỗ, tận dụng mọi nguồn lực sát tình hình thực tế địa bàn, đơn vị để triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần kĩ thuật đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần cải thiện nâng cao đời sống cho bộ đội.

Quan hệ chặt chẽ với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong địa bàn hoạt động của đồn để nắm chác tình hình, nắm chắc các đối tượng có liên quan, có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương sẵn sàng xử lí các tình huống xảy ra trong khu vực. Đặc biệt, do yêu cầu nhiệm vụ và khu vực địa bàn đóng quân, việc nắm ngoại biên cần phải chặt chẽ, cụ thể. Chính vì vậy cán bộ phụ trách phải thường xuyên quan hệ chặt chẽ nhân dân nước bạn, nắm chắc tình hình mọi mặt thông qua già làng, trưởng thôn, chỉ huy cụm và nhân dân địa phương. Thường xuyên làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần trong từng cụm dân cư. Những cố gắng nỗ lực không ngừng của cán bộ, chiến sĩ của đồn cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp trên và địa phương, Đồn S21 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, là điểm sáng văn hoá ở vùng biên. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Bàn thêm về: Một số biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trên đảo

 

         Trong những năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ trên đảo và DK1 đã có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đã từng bước đi vào nền nếp và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy vậy, công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu vẫn còn những hạn chế nhất định như: Nội dung, chương trình huấn luyện cơ bản hằng năm cho các đối tượng thực hiện chưa đầy đủ. Việc huấn luyện kĩ thuật, chiến thuật bộ binh chưa được chú trọng mà chủ yếu huấn luyện chuyên ngành binh chủng… Cán bộ huấn luyện nắm chưa chắc các bước huấn luyện, còn xem nhẹ huấn luyện cá nhân và huấn luyện hiệp đồng vì vậy hiệp đồng trong phân đội còn hạn chế. Mặt khác, trong bắn súng chưa kết hợp chặt chẽ giữa kĩ thuật với chiến thuật. Công tác bảo đảm vật chất cho huấn luyện còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu huấn luyện biển, đảo, các loại mô hình học cụ, bia bảng chưa đáp ứng được môi trường biển. Hệ thống thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trên đảo, DK1, theo chúng tôi cần nghiên cứu, bảo đảm và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

          Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đảo vững mạnh toàn diện. Tiến hành giáo dục bằng nhiều biện pháp thiết thực để mọi cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi đảm nhiệm làm nhiệm vụ tại các đảo. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng để không bị bất ngờ trong mọi tình huống khi đối phương tiến công bất ngờ và dùng sức mạnh quân sự để tiến công đảo. Thông qua giáo dục làm mọi người tự hào là người lính bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời phải làm sao cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấu hiểu nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo là một nhiệm vụ hết sức vẻ vang không phải người lính nào cũng có cơ hội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu của Tổ quốc.

Thứ hai, nghiên cứu củng cố tổ chức biên chế trên từng đảo cho phù hợp với điều kiện thực tế nhiệm vụ chiến đấu tại đảo. Vì thực tế trên một số đảo, một người có thể phải đảm nhiệm nhiệm vụ của nhiều người…Bên cạnh đó, cần lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện, tâm huyết, nhiệt tình với đơn vị. Có phẩm chất đạo đức tốt, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để đưa ra đảo làm nhiệm vụ, tránh đưa cán bộ, chiến sĩ ra đảo chỉ là để giải quyết chính sách.

          Thứ ba, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho bộ đội. Trong công tác huấn luyện cần đặc biệt quan tâm chuẩn bị tốt mô hình học cụ, bia bảng để bộ đội luyện tập. Trong điều kiện khí hậu ở biển, nước mặn sẽ nhanh chóng làm hỏng cơ sở vật chất, vũ khí đạn dược. Do đó phải thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng để tránh bị ô xy hoá. Các loại vũ khí sau khi sử dụng cần lau chùi bảo quản ngay. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thông gió trong các nhà kho để chống ẩm. Mặt khác trên biển thường xuyên có sóng to gió lớn, vì vậy, kết thúc luyện tập, những bia bảng được bố trí trên biển nhanh chóng đưa vào trong đảo để không bị sóng biển làm hỏng. Hơn nữa cần phải nghiên cứu ra các loại vật chất để cho bộ đội sử dụng làm mô hình học cụ thích ứng với môi trường nước mặn, với sóng to gió lớn bảo đảm độ bền cho các loại bia bảng, các loại dụng cụ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao như xà đơn, xà kép… Xây dựng công sự trận địa phải liên hoàn, độ rộng hầm hào phải tương đối bảo đảm đủ điều kiện để sống và chiến đấu dài ngày dưới hầm, chú ý xây dựng nơi vệ sinh hợp lí; xây dựng đường cơ động cho các loại vũ khí và phương tiện… Trong bảo đảm thông tin liên lạc, đặc biệt phục vụ cho chiến đấu cần trang bị những loại máy tốt, cả máy hữu tuyến và vô tuyến điện… Đồng thời nghiên cứu biên soạn tài liệu các nội dung dành riêng cho huấn luyện trên đảo và nhà dàn theo từng chuyên mục nhất định.

          Thứ tư, tổ chức tốt công tác huấn luyện cho các lực lượng. Để làm tốt điều này, người chỉ huy đảo, nhà dàn cần phải tận dụng tối đa thời gian để tổ chức huấn luyện. Thường xuyên tổ chức huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế. Bảo đảm cán bộ, chiến sĩ trên đảo phải sử dụng thuần thục nhiều loại súng, pháo. Muốn vậy chỉ huy cần phải xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ và khoa học, thể hiện tính xoay vòng đổi tập cho các lực lượng tránh chồng chéo thời gian, thao trường luyện tập. Tổ chức huấn luyện và luyện tập thành thạo từng loại súng pháo cho cán bộ chiến sĩ, các số trong khẩu đội phải thường xuyên huấn luyện đổi số để các số sẵn sàng thay thế nhau và làm nòng cốt khi có tình huống phải mở rộng lực lượng khi thực hành bắn đạn thật và chiến đấu trong các phân đội hoả lực. Sau khi thuần thục một loại vũ khí thì tiến hành đổi súng, pháo để huấn luyện tiếp. Bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ trên đảo sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế và tăng cường phối thuộc. Thường xuyên luyện tập các hình thức diễn tập tác chiến trên đảo, luyện tập các phương án bảo vệ đảo đã được phê duyệt để bộ đội thuần thục động tác cá nhân và hiệp đồng tác chiến trong phân đội, trong cụm và toàn đảo. Trong bảo đảm thông tin cho chiến đấu, diễn tập cần sử dụng tốt nhiều biện pháp, hạn chế sử dụng máy phát sóng vô tuyến để tránh đối phương phát hiện và bị chế áp điện tử làm mất liên lạc, tăng cường thông tin hữu tuyến và thông tin vận động để chỉ huy đơn vị kịp thời.

          Thứ năm, đổi mới nội dung, thời gian và tổ chức phương pháp huấn luyện. Đối với kĩ thuật chiến đấu bộ binh nên nghiên cứu đổi mới một số bài bắn trên biển, đảo phù hợp với thực tế, sát điều kiện chiến đấu. Chẳng hạn các mục tiêu bắn, tổ chức theo cụm mục tiêu từ 3 đến 5 bia số 6 tượng trưng cho tiểu đội đối phương đổ bộ đánh chiếm đảo, bắn theo phương pháp bắn loạt…, các mục tiêu nghiên cứu thu nhỏ vì rất khó đưa mục tiêu ra xa đúng cự li như trên đất liền để rèn luyện khả năng bắn chính xác cho bộ đội. Trong huấn luyện chiến thuật, tuân thủ huấn luyện cơ bản cho cá nhân, từ động tác cơ động, vận động trên chiến trường, ra vào hầm, lên xuống hào… sau đó mới hợp luyện toàn phân đội. Huấn luyện hiệp đồng cho từng cụm và toàn đảo phải được tiến hành thường xuyên để thành thạo các phương án chiến đấu bảo vệ đảo. Trong diễn tập chiến thuật, nghiên cứu thứ tự các bước tiến hành, những nội dung không phù hợp nên bỏ bớt để đi thẳng vào nội dung sát thực tế hoạt động trên đảo. Đồng thời các cơ quan chức năng cấp trên nghiên cứu trạng thái sẵn sàng chiến đấu như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế trên các đảo.

          Thứ sáu, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Đối với đảo xa đất liền, việc bảo đảm đời sống sinh hoạt cho bộ đội cần được quan tâm hơn nữa nhất là bảo đảm nước ngọt. Thực tế trên các đảo, nhu cầu sử dụng nước ngọt rất lớn nhưng việc bảo đảm cho bộ đội còn nhiều hạn chế. Nước ngọt chủ yếu trông chờ vào trời mưa, nhưng có những thời gian gần 1 năm không có mưa lớn. Để có nước ngọt sử dụng, bộ đội phải triệt để tiết kiệm do đó sẽ không bảo đảm vệ sinh và như vậy không bảo đảm sức khoẻ cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Do đó, cần nghiên cứu các loại vật liệu để làm bể chứa nước mưa đủ lớn để chứa được nhiều nước. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa vấn đề vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh. Thực tế trên các đảo vừa qua, việc vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, ruồi, muỗi rất nhiều… Vì vậy thường xuyên làm vệ sinh môi trường sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh… Đối với những đảo có nước ngọt khi khai thác phải có biện pháp bảo vệ nguồn nước, tránh bị ô nhiễm. Không thải trực tiếp rác thải và vệ sinh xuống lòng đất mà phải thông qua bể lọc nhiều ô, nhiều tầng sau đó mới thải vào lòng đất vì các tầng đất trên đảo chủ yếu là san hô. Do đó việc bảo đảm vệ sinh trên đảo là hết sức cần thiết cho hôm nay và cho cả ngày mai. /.

 Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Bàn thêm về: Một số vấn đề về Nâng cao chất lượng dân quân tự vệ biển trong tình hình hiện nay

N

ước ta có bờ biển dài hơn 3000 km, với diện tích mặt biển rộng lớn. Đặc biệt bờ biển và vùng biển nước ta có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quân sự. Chính vì vậy mà các hiện tượng xâm phạm chủ quyền để buôn lậu, đánh bắt trộm hải sản và khai thác khoáng sản cùng với các hoạt động khác vẫn thường xuyên xảy ra. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải bảo vệ vững chắc chủ quyền, bảo vệ quyền lợi nguồn khoáng sản, hải sản của quốc gia là một yêu cầu hết sức quan trọng. Trong khi đó điều kiện kinh tế, lực lượng bảo vệ của Đất nước, của quốc gia còn nhiều hạn chế, phương tiện trang bị còn lạc hậu thì vấn đề xây dựng, huấn luyện nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ biển là một vấn đề hết sức cần thiết. Để nâng cao chất lượng của lực lượng này, ngoài các giải pháp, biện pháp của Đảng, của Quân đội và các địa phương đã làm và đang làm theo chúng tôi cần tiếp tục làm tốt hơn nữa một số vấn đề sau:

Thường xuyên  tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về dân quân tự vệ, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản của Bộ quốc phòng về công tác tổ chức, củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ: Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, làm cho họ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng dân quân tự vệ nói chung, xây dựng lực lượng dân quân biển nói riêng ngày càng vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới. Đại hội đảng IX đã chỉ rõ, phải tiến mạnh ra biển và làm chủ vùng biển… đó là một chủ trương lớn vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vừa tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sẵn sàng đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm chất lượng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi điều kiện, xử lí tốt các tình huống xảy ra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: Cơ quan quân sự địa phương các cấp thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng lực lượng dân quân, tự vệ và tổ chức huấn luyện lực lượng này chu đáo, đúng kế hoạch, đúng chương trình theo quy định của Bộ quốc phòng. Đồng thời phải tiến hành kiểm tra chặt chẽ trình độ của từng người, khả năng kĩ, chiến thuật, nếu chưa được phải có biện pháp huấn luyện cho phù hợp để mọi người nắm chắc nội dung, thuần thục động tác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Huấn luyện cho mọi người thuần thục động tác sử dụng vũ khí bộ binh, vũ khí phòng không tầm thấp và các loại vũ khí khác tác chiến trên các địa hình khác nhau của biển và bờ biển, sẵn sàng bắn máy bay địch thâm nhập vùng biển, vùng trời kịp thời ngăn chặn từ xa tạo điều kiện cho các lực lượng bên trong bờ có thời gian chuẩn bị đối phó, đánh bại kẻ thù. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ tác chiến giữ gìn trật tự, an ninh trên biển; tác chiến chống xâm nhập vùng biển trái phép, chống buôn lậu, chống cướp biển có vũ trang… bên cạnh đó thường xuyên huấn luyện cho lực lượng này cách nhận biết các loại máy bay, tàu thuyền, tên lửa hành trình của địch.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước cho lực lượng dân quân tự vệ biển: Bằng nhiều hình thức và biện pháp như trên báo chí, phát thanh, truyền hình… Giáo dục truyền thống anh dũng quật cường của dân tộc, “một tấc không đi, một li không rời” nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Tổ chức học tập lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước, làm cho mọi người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, từ đó xác định được nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Xây dựng ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất sẵn sàng đánh bại kẻ thù. Đồng thời tổ chức cho lực lượng này học tập, nghiên cứu một số nội dung cơ bản của luật quốc tế về biển để vận dụng trong quá trình làm nhiệm vụ. Học tập nâng cao khả năng nhận biết các loại tàu, kí hiệu, quốc kì của các nước…

Quan tâm đến đời sống của lực lượng dân quân tự vệ biển cả vật chất lẫn tinh thần: Căn cứ vào pháp lệnh dân quân tự vệ của chính phủ, các địa phương cần có quy chế bảo đảm chế độ, chính sách tạo điều kiện cho lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân tự vệ phần lớn là lao động chủ chốt trong gia đình, là người bảo đảm đời sống cho gia đình họ, nhưng đại đa số những người này thường không có phương tiện đánh bắt hải sản phải đi làm cho các chủ phương tiện khác do vậy đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó các chủ tàu có thể sa thải những người làm trên tàu bất cứ lúc nào, ngược lại những lao động này cũng có thể bỏ chủ tàu này đi làm cho chủ tàu khác có thu nhập cao hơn. Do vậy công tác quản lý lực lượng dân quân biển gặp rất nhiều khó khăn. Để lực lượng này bảo đảm ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, cần có nhiều biện pháp chăm lo đến đời sống của họ như: Đăng kí, theo dõi chặt chẽ lực lượng dân quân làm trên các tàu, thuyền, yêu cầu các chủ tàu thuyền phải có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với nhân công làm thuê cho mình là dân quân tự vệ. Chính quyền có biện pháp giao người cho các chủ phương tiện quản lí, tránh hiện tượng các dân quân, tự vệ biển bỏ chủ phương tiện này đi tìm chủ phương tiện khác để làm thuê gây bất ổn định về lực lượng. Đồng thời chính quyền các cấp có biện pháp vận động sự đóng góp của các chủ tàu, thuyền, công ty, xí nghiệp ở địa phương vào quỹ QP – AN nhằm tăng kinh phí cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, có như vậy mới có thể củng cố, xây dựng và ngày càng nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ biển đáp ứng với yêu cầu quản lí, bảo vệ vùng biển và bờ biển của nước ta ngày càng vững chắc. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

ấn độ tăng cường mua sắm, sản xuất vũ khí nâng cao sức mạnh Quân đội

 

Với chủ trương xây dựng Quân đội mạnh, hàng năm ấn độ dành khoảng 13 đến 15 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Năm 2005 ấn độ tăng ngân sách quốc phòng lên 18% so với những năm trước, từ 15 lên 16, 7 tỉ USD. Trong đó tập trung mua sắm vũ khí đầu tư cho Quân đội. Để thực hiện chủ trương này, thời gian qua ấn độ đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước, trong đó đặc biệt chú trọng tới Nga và I -xra-en. Hiện nay ấn độ là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, vũ khí do Nga chế tạo chiếm tới gần 70% trong quân đội ấn độ (45% vũ khí trang bị của lục quân, 75% của Hải quân và 80% của Không quâđược). ấn độ đang là nước nhập khẩu lớn nhất vũ khí trang bị của Nga (buôn bán vũ khí hai nước hàng năm đạt khoảng 1, 3 đến 1, 5 tỷ USD). Đầu tháng 2 năm 2002, Nga và ấn độ đã đàm phán về một hợp đồng mua bán vũ khí lớn trị giá 2 tỷ USD, trong đó bao gồm Nga bán cho ấn độ các loại vũ khí như máy bay ném bom đường trường Tu -22, máy bay Su -30MKI, máy bay ném bom chiến lược Tu 22M3, tàu ngầm hạt nhân, hệ thống hoả tiễn Smerch, hệ thống phòng thủ tên lửa S -300, ra đa định vị, xe tăng T -90 và tàu ngầm thông thường 877-EKM đã cải tiến. Trong chuyến thăm ấn độ của Tổng thống Nga V.Pu -Tin (12.2002), hai bên kí tiếp hàng loạt hiệp định mua bán và hợp tác sản xuất vũ khí trị giá 1 tỉ USD, trong đó có cả hợp đồng Nga bán cho ấn độ tàu sân bay Admiral Gorshkov 44.570 tấn sau khi đã được trang bị và hiện đại hoá (bao gồm cả trang bị 16 máy bay chiến đấu MiG -29 và một số vũ khí khác như trực thăng chống ngầm Ka -28, trực thăng đa năng ka -31, hệ thống vũ khí tác chiến gần Kashtan và những hệ thống phòng thủ điểm Barak); cho ấn độ thuê 2 chiếc tàu ngầm nguyên tử tiến công 971 Akula -II, máy bay ném bom Tu -Backfire, Pháo phòng không Tun -Gu-Xca-M, Tên lửa Phòng không S -300, các hệ thống rốc ket, tàu khu trục, ngư lôi siêu tốc, tàu sân bay hạng nặng Đô đốc Go -Rơ-Xcốp. Đồng thời thương thảo với công ty Admiralteiskiye Verfi Shipbuliding Yard mua 8 tàu ngầm lớp Amur -1650 trang bị cho hải quân. Bên cạnh đó ấn Độ đàm phán mua 6 chiếc tàu ngầm lớp Scorpene của công ty DCN (Pháp) trị giá hợp đồng khoảng 2 đến 2, 2 tỷ USD.

Bên cạnh mua bán vũ khí với Nga, ấn độ còn mua vũ khí của I -Xra-En và U -Crai-Na. ấn độ và I -Xra-En đã kí hàng loạt hiệp định mua bán vũ khí trị giá hơn 3 tỉ USD trong đó chủ yếu là súng bắn tỉa, thiết bị nhìn đêm và theo dõi bằng nhiệt; hợp tác nâng cấp máy bay MiG -21, MiG-27, máy bay không người lái và hệ thống bom điều khiển bằng tia la de; hệ thống tên lửa tầm xa Eltagreenpine; nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối đất Palak; hệ thống ra đa Elka, máy bay trinh sát không người lái, máy bay trực thăng Sukhoi, xe tăng T -72. Đồng thời gần đây I -Xra-En còn quyết định bán cho ấn độ 3 hệ thống rađa báo động sớm AWACS, hệ thống cảnh báo sớm trên không Phalcon, hệ thống tên lửa Arrow. Với U -Crai-Na, đến nay hai bên đã kí 41 hợp đồng hợp tác kĩ thuật quân sự. Theo đó, U-Crai-Na sẽ cung cấp cho ấn độ các phương tiện vận tải quân dụng, rađa, đạn tăng, tên lửa, vũ khí hàng không, pháo, xe bọc thép và các loại vũ khí khác.

Lục quân ấn độ đã đặt mua hàng của Mĩ 12 hệ thống ra đa định vị vũ khí AN /TPQ-37 (V)3 Firefinder, tổng trị giá hợp đồng là 142, 4 triệu USD. Hai hệ thống đã được chuyển giao trong năm 2004, các hệ thống còn lại sẽ được chuyển giao thành 2 hoặc 3 đợt vào cuối năm 2005. Rađa được đặt trên một loại xe do ấn Độ chế tạo và được trang bị các thiết bị truyền thông Tadiran của I – Xra – En. Rađa AN /TPQ – 37 (V) 3 Firefinder có khả năng phát hiện các vị trí của pháo từ cự ly 28-32 km và tên lửa chiến thuật từ cự ly 50 km.

Không những tích cực mua sắm vũ khí với các nước, ấn độ còn tích cực nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị. Chỉ tính từ năm 2001-2003, ấn độ đã mua của Nga 30 xe tăng T -90C, 50 máy bay chiến đấu đa năng Su -30 MKI và mua bản quyền sản xuất 140 chiếc cùng loại, trị giá hơn 5, 5 tỷ USD (năm 2002 nhận 10 chiếc Su -30MKI và một số xe tăng T -90C), kí hợp đồng liên doanh sản xuất máy bay thế hệ mới II -214. Nga đã cấp giấy phép cho ấn độ chế tạo 140 chiếc Su -30 MKI đưa tổng số máy bay lên đến 180 chiếc và xe tăng T -90, công nghệ tiên tiến sản xuất máy bay chiến đấu. Với một số lượng lớn máy bay cũ hay bị trục trặc, ấn Độ  tích cực sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu hạng nhẹ thay thế cho máy bay Jaguar và Mig -21. Hợp tác sản xuất tên lửa phòng không, tên lửa hành trình, xe tăng hạng nặng… theo đó, hai bên đồng ý sẽ hợp tác nghiên cứu sản xuất vũ khí tại ấn độ để xuất khẩu sang các nước thứ ba. Ngoài ra hai bên đang thử nghiệm sản xuất hàng loạt tên lửa siêu tốc Bramos trang bị cho hải quân. Tên lửa PJ -10 Brahmor có tầm hoạt động 160 hải lí nhằm trang bị cho máy bay Su -30, Tu 142, tàu chiến mặt nước và các đơn vị pháo cơ động ven biển. Đồng thời Hải quân ấn độ đã được phép chế tạo 8 tàu quét mìn (MCMV) trị giá hơn 1 tỉ USD, những tàu này sẽ được chế tạo tại xưởng đóng tàu Goa. MCMV này sẽ săn thuỷ lôi bằng một thiết bị xen -xơ rồi sử dụng các hệ thống điều khiển từ xa để phá huỷ chúng bằng thuốc nổ. Nghiên cứu phát triển 2 loại máy bay không người lái (UAV) là Nishant và Lakshya. Lakshya, UAV tốc độ dưới âm, sẽ được trang bị cho cả lục quân, không quân và hải quân nhằm phục vụ công tác huấn luyện cho các kíp điều khiển tên lửa và pháo đặt trên tàu cũng như trên mặt đất. Được phóng bằng rốc két, máy bay Lakshya có thể hạ cánh bằng dù, thực hiện 15 phi vụ liên tục và là cơ sở để phát triển tên lửa hành trình. Nishant là loại máy bay trinh sát chiến trường được phóng từ bệ phóng đường ray khí động học, máy bay có vận tốc tối đa 150 km /h và thời gian bay trên 4 giờ, có thể hạ cánh bằng dù kết hợp các túi hạ cánh. Nó có khả năng do thám, trinh sát, xác định mục tiêu, phóng hoả lực chính xác cả ngày và đêm. Cự li phát hiện mục tiêu là người khoảng 2,5km, xe tải 5km và toà nhà là khoảng 12 km. /.

      Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

 

Đơn vị N84 – Đoàn B50: bài học kinh nghiệm rút ra qua huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận

 

S

au những ngày dài huấn luyện dã ngoại và làm công tác dân vận, đơn vị N84 – Đoàn B50 /Quân khu 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên ngợi khen. Song đặc biệt bộ đội Đơn vị N84 đã để lại một tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chứng kiến cảnh chia tay khi hoàn thành nhiệm vụ của các anh với nhân dân địa phương mới thấy hết được tình cảm của họ đối với bộ đội. Kết quả đó còn được nhân lên khi biết trước khi đơn vị đến, chính quyền và nhân dân ở đây không mặn mà với bộ đội lắm, vì đã từng có đơn vị bộ đội đi trước để lại ấn tượng không tốt cho chính quyền và nhân dân. Biết có vấn đề! Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tìm hiểu và đề ra các biện pháp khắc phục để lấy lại niềm tin của nhân dân và thực tế các anh đã làm được điều đó. Kiên trì nhẫn nại, bằng tình thương và trách nhiệm, dần dần nhân dân hiểu và tạo điều kiện thuận lợi giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và niềm tin đó đã để lại những hình ảnh đẹp của mối quan hệ quân dân trước lúc chia tay. Kết thúc đợt huấn luyện dã ngoại và làm công tác dân vận, Đơn vị N84 đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để làm cơ sở cho các đợt tiếp theo. Thông qua thực tế đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở Đơn vị N84 – Đoàn B50, chúng tôi xin nêu những bài học kinh nghiệm để bạn đọc cùng tham khảo:

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ. Trước khi huấn luyện dã ngoại và làm công tác dân vận, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ, làm cho tất cả cán bộ, chiến sĩ hiểu và nắm chắc mục đích, ý nghĩa của đợt công tác. Đồng thời chỉ đạo cho cấp uỷ các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi trong quá trình huấn luyện dã ngoại và làm công tác dân vận, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấy rõ mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa 2 nhiệm vụ này, có làm tốt công tác dân vận thì huấn luyện mới có chất lượng và ngược lại. Qua đó tìm ra biện pháp thực hiện để đạt được kết quả cao.

Tổ chức cho cán bộ đi trinh sát địa hình, liên hệ với cấp uỷ Đảng, chính quyền nắm chắc địa bàn, phong tục tập quán của từng địa phương. Địa hình, phong tục tập quán của mỗi địa phương khác nhau, do vậy để bộ đội không bỡ ngỡ với từng địa phương, tránh mắc phải sai lầm trong quan hệ với nhân dân và  để nhân dân tạo điều kiện giúp đơn vị về mọi mặt. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tổ chức cho cán bộ đi tiền trạm để nắm bắt tình hình địa hình, dân cư, phong tục tập quán, đặc biệt quan tâm và nắm chắc tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân thông qua cấp uỷ, chính quyền địa phương, trưởng thôn, người cao tuổi trong làng xóm nhằm tìm hiểu phong tục tập quán ở từng làng, xã qua đó quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, chính vì vậy, 100% cán bộ chiến sĩ tôn trọng phong tục tập quán của từng địa phương.

Quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, tổ chức tốt các hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết quân dân. Bằng những việc làm cụ thể đã tạo nên ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp của nhân dân đối với đơn vị. Trong thời gian ngắn, đơn vị đã chủ động đề xuất với chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức và thực hiện lao động giúp dân như dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng với hơn 1000 ngày công; nạo vét, khơi thông dòng chảy trên 2 km kênh mương; tu sửa đường liên thôn dài gần 3 km; đắp mới được một con đường rộng 2m với chiều dài gần 100m; đào mới 16 hố cột điện cho xã Gia Sinh. Cùng với các hoạt động trên, đơn vị đã chủ động giúp đỡ, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách; phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám, chữa, bệnh miễn phí cho hàng trăm trường hợp thuộc đối tượng chính sách trị giá gần 2 triệu đồng. Đồng thời thực hiện nghiêm 12 điều kỉ luật khi quan hệ với dân, tạo niềm tin, yêu của nhân dân đối với bộ đội. Thông qua các hoạt động cụ thể, bằng nhiều hình thức như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, giao lưu văn hoá, văn nghệ với nhân dân địa phương, diễn đàn thanh niên đã tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước đến nhân dân làm cho nhân dân hiểu và thực hiện.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát, tỉ mỉ, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong huấn luyện, quản lí quân số, vũ khí trang bị và quan hệ với nhân dân. Xây dựng  tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, chấp hành kỉ luật của chiến sĩ. Quá trình huấn luyện, đặc biệt trên địa hình đồng bằng đang vào mùa vụ, làm thế nào để bộ đội luyện tập mà không ảnh hưởng đến hoa màu của nhân dân? Do đó cán bộ các cấp phải luôn theo bài bám lớp, sửa tập đến từng chiến sĩ, những động tác khó, chiến sĩ nắm chưa chắc, thực hiện chưa chuẩn, cán bộ làm mẫu và tổ chức luyện tập đến khi bộ đội thành thạo, thuần thục từng động tác mới tiếp tục chuyển tải những nội dung khác. Đồng thời luôn nhắc nhở bộ đội không được làm ảnh hưởng đến hoa màu trong khu vực luyện tập. Phát huy tính sáng tạo, chủ động của người học áp dụng vào thực tiễn, không rập khuôn máy móc để đạt được hiệu quả cao.

Bằng những biện pháp thiết thực, đơn vị N84 đã được nhân dân địa phương giúp đỡ nhiệt tình cả về vật chất lẫn tinh thần, do đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại và làm công tác dân vận, để lại một ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân địa phương. Thực hiện tốt mục tiêu đề ra là huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đồng thời làm tốt công tác dân vận để “Đi dân nhớ, ở dân thương”, được chính quyền, nhân dân địa phương và cấp trên ngợi khen. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quân sự địa phương để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế

Trong những năm vừa qua, BCHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế luôn chú trọng và làm tốt công tác quân sự – quốc phòng địa phương. Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của Tỉnh. (Bài phỏng vấn do Trung tá Nguyễn Văn Minh thực hiện).


PV: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Giáo! Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để phát triển kinh tế! Xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm về hoạt động công tác quân sự địa phương của tỉnh nhà trong những năm qua?

Đại tá Nguyễn Văn Giáo: Thừa Thiên Huế là một tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 4. Trong đó Thành phố Huế là một thành phố du lịch có rất nhiều du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan du lịch… Trong tỉnh có nhiều tôn giáo khác nhau cùng chung sống, địa hình rừng núi, sông biển đan xen lẫn nhau, điều kiện kinh tế – xã hội có phát triển, song đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến tương đối phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc nhằm gây rối, chia rẽ mối đoàn kết toàn dân, nói xấu, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước chống phá chính quyền cách mạng…

Đứng trước tình hình trên, BCHQS tỉnh đã tập trung và chủ động làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về xây dựng công tác quân sự địa phương vững mạnh để phát triển kinh tế. Quá trình thực hiện chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Trước hết BCHQS tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu, Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh. Trong đó đi sâu quán triệt tinh thần của nghị quyết 8 của Ban chấp hành Trung ương (Khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu và kế hoạch công tác Quân sự – Quốc phòng của tỉnh. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng vũ trang trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, không mơ hồ mất cảnh giác, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

 

Thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng lực lượng, nhất là cơ quan quân sự huyện (thị xã), xã, phường, thị trấn để ngang tầm với vai trò nhiệm vụ, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Việc đề bạt, bố trí cán bộ phải luôn quan tâm đến tiêu chuẩn phẩm chất chính trị và năng lực công tác. Đồng thời thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có cơ cấu hợp lí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có khả năng giải quyết tốt những vấn đề xảy ra trong thực tiễn.Không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng và huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức huấn luyện toàn diện, chú ý huấn luyện theo phương án, theo nhiệm vụ sát với địa bàn của từng địa phương, đơn vị. Huấn luyện cho các lực lượng có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống chiến đấu và nhiệm vụ phòng chống, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có số lượng, chất lượng bảo đảm theo quy định của Pháp lệnh DQTV, tổ chức biên chế hợp lý, cân đối, đồng bộ, phù hợp vơí từng địa bàn của từng huyện, thành phố, xã, phường, thôn xóm, nhà máy, xí nghiệp…với phương châm ở đâu có dân thì ở đó có lực lượng. Đồng thời tăng cường huấn luyện và diễn tập theo từng phương án, theo nhiệm vụ cụ thể, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, ban ngành đoàn thể trong tỉnh, chủ động làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, trong xây dựng lực lượng và thực hành diễn tập tác chiến trị an; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; trong phòng chống cháy nổ theo phương án và xử trí tình huống để sẵn sàng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

PV: Xây dựng phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượngX! Vậy các biện pháp cơ bản trong chỉ đạo và tổ chức huấn luyện của BCHQS tỉnh như thế nào?

Đại tá Nguyễn Văn Giáo: Trước khi bước vào huấn luyện, BCHQS tỉnh nghiên cứu quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh huấn luyện của Bộ và Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ nhiệm vụ, phương châm, mục đích, yêu cầu, mức độ, thời gian huấn luyện cho từng đối tượng. Cấp uỷ Đảng các cấp tiến hành ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện trong năm. Đồng thời chỉ huy và cơ quan tổ chức xây dựng kế hoạch và phê duyệt kế hoạch sát và đúng quy định.

 


 

 

 

 

4 đặc trưng quan trọng trong diễn tập quân sự của Quân đội Mỹ

T

rong những năm gần đây, Mỹ đã tăng cường tổ chức diễn tập quân sự, hằng năm, Quân đội Mỹ tổ chức hàng trăm cuộc diễn tập với quy mô và hình thức khác nhau, hình thức diễn tập ngày càng phong phú đa dạng, quy mô diễn tập ngày càng lớn, từ diễn tập binh chủng hợp thành tới diễn tập song phương và đa phương, từ diễn tập mô phỏng đến diễn tập thực binh… riêng Bộ tư lệnh khu vực chiến trường Thái Bình Dương của Quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 300 cuộc diễn tập quân sự ở các qui mô khác nhau. Nhìn góc độ quân sự, có  thể  thấy diễn tập quân sự của Mỹ nổi lên các đặc trưng chủ yếu sau:

Một là, diễn tập quân sự phục vụ đắc lực cho chiến lược quân sự của Mỹ:Chiến lược quân sự là cương lĩnh chung xác định mục tiêu nhiệm vụ chiến lược  trong từng thời kỳ khác nhau, việc tổ chức các cuộc diễn tập quân sự  là nhằm phục vụ cho việc thực hiện chiến lược quân sự. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, để đạt được chiến lược quân sự khống chế châu Âu, ngăn chặn Liên Xô, Mỹ ®ã thiết lập các căn cứ huấn luyện chuyên dùng cho diễn tập ở Tây Đức và I-ta-li-a…. định kỳ tổ chức diễn tập quân sự với các tưởng định đối kháng với các nước Hiệp ước Vácsava, với qui mô lớn và số tần số  diễn tập nhiều đến mức ít thấy trong lịch sử. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 và Hiệp ước Vacsava tan rã, Mỹ đã tiến hành điều chỉnh chiến lược quân sự, mục tiêu đề ra là phải tiến hành đồng thời 2 cuộc chiến tranh khu vực ở Trung Đông và Đông ¸. Để đánh thắng chiến tranh cục bộ ở khu vực Trung Đông, Quân đội Mỹ đã thiết lập nhiều căn cứ diễn tập quân sự tại Trung Đông, định kỳ hoặc không định kỳ phối hợp diễn tập quân sự với các nước đồng minh hoặc thân Mỹ như Ixraen, Cô-oét và Ai-cập, đối thủ trực tiếp của diễn tập là quân đội I-rắc. Thông qua nhiều lần diễn tập quân sự mang tính đối kháng sát với thực tế chiến đấu, Mỹ đã nắm chắc số lượng, phương tiÖn, tính chất cũng như tình hình phòng thủ của các mục tiêu chiến lược quân sự quan trọng của I-rắc, có đủ thời gian để điều chỉnh công tác phối hợp  hiệp đồng với lực lượng tham chiến và vũ khí trang bị của quân đội các nước đồng minh. Do đó, các chiến dịch “Lá chắn sa mạc”, “Thanh kiếm sa mạc” và “Bão táp sa mạc” đã diễn ra như kịch bản diễn tập của Mỹ. Để giành chiến  thắng trong  cuộc chiến tranh cục bộ ở khu vực Đông Á, Quân đội Mỹ đã khai thác triệt để các căn cứ quân sự  tại Nhật và Hàn Quốc. Hằng năm, tổ chức nhiều cuộc diễn tập qui mô lớn, với tưởng định diễn tập là Quân đội Bắc Triều Tiên và Nga. Nhằm thực hiện chiến lược ngăn chặn Trung Quốc, gần đây, Mỹ đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc diễn tập quân sự với các nước láng giềng của Trung Quốc như Nhật và Hàn Quốc, một số  nước Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á. 

Hai là, chú trọng tác chiến liên quân, mang tính liên hợp rộng rãi: Thực tế các cuộc chiến tranh và xung đột cục bộ vừa qua cho thấy, lực lượng Mỹ phải tác chiến ở các chiến trường xa lãnh thổ nước Mỹ, các cuộc chiến tranh có thể liên quan đến nhiều nước; nếu chỉ dựa vào lực lượng của một quân chủng, Mỹ không thể đánh thắng cuộc chiến tranh cục bộ công nghệ cao, do đó phải tiến hành tác chiến liên hợp Hải – Lục – không quân, đồng thời, phải phối hợp và dựa vào sự chi viện của quân đội các nước đồng minh để tiến hành tác chiến liên quân. Hằng năm, Quân đội Mỹ tổ chức từ 60- 80 cuộc diễn tập cấp khu vực chiến trường. Quân đội Mỹ đã thành lập Uỷ ban chỉ đạo sẵn sàng chiến đấu có sự tham gia của các quân chủng  trực thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân để tiến hành chỉ đạo diễn tập quân sự, đồng thời đánh giá hiệu quả diễn tập, khảo nghiệm tính chính xác của tư tưởng chỉ đạo tác chiến, nguyên tắc vận dụng và phương pháp, phương thức tác chiến. Mỹ cũng tăng cường phối hợp diễn tập quân sự liên quân với quân đội của các nước đồng minh và các nước thân thiện, bao gồm các nước ở châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông, Bắc Phi và khu vực Nam Mỹ, tổng số lên tới hơn 60 nước. Ở khu vực châu Á, hµng năm Mỹ thường xuyên phối hợp tổ chức các cuộc diễn tập quân sự với Hàn Quốc, Nhật, Ôxtrâylia, Thái Lan, Xingapo, Philippin và gần đây là Ấn Độ và một số nước khác. Từ năm 1994 đến nay, Mỹ và Hàn Quốc thường niên phối hợp các cuộc diễn tập quân sự mang tên RSOI và Foal Eagle (Đại bàng con) với tưởng định xảy ra cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Hằng năm, Mỹ và  Thái Lan đều tổ chức cuộc diễn tập lớn nhất trong khi vực mang tên “Cobra Gold” (Hổ mang vàng), gần đây, cuộc diễn tập này đã mở rộng thành phần với sự tham gia của quân đội Xingapo, Philippin, Malaixia… và các nước khác với tư cách là quan sát viên… Ngoài ra, Mỹ còn phối hợp với Philippin tổ chức diễn tập mang mật danh “Talon Vision”, diễn tập với Bru-nây mang tên CARAT…

Ba là, kiểm chứng kỹ – chiến thuật: Quân đội Mỹ cho rằng, một trong những mục đích của diễn tập quân sự là kiểm chứng kỹ – chiến thuật nhằm nâng cao sức chiến đấu của quân nhân và phân độii; đó là sự hợp thành hữu cơ giữa con người, vũ khí trang bị và chiến thuật, chiến lược. Mối quan hệ hợp thành này chủ yếu nhằm:

Kiểm chứng hiệu quả sử dụng của vũ khí trang bị công nghệ cao. Do huấn luyện quân sự trong thời bình chủ yếu là huấn luyện sử dụng vũ khí của binh chủng hoặc quân chủng  riêng biệt, hoặc huấn luyện một loại kỹ thuật, không thể kiểm chứng, đánh giá hiệu quả tổng  thể của vũ khí trang bị công nghệ cao. Vì vậy, phải tiến hành diễn tập quân sự qui mô lớn, kết hợp vũ khí trang bị của các quân binh chủng để kiểm nghiệm hiệu quả tổng thể của chúng. Ví dụ, Không quân Mỹ thường xuyên tổ chức diễn tập quân sự đánh đòn chính xác tầm xa của máy bay ném bom tàng hình B-2 cùng với các máy bay bảo đảm chi viện như máy bay tiếp dầu trên không, các thiết bị vũ trụ như vệ tinh… hiệp đồng chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của các cuộc tiến công đường không. Ngoài ra, các máy bay không người lái thế hệ mới, tên lửa hành trình, bom có điều khiển chính xác cũng như các loại trang bị  số hóa thường xuyên được sử dụng trong các cuộc diễn tập quân sự. Cũng thông qua diễn tập quân sự, Mỹ đã tiến hành kiểm nghiệm, cải tiến và nâng cao tính năng của các loại vũ khí trang bị.

Kiểm chứng lý luận quân sự.  Muốn phát huy được tính năng của vũ khí trang bị kỹ thuật phải tiến hành thử nghiệm đánh giá nhiều lần, phát hiện nhược điểm của vũ khí trang bị để khắc phục cho phù hợp với chiến thuật mới.Tuy nhiên, do tính chất không thể  thực nghiệm của thực tế chiến tranh, nên việc kiểm chứng lý luận quân sự phải dựa vào diễn tập quân sự. Thông qua các cuộc diễn tập, Mỹ đã tiến hành đánh giá thử nghiệm và nâng cao tính năng kỹ – chiến thuật, làm cho sự vận dụng chiến thuật, chiến lược ngày càng hợp lý, vừa  đạt mục đích rèn luyện bộ đội, vừa kiểm chứng được các tính năng kỹ – chiến thuật, của vũ khí trang bị.

Bốn là, thông qua diễn tập để phô trương sức mạnh và răn đe nước khác: Một trong những mục đích của các cuộc diễn tập quân sự của Mỹ  là thông qua  diễn tập để phô trương sức mạnh nhằm mục tiêu vào các nước thù địch, lợi dụng diễn tập để duy trì áp lực quân sự đối với các nước khác. Ví dụ, trong đêm trước khi nổ ra chiến tranh Vùng Vịnh (1991), Quân đội Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập liên quân nhằm mục đích uy hiếp lực lượng của I-rắc, với ý đồ thông qua các tuyên bố của chính phủ và diễn tập quân sự buộc I-rắc phải rút quân khỏi Cô-oét. Sau sự kiện 11.9.2001, trước mối đe doạ nghiêm trọng của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập trong nước với sự tham gia của cả lực lượng quân sự và dân sự, đồng thời tăng cường phối hợp với các nước khác tổ chức các cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ cho các lực lượng chống khủng bố của Mỹ và các nước khác, đồng thời răn đe các hành động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế./.

    Nguyễn Văn Minh

 

Diễn biến giai đoạn cuối của chiến dịch "...

Diễn biến giai đoạn cuối của chiến dịch “Cái Vòng” (10-1 đến 2-2-1943), Phương diện quân Sông Đông (Liên Xô) bao vây và tiêu diệt Tập đoàn quân 6 (Đức Quốc xã) (Photo credit: Wikipedia)

 

 

 

 

Đơn vị C37 – Đoàn Không quân B70: Đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay

T

rong các đơn vị không quân, huấn luyện bay (HLB) và bảo đảm an toàn bay (BĐATB) được xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên và có vị trí hết sức quan trọng tác động đến sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Huấn luyện bay là hoạt động mang tính tập thể cao với sự phối hợp của nhiều thành phần, chỉ một trục trặc nhỏ cũng có thể dẫn đến mất an toàn và gây ra những tổn thất lớn về người và vũ khí trang bị.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị C37 – Đoàn Không quân B70 đã tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay. Mặc dù trong điều kiện còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đã đào tạo nâng cao trình độ bay, chỉ huy bay và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ phi công, không để xẩy ra các vụ tai nạn, hạn chế mức thấp nhất các vụ uy hiếp an toàn bay. Hàng năm, qua các đợt Hội thao ném bom, bắn đạn thật, đơn vị đều đạt giỏi. Tuy nhiên so với yêu cầu chung, công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay ở đơn vị còn một số yếu kém nhất định như trình độ của phi công chưa thật sự ngang tầm với yêu cầu tác chiến hiện nay, tính vững chắc trong BĐATB chưa cao. Để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã tập trung vào những biện pháp chính như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, nó định hướng và chi phối toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay tới mọi người trong toàn đơn vị. Căn cứ vào thực tiễn của đơn vị, cấp uỷ các cấp có Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề sát, đúng trong từng giai đoạn huấn luyện… Trên cơ sở đó, các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức đúng về thuận lợi, khó khăn, về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay, làm cho mọi đối tượng trong đơn vị thấy được những sơ suất nhỏ cũng có thể đem lại tổn thất nặng nề về người và vũ khí trang bị. Từ đó mỗi người xác định quyết tâm cố gắng luyện tập, hiệp đồng chặt chẽ bảo đảm cho HLB và BĐATB đạt được an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên tổ chức học tập cho các đối tượng, xây dựng đội ngũ phi công có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bám sát phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm, coi trọng huấn luyện chuyên sâu,  huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Đặc biệt trong huấn luyện phải nắm và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ bản, các mối kết hợp trong huấn luyện bộ đội, đây là vấn đề then chốt quyết định trực tiếp đến kết quả huấn luyện và bảo đảm an toàn bay của đơn vị. Khi có giáo trình huấn luyện và điều lệ bay mới, đơn vị kịp thời tổ chức tập huấn, sắp xếp cán bộ giáo viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi để tiến hành huấn luyện. Duy trì chế độ quy định trong các giai đoạn bay một cách chặt chẽ và nghiêm túc. Các phi công trước khi bước vào bay khoa mục mới, bài mới, đơn vị tổ chức kiểm tra nghiêm túc, đủ điều kiện mới tiến hành đưa vào bay theo kế hoạch. Đối với nhiệm vụ phức tạp, chỉ huy đơn vị cử cán bộ theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ. Từng ban bay, hàng tháng tổ chức bình giảng theo quy định, kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình huấn luyện, tìm ra những mạnh, yếu để có biện pháp khắc phục kịp thời. Không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tâm lí cho phi công bằng nhiều biện pháp như: Tăng thời gian ở buồng tập, thời gian tập biểu diễn ở mặt đất làm cho phi công nhuần nhuyễn về thứ tự động tác, yếu lĩnh; tăng cường độ và mức độ khó trong các buổi luyện tập. Thường xuyên bồi dưỡng về năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên kĩ thuật trong đơn vị theo các chuyên ngành.

Chỉ huy bay luôn nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, chỉ huy điều hành bay và xử lý tình huống chính xác tạo niềm tin cho phi công. Cán bộ phi đội thường xuyên nắm chắc chất lượng bay, tiến độ, giãn cách, trình độ bay của từng phi công từ đó có kế hoạch phù hợp để huấn luyện cho phù hợp. Đồng thời tích cực, chủ động, đi sâu, đi sát kiểm tra các phi công trẻ, bồi dưỡng cho họ cả về bản lĩnh chính trị, trình độ kĩ, chiến thuật, khả năng khai thác các hệ thống của vũ khí trang bị, các biện pháp bảo đảm an toàn… đồng thời thúc đẩy tinh thần tự học, tự rèn biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo cho các phi công. Chính vì vậy trình độ của phi công đã được nâng lên rõ rệt, nhiều tình huống xảy ra rất phức tạp, sát thực tế chiến đấu đã được phi công xử trí tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Không ngừng nâng cao chất lượng về bảo đảm Kĩ thuật Hàng không, Kĩ thuật Hậu cần, Thông tin Ra đa – Ánh sáng cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và bảo đảm an toàn bay. Đứng trước thực trạng máy bay, vũ khí trang bị kĩ thuật (VKTBKT) ngày một xuống cấp, thường xuyên phát sinh hỏng hóc, Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, chuẩn bị máy bay, thông qua đó phát hiện và khắc phục kịp thời những hỏng hóc tránh được sự uy hiếp an toàn bay do thiếu trách nhiệm. Đẩy mạnh cuộc vận động “Quản lí, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, phát động phong trào phát huy nội lực, tích cực chủ động khắc phục sửa chữa máy bay, xe máy, đài trạm, VKTBKT không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, làm lợi cho ngân sách hàng trăm triệu đồng.

Phát huy có hiệu quả vị trí, vai trò, chức năng của các cơ quan tham mưu các cấp. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, từng cơ quan thực hiện và duy trì chặt chẽ nền nếp các chế độ quy định của điều lệ bay, lập kế hoạch bay chặt chẽ theo đúng trình độ của phi công. Những nội dung hiệp đồng; thông báo; dự báo bảo đảm chính xác giúp cho người chỉ huy hạ quyết tâm bay chính xác. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay được coi trọng cả về nội dung và hình thức, nhất là công tác theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ phi công khi làm nhiệm vụ bay diễn tập, ném bom bắn đạn thật. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Đoàn B09 – Binh đoàn Cửu Long: đề ra nhiều biện pháp thiết thực để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

 

R

a đời trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Đoàn B09 trực tiếp tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường đặc biệt là cuộc chiến tranh biên giới Tây nam và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn Campuchia. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, lớp lớp cán bộ chiến sĩ của Đoàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao và lập nhiều chiến công, được Đảng, Nhà nước trao tặng  danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước sự nghiệp đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thế hệ cán bộ, chiến sĩ nối tiếp đã không ngừng phấn đấu tô thắm thêm truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để làm tốt vấn đề này, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn B09 đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực, trong đó thường xuyên tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn. Cấp uỷ, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW8 (Khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các Nghị quyết của Đảng uỷ các cấp. Sau khi có Nghị quyết lãnh đạo, chỉ huy các cấp lập kế hoạch, xác định rõ những vấn đề cần làm, yêu cầu chất lượng công việc, thời gian hoàn thành. Căn cứ vào kế hoạch đã được phê chuẩn, Đoàn tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả hoàn thành của từng đơn vị, thông qua đó tiến hành bình xét thi đua cuối năm chính xác, khách quan và toàn diện.

Tổ chức quán triệt Mệnh lệnh, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu của cấp trên, triển khai xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị. Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, chú trọng đồng bộ và chuyên sâu cho tất cả các đối tượng. Trước khi bước vào huấn luyện, Đoàn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm thống nhất các nội dung mới về quân sự, chính trị, hậu cần kĩ thuật, trong đó đi sâu vào nội dung học tập phương pháp viết giáo án, thục luyện giáo án, thông qua giáo án và tổ chức huấn luyện. Trong quá trình tập huấn Đoàn tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả học tập của cán bộ thông qua hội thi, hội thao, hội giảng để đánh giá trình độ của cán bộ các cấp, đồng thời lấy kết quả đó làm cơ sở đánh giá chất lượng và bình xét, đề bạt cán bộ. Với nhận thức cán bộ là gốc cho mọi công việc, do vậy lãnh đạo, chỉ huy Đoàn luôn thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp về mọi mặt: giỏi về công tác

tham mưu tác chiến, công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, năng lực quản lí đơn vị; huấn luyện và điều hành huấn luyện; nghiệp vụ chuyên môn của binh chủng, ngành. Tổ chức diễn tập cho cơ quan đơn vị theo phân cấp, trong đó Đoàn thường xuyên tổ chức diễn tập 2 lần trong năm, đồng thời tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện giỏi từ cấp tiểu đội đến đại đội và đặc biệt chú trọng huấn luyện cho cán bộ các cấp nâng cao trình độ lí luận chính trị, khả năng tham mưu tác chiến và năng lực huấn luyện, quản lí bộ đội. Chính vì vậy 100% cán bộ trong Đoàn huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 45%-50% huấn luyện giỏi, không có cán bộ huấn luyện yếu. Với quan điểm cán bộ đảm nhiệm cương vị công tác từ 2 năm trở lên phải huấn luyện giỏi nội dung của cấp đó, vì thế cán bộ các cấp không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị của mình. Do vậy, Binh đoàn kiểm tra, Đoàn thường xuyên được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi, đầu năm 2004 Bộ kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, Đoàn đạt giỏi. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ từ cấp đại đội trở xuống khi đảm nhiệm huấn luyện nội dung gì sẽ tiến hành kiểm tra cùng với đơn vị nội dung đó. Ví dụ như các bài bắn, sau khi kết thúc huấn luyện, khi thực hành kiểm tra đơn vị đều tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả cả cán bộ huấn luyện. Kết hợp tốt giữa huấn luyện với hành quân rèn luyện thể lực cho mọi đối tượng nhằm không ngừng nâng cao sức khoẻ dẻo dai, khả năng cơ động nhanh, linh hoạt để phòng tránh, đánh trả kịp thời thủ đoạn tác chiến của đối phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Thường xuyên coi trọng xây dựng và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức tốt, có nền nếp công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu trong huấn luyện, rèn luyện kỉ luật và xây dựng chính quy. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách.

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội cả về vật chất lẫn tinh thần. Đoàn coi trọng phát triển khu tăng gia sản xuất tập trung và vườn rau tăng gia của các cơ quan, đơn vị với đa dạng chủng loại bảo đảm đạt 144 kg /người /năm về rau xanh; thịt, cá đạt 21 kg /người /năm; giá trị tăng gia sản xuất đạt gần 400 ngàn đồng / người /năm; đưa vào ăn thêm thường xuyên cho bộ đội 850 đồng /người /ngày, 100% đạt bếp nuôi quân giỏi, quản lí tốt; quân số khoẻ đạt 99,25%. Thường xuyên duy trì tốt đơn vị quân y 5 tốt, chăm lo sức khoẻ cho bộ đội, duy trì vệ sinh sạch sẽ bảo đảm đơn vị không bị dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đoàn đã tiết kiệm được 50 triệu đồng từ điện, nước và chất đốt, thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác tài chính, xăng dầu, vận tải, vì vậy năm 2003 trong hội thi ngành vận tải, Đoàn đã đạt giải nhì toàn quân. Đồng thời luôn luôn làm tốt công tác bảo đảm an toàn vũ khí trang bị thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quản lí, khai thác, VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”./.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Phát triển kinh tế để củng cố Quốc phòng An ninh ở Công ty 72 Binh đoàn 15Q

 

          Vượt hơn ngàn cây số, xe chúng tôi dừng lại nơi biên giới Việt Nam – Campu chia. Một màu xanh bạt ngàn của cây cao su, cà phê và hồ tiêu giữa vùng biên cương rộng lớn đang trải rộng trước mắt chúng tôi. Không kìm nổi lòng mình, tôi leo lên một ngọn cây cao vút để được nhìn ngắm toàn cảnh vùng biên trên cao nguyên của đất nước mình đang trong đà phát triển, sự phát triển ấy ngay cả trên những vùng đất mà được coi là “rừng thiêng nước độc” trước đây không có lấy một bóng người. Nhưng giờ đây giữa rừng núi mênh mông đã mọc lên một công ty, một đơn vị làm kinh tế đầy triển vọng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho hàng ngàn lao động và đồng bào vùng cao Tây Nguyên, đem ánh sáng của Đảng đến với đồng bào mà bao đời nay lầm lũi cơ cực. Đó là Công ty 72 thuộc Binh đoàn 15, một đơn vị làm kinh tế giỏi đã thắp sáng một góc biên cương. Khi đặt chân đến đây, tôi thật sự khâm phục những người lính làm kinh tế. Giữa rừng núi điệp điệp, trùng trùng sát vùng biên giới lại có một khu vực sầm uất, đẹp đến như vậy, trong lòng chúng tôi trào dâng một niềm vui khó tả. Đất nước mình giờ đây, nơi nào cũng trỗi dậy mạnh mẽ, chỉ cần nhìn những khu nhà, những rừng cây xanh thắm trên vùng đất mênh mông, cũng cho ta cảm nhận được điều đó. Len lỏi vào trong những cánh rừng cây cao su rợp bóng đang hàng ngày cho ra mủ, góp phần làm giàu cho đất nước và những rừng cà phê, hồ tiêu dù có đi cả ngày cũng không thể hết mới thấy được sự hùng vĩ của non sông, đất nước đang đi lên từng ngày trong thời kì đổi mới. Những gì có được ngày hôm nay không phải một sớm một chiều, hay thanh thản nhàn hạ mà là cả một sự hi sinh lớn lao, một sự làm việc không mệt mỏi của cán bộ, công nhân của Công ti 72 và của Binh đoàn 15.

Để tìm hiểu sâu hơn về những việc làm của Công ti§, chúng tôi đến thăm lãnh đạo Công ti, cả Ban giám đốc ngồi tiếp chúng tôi thật chân tình cởi mở, thông qua các Anh và một số công nhân đang trực tiếp lao động trong rừng cao su, cà phê, hồ tiêu chúng tôi được biết: Những năm trước đây, Công ti 72 cũng vất vả lắm, đời sống công nhân vô cùng khó khăn, đồng lương quá ít ỏi không đủ để nuôi sống bản thân và gia đình, do vậy công nhân không thiết tha với công việc, thêm vào đó đồng bào dân tộc ít người thường xuyên vào rừng cao su chặt cây, lấy trộm mủ, hái trộm cà phê, hồ tiêu… Đặc biệt trên vùng rừng núi đất đỏ Ba zan, đường giao thông chỉ có đường đất vì vậy việc đi lại vô cùng khó khăn, chỉ cần mưa nhỏ thôi là xe không thể đi nổi nữa. Nhưng những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước, Bộ Quốc Phòng mà đặc biệt là lãnh đạo Binh đoàn 15, Công ti 72 từng bước được xây dựng, củng cố và phát triển không ngừng, đời sống công nhân được nâng lên rõ rệt, lấy lương bình quân đầu người một tháng năm 2001 là 563.000 đồng; năm 2002 là 620.000 đồng; năm 2003 là 821.343 đồng thì đến năm 2005 đạt được hơn 1 triệu đồng. Các công trình nhà ở, nhà máy được xây dựng cơ bản, khang trang và các công trình phục vụ đời sống được củng cố, nâng cao chất lượng như điện, nước, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trạm xá…từ đó cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng xây dựng đơn vị. Đồng thời trong những năm qua, Công ty đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình phát triển kinh tế, đến nay hầu hết các hộ gia đình đã có nhà riêng, có vườn cà phê, vườn tiêu, vườn điều, thu nhập từ kinh tế hộ gia đình có hộ đạt trên 100 triệu đồng một năm, còn trung bình từ 5 đến 25 triệu đồng trở lên…

Bên cạnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế, Công ty 72 luôn luôn quan tâm xây dựng lực lượng chăm lo công tác Quốc phòng – An ninh. Đơn vị thường xuyên bổ sung kế hoạch tác chiến, đồng thời tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ và công nhân trong công ty có trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ tốt những thành quả lao động của mình, đồng thời giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn đóng quân. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tích cực tuần tra canh gác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra và kịp thời giải quyết tốt các vụ việc. Phát triển kinh tế mạnh mẽ nâng cao đời sống nhân dân đặc biệt là nhân dân đồng bào dân tộc ít người, làm cho mọi người dân nơi đây tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước bằng các hoạt động thiết thực như tổ chức kết nghĩa giữa các đội sản xuất với 12 bản làng của ba xã biên giới, xây dựng một số khu vui chơi cho các cháu, xây dựng nhà rông, nhà văn hoá cho các thôn bản, đóng góp làm đường giao thông, làm sân vận động, thăm, khám và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc lúc ốm đau, giúp dân phát triển kinh tế để xoá đói giảm nghèo, đưa một số con em đồng bào dân tộc vào làm trong Công ty; trợ cấp cho bà con nghèo đói và xảy ra hoạn nạn trị giá hàng trăm triệu đồng. Thông qua đó, tăng cường được tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Quả thật, những thành tựu phát triển kinh tế vùng cao biên giới của Công ti 72 thật đáng khâm phục, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên vốn đã không yên bình, góp phần giữ vững và bảo vệ vững chắc lãnh thổ của Tổ quốc.

                                                                                Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Đoàn 5 – Binh chủng Đặc công: tiến hành nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

 

Đ

ứng chân trên địa bàn với điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt; tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều phức tạp; đơn vị đóng quân phân tán, cơ sở vật chất của Đoàn còn nhiều thiếu thốn. Xác định rõ những khó khăn và thuận lợi, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Trọng La – Đoàn trưởng cho biết: Để có được kết quả cao trong huấn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trong những năm vừa qua chúng tôi đã thường xuyên duy trì chặt chẽ các bước chuẩn bị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, các hoạt động khác của cơ quan chính trị, hậu cần, kĩ thuật phải xoay quanh chỉ tiêu huấn luyện đề ra mà bảo đảm.

Sau khi có chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về công tác huấn luyện, Đảng uỷ, chỉ huy các cấp tập trung quán triệt sâu rộng cho mọi đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và xác định trách nhiệm cho mỗi đơn vị, cá nhân, trên cơ sở dân chủ bàn bạc dẫn đến thống nhất về ý chí và hành động. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị đã nắm chắc được nhiệm vụ, chỉ tiêu huấn luyện được giao trong từng tháng, từng giai đoạn và cả năm.

Với nhận thức “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn luôn coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp trước và trong giai đoạn huấn luyện. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung, kế hoạch huấn luyện để tiến hành các lớp tập huấn cho phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tập huấn đã được chọn lọc chặt chẽ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khâu yếu, mặt yếu, chưa thống nhất và những nội dung mới. Quá trình tập huấn, Đoàn đã tập trung bồi dưỡng cả về lí luận lẫn động tác thực hành, trong đó đưa nhiều nội dung thuộc về kinh nghiệm và truyền thống chiến đấu của đơn vị để bồi dưỡng cho cán bộ. Trong quá trình học tập đã phát huy tốt dân chủ quân sự để trao đổi, thảo luận, nâng cao hiệu quả công tác tự học, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, làm cho mọi cán bộ luôn có kiến thức về mọi mặt. Hàng năm Đoàn đã tổ chức cho hàng ngàn lượt cán bộ các cấp từ Tiểu đội trưởng trở lên tham gia các lớp tập huấn, trong đó tập trung vào những nội dung như thông qua giáo án ngoài thực địa; tổ chức và phương pháp huấn luyện. Thông qua tập huấn, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn nắm chắc được trình độ cán bộ, từ đó đề ra kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo đối với từng chuyên ngành vào ngày thứ sáu hàng tuần và giờ thứ tám hàng ngày. Nội dung và phương pháp bồi dưỡng thường bằng những biện pháp đa dạng như: Thông qua giáo án cho cán bộ, tổ chức rút kinh nghiệm hàng ngày để tìm ra những điểm mạnh, yếu kịp thời uốn nắn, sửa chữa. Qua đó đã giúp cho cán bộ phải thường xuyên tự học, tự rèn để không ngừng nâng cao trình độ. Thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao cán bộ huấn luyện giỏi toàn diện theo phân cấp. Quá tình tổ chức Hội thi được tổ chức chặt chẽ, công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, nội dung phong phú trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Thông qua hội thi giúp cho cán bộ học hỏi thêm được những kinh nghiệm thực tế để vận dụng vào quản lí và tổ chức huấn luyện trong đơn vị.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện, Đoàn đã luôn chủ động bảo đảm cho huấn luyện như: sử dụng hàng ngàn ngày công tu sửa, làm mới công trình huấn luyện; đầu tư hàng trăm triệu đồng sản xuất làm mới và sáng kiến cải tiến nhiều mô hình học cụ để khắc phục được tình trạng học chay của các phân đội. Chuẩn bị giáo án huấn luyện đầy đủ, tuyệt đối tuân thủ các quy định về viết giáo án, thông qua giáo án và thục luyện giáo án theo quy định.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, đồng bộ về phương tiện và lực lượng, đồng thời tiến hành các cuộc luyện tập, diễn tập theo phương án đã được phê duyệt, xử trí linh hoạt các tình huống xảy ra, thường xuyên tổ chức cho cán bộ đi nghiên cứu, thị sát địa bàn được giao nhiệm vụ bảo vệ. Chính vì vậy từ cán bộ đến người chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn nêu cao ý thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận lệnh là lên đường chiến đấu được ngay.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Cùng với kinh phí trên cấp, đơn vị đã đầu tư thêm để xây dựng nhà ở cho bộ đội, xây dựng hội trường, nhà văn hoá, nhà truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, khu thể thao giải trí và mua sắm các thiết bị thông tin, truyền thanh, truyền hình, sách báo để phục vụ bộ đội. Duy trì ngành Hậu cần làm theo lời Bác, xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lí tốt bảo đảm đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn cho các đối tượng, bữa ăn được duy trì ổn định và có chất lượng tốt. Tích cực tăng gia sản xuất, mở rộng củng cố tăng gia rau xanh quanh bếp quanh vườn bảo đảm cho đơn vị đủ số lượng và chất lượng. Chăn nuôi gia cầm, gia súc duy trì đàn lợn trên 200 con; gà, vịt các loại trên 2500 con bảo đảm một phần lượng thịt đưa vào bữa ăn cho bộ đội và trồng hàng vạn cây lấy gỗ. Đồng thời thường xuyên đẩy mạnh cuộc vận động “Quản lí, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kĩ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tổ chức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị duy trì hệ số kĩ thuật bằng 1 bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và nâng cao tuổi thọ cho các loại vũ khí trang bị. Do duy trì tốt các biện pháp trên, nên trong nhiều năm liền Đoàn đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng Huân chương Chiến công hạng nhì; bốn năm liên tục (2000 – 2003) được tặng cờ thưởng thi đua của Chính phủ, ba năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

BCHQS Huyện Ý Yên – Nam Định: kinh nghiệm rút ra từ hoạt động công tác quân sự – quốc phòng ở địa phương

Ý Yên là một huyện vùng chiêm trũng của tỉnh Nam Định, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn đang hàng ngày đổi thay, đời sống của nhân dân từng bước cải thiện và nâng cao. Các làng nghề truyền thống đang được khôi phục và phát triển vững chắc, tạo công ăn việc làm cho người dân lao động, đem lại cho quê hương ấm no, hạnh phúc và sự phát triển phồn thịnh. Để có được cuộc sống hôm nay, nhân dân huyện Ý Yên luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Huyện uỷ, HĐND, UBND trên các hoạt động của xã hội, trong đó kết quả của công tác Quân sự – Quốc phòng ở địa phương đã góp một phần không nhỏ đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế.

Kết quả công tác Quân sự – Quốc phòng ở huyện Ý Yên trong những năm vừa qua đã được UBND tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2003 nhiều xã trong huyện được BCHQS tỉnh Nam Định tặng bằng khen. Có được những kết quả trên, trước hết phải nói đến sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện Uỷ, HĐND, UBND, Đảng uỷ Quân sự huyện trên tất cả các mặt công tác và sự tham mưu đúng, trúng của Ban CHQS huyện đó là:

Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho toàn dân. Đây là một nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt để không ngừng nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, Đảng viên, mọi công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để làm tốt vấn đề này, Đảng uỷ Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND, UBND huyện, đồng thời phối hợp với các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi người hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dân quân tự vệ, dự bị động viên và Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng. Tích cực tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền cổ động, diễn đàn, nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu với nhiều nội dung phong phú… Đồng thời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền giáo dục, qua đó giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương. Hàng năm, Ban CHQS huyện đã làm tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND cử cán bộ chủ chốt tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Trường quân sự tỉnh, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm của 32 xã, thị trấn, riêng năm 2003 đã tiến hành bồi dưỡng được 831 đồng chí.

Tích cực xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của khu vực phòng thủ. Thường xuyên bổ sung phương án phòng thủ của huyện và luyện tập theo phương án đã được phê duyệt. Kiện toàn lực lượng vũ trang từ huyện đến các xã theo đúng biên chế, tổ chức lực lượng cơ động sẵn sàng chiến đấu, củng cố các trận địa nhất là các trận địa phòng không. Xây dựng lực lượng vũ trang đủ số lượng, có chất lượng cao bảo đảm sẵn sàng động viên các lực lượng khi có lệnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu trên giao, sắp xếp đúng chuyên môn nghiệp vụ, gọn địa bàn. Trong dân quân tự vệ, tổ chức có lực lượng cơ động, có lực lượng tại chỗ và thường xuyên được huấn luyện theo đúng chương trình kế hoạch, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho DQTV 32 xã, thị trấn và 11 đơn vị tự vệ kết quả đạt khá, trong đó có 75% khá giỏi, kiểm tra bắn kẹp nòng cho lực lượng pháo binh và phòng không DQTV đạt kết quả giỏi. Đối với lực lượng dự bị động viên, Ban CHQS huyện thường xuyên tổ chức phúc tra nguồn, kịp thời nắm bắt những thay đổi để tiến hành kiện toàn, tổ chức lực lượng dự bị động viên bảo đảm quân số, vũ khí trang bị theo quy định. Nhằm nâng cao sức chiến đấu cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra, UBND huyện chỉ đạo cho các ban ngành, Ban CHQS huyện tổ chức luyện tập, diễn tập theo phương án, qua thực hành diễn tập NĐ – 03 và phục vụ diễn tập tổng hợp của Đoàn B95 Quân khu 3 đạt kết quả cao được cấp trên khen ngợi. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho xã Yên Thắng theo cơ chế 02, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm vận hành đồng bộ, nhịp nhàng ăn khớp, sát thực tế chiến đấu được BCHQS tỉnh đánh giá cao.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Đây là nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo các cấp trong huyện quan tâm và tập trung lãnh đạo. UBND huyện đã chủ động ra quyết định kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch, triển khai cho UBND, hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức thực hiện với phương châm tiếp tục đổi mới cả nội dung và biện pháp từ khâu sơ tuyển đến khi bàn giao quân, quá trình thực hiện luôn luôn bảo đảm đúng luật quy định. Hàng năm, Ban CHQS huyện tổ chức đăng kí nghĩa vụ quân sự cho thanh niên thuộc nguồn gọi nhập ngũ đủ 17 tuổi bảo đảm chặt chẽ, để đến tuổi có thể tiến hành gọi nhập ngũ được thuận lợi. Công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ được làm chặt chẽ từ trên xuống dưới, từ khi phát lệnh gọi đến khám sức khoẻ và trong quá trình các đơn vị nhận quân về thâm nhập đều được tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho các đơn vị nhận quân tiến hành thâm nhập thuận lợi. Chính vì vậy trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng cao, 100% thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị đều rèn luyện tốt, không có trường hợp nào đơn vị phải trả về địa phương.

Xây dựng cơ sở vật chất tinh thần bảo đảm một lượng dự trữ hậu cần lớn sẵn sàng phục vụ cho động viên chiến tranh, đồng thời làm tốt công tác hậu phương quân đội. Những năm qua công tác hậu phương quân đội đã được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ và các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết với số tiền hơn 800 triệu đồng và thực hiện có hiệu quả bảo đảm đúng thời gian, đúng quy định những vấn đề còn tồn đọng như xét duyệt, nhận, cấp thẻ thương binh, khen thưởng huân, huy chương, công nhận liệt sĩ… được UBND và BCHQS tỉnh Nam Định khen ngợi. /.

 

 

 

Đoàn M01 – Quân chủng Hải quân: đề ra nhiều biện pháp thiết thực để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

R

a đời trong công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc, Đoàn M01 Hải quân đã nhanh chóng củng cố lực lượng, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường Miền Nam. Trong thời kì gay go, ác liệt nhất, Đoàn đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh từ chiến dịch Cồn Tiên – Dốc Miếu; Làng Vây – Khe Sanh; Mặt trận Bình – Trị – Thiên khói lửa; Tây Nguyên đến Miền Đông, Miền Tây Nam bộ. Đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, chiến đấu trong khó khăn ác liệt như thế nào, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Đoàn luôn khắc phục mọi khó khăn, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, tìm ra được nhiều cách đánh hay, đánh hiểm và lập nhiều chiến công oanh liệt. Thành tích chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đoàn M01 đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng huân huy chương các loại; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng 2 Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất”…

Ngày nay, với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Đoàn trở về đứng chân trên địa bàn miền Nam Trung bộ với đầy khó khăn, phức tạp. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo tinh thần Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Đoàn đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn M01 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và tham gia công tác dân vận, khắc phục hậu quả thiên tai. Thành tích của đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong huấn luyện, xây dựng đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc; bằng khen vì có thành tích trong cứu hộ, cứu nạn…; Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền và nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen  khác; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng, đơn vị giỏi toàn diện; UBND tỉnh Khánh Hoà tặng cờ đơn vị làm tốt công tác dân vận, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen về thành tích giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt và còn nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen khác của các cấp tặng cho Đoàn. Trao đổi với Đại tá Nguyễn Hữu Thành – Đoàn trưởng, Thượng tá Hoàng Xuân Lượng – Phó đoàn trưởng – Tham mưu trưởng về những kinh nghiệm trong quản lí, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đặc biệt là những kinh nghiệm về phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các đồng chí cho biết: Để có được kết quả trên, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn đã tiến hành hàng loạt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đó là:

Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Tập trung giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng và cảnh giác. Thường xuyên  giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, nhất là truyền thống của đơn vị với nhiều hình thức, biện pháp như: Thi tìm hiểu truyền thống, tổ chức kể chuyện truyền thống, diễn đàn, toạ đàm trao đổi… Quá trình thực hiện đã kết hợp tốt giữa quán triệt, giáo dục với tổ chức các phong trào thi đua, tập trung vào xây dựng con người mới như phong trào “nói lời hay, làm việc tốt”; “đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”; “tuổi trẻ phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao giao lưu với địa phương và các đơn vị bạn. Qua đó khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí quyết tâm cao. Chính nhờ làm tốt công tác giáo dục mà 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm khi bước vào huấn luyện, đơn vị làm tốt công tác quán triệt Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng; Mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Tư lệnh Quân chủng cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỉ luật, tự giác trong học tập và rèn luyện. Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông qua công tác tập huấn tập trung và tự học của cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ nhất là nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Luôn chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên trong Đảng bộ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Liên tục từ năm 1998 đến nay, Đảng bộ Đoàn  M01 đạt trong sạch vững mạnh. Đồng thời thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng, định hướng, hướng dẫn cho các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, có hiệu quả thiết thực, vì vậy tổ chức Đoàn của đơn vị được Trung ương Đoàn tặng bằng khen về tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Kiện toàn các tổ chức quần chúng, phát huy các nhân tố tích cực trong các phong trào xung kích, tổ chức tốt các phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”, phong trào “xây dựng môi trường văn hoá mới”, phong trào “huấn luyện giỏi, kỉ luật nghiêm” và nhiều phong trào thiết thực khác nhằm thúc đẩy mọi hoạt động của Đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm. Duy trì nghiêm chế độ chính quy trong ngày, trong tuần, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tích cực và chủ động tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ đã được phê duyệt. Thường xuyên đổi mới nội dung tổ chức và  phương pháp huấn luyện, bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Huấn luyện thuần thục đến từng người, từng phân đội, kết hợp huấn luyện kĩ thuật với chiến thuật, giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Kết thúc từng ngày và từng nội dung huấn luyện, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung những vấn đề cần thiết, chỉ ra những mạnh yếu trong từng nội dung bài giảng và ý thức tổ chức kỉ luật trong quá trình huấn luyện. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội thao giữa cá nhân với cá nhân, giữa đơn vị này với đơn vị khác… Chính vì vậy, kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt kết quả cao.

Tăng cường công tác quản lí, rèn luyện kỉ luật, kịp thời nắm bắt và ngăn chặn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm và hiểu sâu sắc Điều lệnh Quản lí bộ đội và các chỉ thị khác. Xử lí kịp thời, chính xác những vi phạm kỉ luật công bằng, khách quan, thấu tình đạt lí. Luôn kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương nơi đóng quân, giữa đơn vị với gia đình, địa phương có con em đang phục vụ tại đơn vị… Vì vậy trong nhiều năm qua, Đoàn không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, tỉ lệ vi phạm kỉ luật thông thường dưới 0,4%.

Chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” do đó, hàng loạt các phong trào tăng gia, sản xuất, chăn nuôi đều được tiến hành khá tốt, đưa vào bữa ăn thêm thường xuyên cho bộ đội gần 500 đồng /người /ngày. Quản lí chặt chẽ cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, tài chính không để thâm hụt, thất thoát. Do làm tốt công tác này, hàng năm Đoàn có trên 85% bếp nuôi quân đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lí tốt”, quân số khoẻ đạt trên 98% và được Tổng cục Hậu cần tặng bằng khen về thành tích tăng gia sản xuất và nuôi quân giỏi.

Là một đơn vị có khối lượng trang thiết bị, vũ khí khí tài tương đối lớn và hiện đại vì vậy lãnh đạo, chỉ huy Đoàn luôn chỉ đạo cho các đơn vị làm tốt công tác bảo quản, sử dụng vũ khí khí tài đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Chỉ đạo và tổ chức tốt cuộc vận động “Quản lí, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kĩ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời chỉ đạo cho các đơn vị thuộc quyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 51/CT – TM ngày 21/11/2001 của Tổng Tham mưu trưởng về việc quản lí chặt chẽ vũ khí, trang bị, giữ nghiêm kỉ luật Quân đội. Do vậy tất cả các trang bị, vũ khí, khí tài, xe pháo luôn luôn bảo đảm tốt hệ số kĩ thuật, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quản lí, khai thác, sử dụng VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông ba năm liền từ năm 2001-2003./.

 

 

 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108: Vừa coi trọng chuyên môn, vừa quan tâm xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện


L

à một đơn vị chuyên môn, ngoài chức năng là bệnh viện tuyến cuối của toàn quân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn phải đảm nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Y – Dược lâm sàng; đào tạo cán bộ chuyên ngành sau đại học ở bậc tiến sĩ, đồng thời còn là thành viên y tế chuyên sâu của Hà Nội và cả nước. Với một cơ cấu tổ chức gồm nhiều đầu mối, nhiều chuyên khoa sâu, vừa phải bảo đảm chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ ở tuyến cao nhất trong Quân đội, vừa phải chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Những năm vừa qua do nhu cầu phát triển của xã hội, của Quân đội, số lượng bệnh nhân ngày càng đông, nên công tác bảo đảm và phục vụ ngày càng đòi hỏi bệnh viện phải được nâng cao và phát triển, nhất là cơ sở khám, chữa bệnh cho bộ đội.

Đứng trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của bệnh viện tuyến trên§, Đảng uỷ, Ban Giám đốc bệnh viện đã quán triệt và xác định phải xây dựng bệnh viện xứng đáng là một bệnh viện đầu ngành của Quân đội và của cả nước, có trình độ khoa học cao, có trang thiết bị khám và chữa bệnh hiện đại. Nhận thức rõ yêu cầu phát triển của bệnh viện, Lãnh đạo, chỉ huy các cấp từ Ban Giám đốc đến các phòng, khoa, ban trong toàn bệnh viện đã xây dựng kế hoạch, xác định quyết tâm đề ra các biện pháp để từng bước nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh của bệnh viện. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn, chủ động tổ chức cho cán bộ đi nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài. Thường xuyên giao ban, rút kinh nghiệm chuyên môn hàng tuần, hàng tháng, thông qua đó trình độ của đội ngũ chuyên môn trong bệnh viện được nâng cao, chất lượng nghiệp vụ đồng đều hơn. Kết quả đó đã góp phần cho bệnh viện thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ tính riêng từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 3 năm 2004, bệnh viện đã khám cho 27.769 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú 18.258 bệnh nhân; điều trị nội trú 4.480 bệnh nhân; cấp cứu 1.798 ca; phẫu thuật 1709 bệnh nhân đạt chất lượng, hiệu quả tốt, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tin tưởng.

Là một Bệnh viện tuyến cuối của Quân đội, Đảng uỷ, Ban Giám đốc đã đầu tư và tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn và y đức của người thày thuốc trong Quân đội. Đồng thời còn tập trung xây dựng bệnh viện thành một đơn vị vững mạnh toàn diện theo nội dung, chỉ tiêu yêu cầu của Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và Công nhân viên quốc phòng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới, làm cho mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu đối với người quân nhân cách mạng. Để thực hiện tốt vấn đề này, Ban Giám đốc bệnh viện đã duy trì chặt chẽ, nghiêm túc các chế độ quy định trong Điều lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhất là các chế độ sinh hoạt chính quy trong ngày, trong tuần. Tổ chức  quản lí chặt chẽ quân số, cơ sở vật chất và vũ khí trang bị. Những quân nhân không chấp hành nghiêm mang mặc theo quy định của Quân đội, chấp hành không đúng các quy chế về thời gian, đi lại… được lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện có biện pháp giáo dục và xử lí nghiêm khắc. Đến nay các chế độ sinh hoạt, học tập của bệnh viện đã đi vào nền nếp ổn định. Công tác xây dựng chính quy trong các phòng, khoa, ban đã được thống nhất; việc ăn mặc, đi lại và tác phong xưng hô, chào hỏi đã từng bước được chấn chỉnh. Do vậy mọi cán bộ, chiến sĩ ở đây đều nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng chính quy, từ đó tự giác chấp hành nghiêm Điều lệnh, Điều lệ Quân đội và các quy định của bệnh viện.

Thực hiện Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng và Hướng dẫn huấn luyện chiến đấu của Cục Quân huấn năm 2004, Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nội dung về quân sự cho Sĩ quan, QNCN, Hạ sĩ quan và Binh sĩ trong bệnh viện, trong đó tập trung đi sâu làm chuyển biến có hiệu quả các nội dung về Điều lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 2002; bắn súng Tiểu liên AK và súng ngắn K54 theo giáo trình mới được ban hành năm 2004. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức huấn luyện quân sự với một lực lượng khá lớn cán bộ, chiến sĩ tham gia. Toàn bệnh viện đã huy động 86% quân số trực tiếp học tập và kiểm tra, với một phương châm không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn. Để thực hiện việc học tập cho các đơn vị đạt kết quả tốt, Ban Giám đốc đã biên chế thành khung trung đoàn để quản lí và duy trì luyện tập. Hàng ngày vào buổi chiều, các bộ phận được tập trung luyện tập theo sự quản lí, hướng dẫn của cán bộ khung biên chế. Sau một tháng luyện tập dưới sự chỉ huy, điều hành, quản lí chặt chẽ của cán bộ chỉ huy các cấp đặc biệt là Đảng uỷ và Ban Giám đốc bệnh viện nên kết quả kiểm tra đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Trình độ nhận thức và hành động, động tác đội ngũ đã được nâng lên một bước và thống nhất. Bắn kiểm tra đạn thật theo giáo trình mới năm 2004 đối với súng Tiểu liên AK bài 1 có 74,2% đạt yêu cầu trở lên trong đó có 34,4% khá giỏi; súng ngắn K54 bài 1 có 75,1% đạt yêu cầu trở lên trong đó có 26,6% đạt khá giỏi. Có thể nói, kết quả trên là sự cố gắng lớn của bệnh viện đặc biệt là công tác chỉ đạo, quản lí và điều hành của Đảng uỷ và Ban Giám đốc bệnh viện. Mặc dù điều kiện của bệnh viện đối với nhiệm vụ chính là khám và chăm sóc người bệnh nhưng đã quyết tâm tổ chức được số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ tham gia tập trung học tập và kiểm tra.

Có được kết quả trên là do Đảng uỷ bệnh viện đã có Nghị quyết chuyên đề, Giám đốc có chỉ thị, kế hoạch cụ thể và được tổ chức quán triệt tới mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn bệnh viện. Đồng thời với tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cấp cho nên kết quả hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các hoạt động của bệnh viện đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả đó góp phần làm cho mọi người trong đơn vị đoàn kết gắn bó lại với nhau hơn, tính tổ chức, tính kỉ luật càng được nâng cao. Chính vì vậy mà những năm qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo phục vụ tốt người bệnh, xây dựng Bệnh viện không ngừng phát triển theo hướng chính quy, khoa học và mẫu mực. /.

Nguyễn Văn Minh

BCH Biên Phòng tỉnh Ninh Thuận: Hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến chất lượng huấn luyện đạt thấp

T

heo Đoàn kiểm tra của Bộ về kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu năm 2004 ở Bộ chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận. Được trực tiếp theo dõi quá trình kiểm tra và tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cho thấy, công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện ở đây kết quả đạt thấp. Đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân vì sao? Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nguyên nhân, song nổi lên nhất và tập trung nhất vào hai nguyên nhân chính đó là:

Trước hết phải nói đến trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ yếu: Rõ ràng chất lượng cán bộ là yếu tố gần như quyết định đến kết quả huấn luyện đạt cao hay thấp. Thật vậy, để người chiến sĩ nắm và hiểu những nội dung trong bài giảng, thì người truyền đạt phải nắm chắc nội dung, có khả năng truyền đạt những nội dung dễ nghe, dễ học và dễ hiểu. Qua theo dõi bộ đội luyện tập Điều lệnh Đội ngũ ở Đại đội 19, chúng tôi thấy chất lượng huấn luyện còn hạn chế, nội dung động tác chưa thống nhất. Đội ngũ cán bộ Tiểu đội ở đây cơ bản là quân nhân chuyên nghiệp, khi Đoàn kiểm tra kiến thức của từng động tác thì nắm không chắc, trả lời không chính xác. Ví dụ, khi kiểm tra một số đồng chí về khoảng cách tay với thân người trong khi đi đều thì có đồng chí trả lời là 10 cm, có đồng chí trả lời là 15 cm và không nhớ lấy vị trí chỗ nào trên tay để xác định khoảng cách, không nhớ cánh tay dưới như thế nào, mép dưới của nắm tay cao ngang với đâu trên thân người. Theo dõi một buổi huấn luyện về kĩ thuật bắn súng bộ binh cũng của Đại đội 19 thì cán bộ huấn luyện chuẩn bị chưa tốt, chưa thuộc nội dung bài giảng, phương pháp giới thiệu giữa nói và làm chưa nhuần nhuyễn, động tác chưa chuẩn xác, chưa thuần thục…

Kiểm tra một số bộ phận trên tàu của một hải đội thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ còn rất nhiều hạn chế. Trao đổi với Thiếu tá Trần Anh D – Hải đội trưởng về khả năng quản lí, chỉ huy và trình độ chuyên môn và sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị được biên chế. Băn khoăn một chút, Trần Anh D tâm sự “Thực ra, với loại vũ khí mới được trang bị, cán bộ ở đây cũng còn nhiều hạn chế trong sử dụng. Chúng tôi phát triển từ dưới lên, ngay bản thân tôi là Hải đội trưởng cũng không được đào tạo chính quy mà chỉ được đào tạo ở Trường kĩ thuật Biên phòng và gần như tất cả anh em trên tàu chỉ mới được đào tạo sơ cấp cơ điện và hàng hải. Nhưng mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị lấy cái quyết tâm, say mê với nghề nghiệp để cố gắng học tập theo kịp với yêu cầu mới…”. Đi sâu tìm hiểu chúng tôi mới thấy lời nói của đồng chí Hải đội trưởng là chính xác. Tiếp xúc với 13 đồng chí trên tàu, từ Thuyền trưởng đến thuyền viên thì thấy các đồng chí mới được đào tạo sơ cấp cơ điện và hàng hải, do đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến trình độ của cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Một đồng chí thuyền trưởng nắm về hải đồ, đường cơ sở biển, vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng chồng lấn, thềm lục địa chưa chắc, làm kế hoạch tác chiến còn sơ sài, lúng túng thì làm sao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm sao có thể tổ chức huấn luyện, hướng dẫn cho chiến sỹ nắm và hiểu sâu thêm về nghiệp vụ chuyên môn của người chiến sỹ Biên phòng trên Hải đội. Một đồng chí thợ máy chưa thành thạo trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng máy móc và vận hành thì không thể bảo quản, duy tu cho máy hoạt động tốt trong điều kiện môi trường khắc nghiệt nắng, nóng và nước mặn… Đây có lẽ là nguyên nhân sắp xếp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Biên phòng tỉnh chưa được đầu tư đúng mức. Việc đào tạo, huấn luyện và tập huấn bổ sung hàng năm theo chế độ cho cán bộ còn hạn chế, chưa thường xuyên bổ sung, cập nhật những thông tin mới để đội ngũ cán bộ ở đây nắm và nâng cao trình độ. Tuy nhiên về khách quan mà nói thì đội ngũ cán bộ cơ sở của Biên phòng tỉnh chưa được học tập, nghiên cứu nhiều và có ít kinh nghiệm trong việc quản lí, sử dụng và tổ chức huấn luyện về các nội dung của Binh chủng hợp thành nhất là kĩ, chiến thuật chiến đấu bộ binh.

Hai là, công tác chuẩn bị huấn luyện chưa được chu đáo, chặt chẽ; có những nội dung chuẩn bị cho huấn luyện chưa đúng với quy định của trên: Trước hết phải kể đến công tác biên chế và tổ chức huấn luyện. Theo quy định của trên thì trước khi bước vào huấn luyện phải được tổ chức biên chế sắp xếp đủ cán bộ và phù hợp để huấn luyện. Nếu huấn luyện chiến sỹ mới thì phải được biên chế đủ cán bộ Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, Đại đội trưởng. Trong đó yêu cầu biên chế Tiểu đội không quá 10 người cả Tiểu đội trưởng; Tiểu đội trưởng phải được đào tạo cơ bản chương trình Hạ sĩ quan chỉ huy hoặc chọn những hạ sĩ quan, binh sĩ có năng khiếu chỉ huy; một trung đội biên chế không quá 30 người, cán bộ trung đội phải có hai; cấp đại đội phải có đủ bốn cán bộ… Nhưng trên thực tế, tổ chức huấn luyện chiến sỹ mới của BCH Biên phòng tỉnh lại tổ chức một đại đội đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới có tới 100 chiến sĩ nhưng không thành lập trung đội, không có cán bộ trung đội mà chỉ có ba cán bộ đại đội, những đồng chí này vừa làm công tác quản lí, vừa làm nhiệm vụ huấn luyện, do đó không thể có thời gian để viết giáo án, thông qua giáo án và tổ chức thục luyện giáo án, như vậy nội dung bài giảng không thuộc thì trong quá trình lên lớp cho chiến sĩ không thể đem lại kết quả cao được. Bên cạnh đó công tác bồi dưỡng cán bộ cũng chưa được làm thường xuyên, những nội dung mới chưa được tập huấn nhiều, thời gian tập huấn quá ngắn làm cho cán bộ cấp dưới nắm chưa chắc nội dung huấn luyện, phương pháp viết giáo án, thục luyện giáo án. Công tác chuẩn bị vật chất cho huấn luyện như mô hình học cụ còn sơ sài, đại khái… Hệ thống thao trường, bãi tập chưa đáp ứng được cho yêu cầu huấn luyện. Tuy nhiên về khách quan thì hệ thống thao trường huấn luyện ở đây khó có thể bảo đảm được cho đơn vị huấn luyện.

Qua đây chúng tôi thiết nghĩ vì chất lượng công tác và chiến đấuQ, các cấp của Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận và cấp trên cần quan tâm hơn nữa để thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cần thiết và tạo cho anh em luôn được học tập đào tạo cơ bản theo nhiệm vụ được giao. Quá trình tổ chức vận dụng và kết hợp bằng nhiều hình thức, biện pháp như tập huấn, tổ chức hội thao, hội thi giữa các đồn, các đội với nhau có kiểm tra chặt chẽ, lấy kết

quả hoàn thành nhiệm vụq, kết quả trong hội thi, hội thao là một tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét và đề bạt cán bộ. Từ đó làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn luôn tự học, tự rèn, tự trau dồi kiến thức không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Rất mong có sự giúp đỡ của cấp trên, của chính quyền địa phương, của các cấp, các ngành cho BCH Biên phòng tỉnh có thao trường phục vụ cho công tác huấn luyện chiến đấu để nâng cao trình độ. Bảo đảm cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Tìm hiểu xu hướng phát triển tên lửa đất đối không của Quân đội các nước

 

T

rong các cuộc chiến tranh vừa qua của Mĩ và đồng minh đối với các nước, ngoài hoả lực là tên lửa hành trình thì Mĩ và Đồng minh chủ yếu dùng hoả lực của máy bay và các loại tên lửa hiện đại khác để tiến công đối phương. Để thắng được các loại máy bay và tên lửa hiện đại thì chỉ có thể dùng tên lửa hiện đại, điều đó khẳng định tên lửa phòng không đóng vai trò quan trọng trong tác chiến phòng không. Hiện nay, tên lửa phòng không tầm gần, tầm trung, tầm xa liên tục được sáng chế theo một xu hướng phát triển đó là:

Nâng cao sức cơ động phản ứng nhanh và mức độ tự động hoá cao: Trong tác chiến không kích ngày nay được áp dụng trên phạm vi rộng lớn, tính đột kích mạnh, thời gian dự báo phòng không ngắn. Để đối phó với đặc điểm này của các loại vũ khí không kích, đối phó có hiệu quả đối với các cuộc không kích của đối phương thì hệ thống tên lửa đất đối không phải không ngừng nâng cao tính cơ động kịp thời phản ứng với đòn không kích bất ngờ của đối phương. Để nâng cao tính cơ động của tên lửa, các nước thường sử dụng biện pháp đẩy mạnh nghiên cứu và khai thác loại xe kiểu mới, làm cho các loại xe vận tải kết hợp chặt chẽ với hệ thống vũ khí tên lửa, nâng cao mức độ tự động hoá của tên lửa hoặc cải tiến tự động hoá hệ thống tên lửa chưa được tự động hoá. Hiện nay, nhiều hệ thống tên lửa đất đối không đều được tự động hoá như hệ thống tên lửa đất đối không TOP -M1 của Nga và tổ hợp Sidewinder NG của Pháp. Nhằm nâng cao tốc đội phản ứng của tên lửa đất đối không, các nước đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống điều khiển, sử dụng máy tính số tốc độ cao để xử lí thông tin, thực hiện tự động hoá các khâu sục tìm, thăm dò, nhận biết, theo dõi và điều khiển giúp cho thời gian phản ứng hoả lực thông thường dưới 10 giây.

Tăng cường khả năng đối phó nhiều mục tiêu, khả năng chống tiến công ồ ạt và liên tục: Có thể thấy rằng trong chiến tranh vừa qua và trong chiến tranh tương lai, để nhanh chóng đạt được mục đích chiến dịch và chiến lược, số lượng và các loại binh khí hiện đại được đưa vào không kích không ngừng tăng lên với nhiều tính năng, tác dụng hơn cũng như  khả năng không kích từ các hướng và các độ cao khác nhau. Vì vậy khả năng đối phó nhiều mục tiêu và chống tiến công ồ ạt là một vấn đề hết sức quan trọng mà hiện nay các nước đang từng bước giải quyết trong hệ thống phòng không. Trong đó chú trọng vào giải quyết một số vấn đề như chủ động tìm mục tiêu, với kĩ thuật này tên lửa chủ động tiến công nhiều mục tiêu, đồng thời đối phó với các loại tên lửa chống bức xạ.  Kĩ thuật phóng thẳng đứng, đây là biện pháp hiệu quả để chống tiến công ồ ạt nhờ kĩ thuật dẫn đường theo quán tính, làm cho tên lửa có khả năng có thể tự động chuyển hướng theo mục tiêu, tiến công nhiều mục tiêu trong phạm vi 3600. Bên cạnh hai vấn đề trên thì cần giải qquyết tốt vấn đề kĩ thuật ra đa mạng đa năng, kĩ thuật này có khả năng cùng một lúc vừa làm nhiệm vụ thăm dò, nhận biết, theo dõi nhiều mục tiêu, vừa dẫn đường cho nhiều tên lửa tiến công các mục tiêu, đồng thời có khả năng chống nhiễu của hệ thống vũ khí công nghệ cao, rút ngắn thời gian phản ứng của tổ hợp tên lửa, có thể cùng một lúc đối phó với nhiều loại mục tiêu trên không ở nhiều hướng khác nhau.

Thường xuyên nâng cao khả năng tác chiến thông tin: Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, tác chiến công nghệ cao là tác chiến thông tin, sự thắng hay bại của cuộc chiến có một phần quyết định rất lớn nhờ tính kịp thời của việc thăm dò, xục tìm, xử lí và truyền đạt thông tin. Cùng với khả năng chống nhiễu, hệ thống tên lửa đất đối không không ngừng nâng cao trình độ thông tin hoá, tích cự sử dụng hiệu quả các thông tin thu nhận được. Để nắm chắc ưu thế về thông tin, chế áp thông tin đối phương, các nước đã đưa hệ thống tên lửa vào toàn bộ mạng thông tin chiến trường (C4ISR) đang là một xu thế phát triển. Sau khi đưa vào mạng thông tin, tên lửa đất đối không là một bộ phận của toàn bộ mạng thông tin chiến trường chịu sự kiểm soát và chỉ huy của trung tâm chỉ huy mạng, đồng thời có điều kiện trao đổi thông tin trong hệ thống mạng.

Đa năng hoá, nâng cao khả năng tiến công nhiều loại mục tiêu: Tính đa năng giúp cho tên lửa có thể đối phó với nhiều mục tiêu khác nhau, đây cũng là một xu hướng phát triển tên lửa đất đối không hiện đại. Tên lửa đa năng vừa tiết kiệm kinh phí nghiên cứu chế tạo, vừa giảm bớt biên chế nhân viên và trang bị, tiện lợi cho việc tăng cường đối phó với nhiều mối đe doạ trong thời chiến. Chủ yếu chế tạo các loại tên lửa đa năng với khả năng một loại tên lửa thích hợp với nhiều bệ phóng khác nhau, có thể đảm nhiệm vai trò chiến đấu của tên lửa hạm đối không, tên lửa không đối không và tên lửa đất đối không… Đồng thời chế tạo các loại tên lửa đối phó với nhiều mục tiêu khác nhau, căn cứ vào diễn biến tình hình chiến trường để chọn mục tiêu tiến công trên không hay mục tiêu mặt đất, mặt nước.

Phát triển theo hướng tốc độ và tính cơ động cao. Để nhanh chóng tiêu diệt đối phương, chủ động tìm và diệt mục tiêu trước khi hoả lực đối phương tiêu diệt mình thì phải nghiên cứu chế tạo các loại tên lửa có tốc độ lớn có thể gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Đây là một xu thế đòi hỏi ngành chế tạo tên lửa phải tích cực nghiên cứu đáp ứng với chiến tranh trong tương lai. Để thực hiện vấn đề này, đòi hỏi các ngành công nghiệp quân sự chủ yếu phải dựa vào kĩ thuật thiết kế động cơ năng lượng cao và kĩ thuật điều khiển hiện đại. Chính vì mục tiêu này, tên lửa đất đối không hiện nay và trong tương lai ngày càng có khả năng chặn đánh máy bay thế hệ mới có tốc độ rất lớn từ xa và các loại tên lửa không đối đất, tên lửa chống hạm siêu tốc, tên lửa hành trình… của đối phương tiến công vào các mục tiêu mà tên lửa phải bảo vệ. /.

Nguyễn Văn Minh

(Sưu tầm và tổng hợp)

 

 

 

 

Đoàn Hùng vương – Binh đoàn Tây Nguyên: Phát huy truyền thống anh hùng trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

 

S

inh ra và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Đoàn Công binh Hùng Vương – Binh đoàn Tây Nguyên đã trực tiếp tham gia chiến đấu và bảo đảm chiến đấu trên khắp các chiến trường từ Thượng Lào, Bình Trị Thiên, Tây Nguyên, Miền Đông Nam Bộ đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4 năm 1975. Đất nước thống nhất, chưa được hưởng thụ sự  bình yên của sự sum họp thì đơn vị lại phải lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Dù bất cứ  nhiệm vụ gì, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lớp lớp cán bộ chiến sỹ của Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành tích chiến đấu, xây dựng và trưởng thành trong suốt chặng đường chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ Quốc tế cao cả của Đoàn đã được Đảng, Nhà nước phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng nhiều huân, huy chương các loại.

Trở về với Tây Nguyên hùng vĩ, cán bộ, chiến sỹ lại tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng để củng cố và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đứng chân trên địa bàn đồi núi, vùng sâu, vùng xa, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, điều kiện kinh tế chậm phát triển, dịch bệnh xảy ra nhiều nhất là bệnh sốt rét, đời sống của cán bộ, chiến sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó nhiệm vụ rất nặng nề, thường xuyên phân tán đi làm nhiệm vụ trên các địa bàn khó khăn, phức tạp, xa xôi hẻo lánh… Tình hình trên đã tác động rất lớn đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ, không ít cán bộ làm đơn ra quân hoặc chuyển ngành, hiện tượng đào, bỏ ngũ xảy ra nhiều, có thời kì lên tới 10%. Với bản chất truyền thống Anh hùng, cán bộ chiến sỹ không khuất phục trước những khó khăn gian khổ, những năm vừa qua, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã nỗ lực phấn đấu không ngừng,  đoàn kết, sáng tạo từng bước tháo gỡ khó khăn, xây dựng đơn vị liên tục đạt vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng, được Nhà nước tặng thưởng  huân chương chiến công và một lần nữa, Đoàn Công binh Hùng Vương lại vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 trong thời kì đổi mới.

Làm thế nào để giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng trong chiến đấu, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay? Trao đổi với các đồng chí trong Đảng uỷ, chỉ huy và trực tiếp tìm hiểu chúng tôi được biết:

Lãnh đạo và chỉ huy các cấp ở đây đã thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung tuyên truyền và giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù cho mọi đối tượng. Luôn coi trọng giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, truyền thống tự lực, tự cường của bộ đội Tây nguyên, truyền thống của đơn vị. Trong giáo dục đã vận dụng bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Thi tìm hiểu truyền thống, tổ chức kể chuyện truyền thống, diễn đàn, trao đổi, tham quan các di tích lịch sử… Kết hợp tốt giữa giáo dục với tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị, trong từng thời kỳ. Tập trung vào xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” bằng các phong trào “nói lời hay, làm việc tốt”; “đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”; “tuổi trẻ phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ “… Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao giao lưu với địa phương và các đơn vị bạn. Qua đó khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động các mặt công tác,  thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đơn vị có trình độ SSCĐ cao, có khả năng cơ động nhanh trong mọi tình huống. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, trước hết, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chính quy trong ngày, trong tuần, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động tổ chức luyện tập theo phương án SSCĐ đã được phê duyệt. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đổi mới cả nội dung, phương pháp huấn luyện bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Huấn luyện thuần thục đến từng người, từng phân đội, kết hợp huấn luyện kĩ thuật với chiến thuật, giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Với nguyên tắc không được phép sai sót trong kỹ thuật rà phá bom mìn, do đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải tích cực học tập nắm chắc kĩ thuật, yếu lĩnh động tác, sự chu đáo, tỉ mỉ trong quá trình thực hành làm nhiệm vụ. Phát huy tốt nội lực, đơn vị đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật, sáng tạo trong chế tạo mô hình học cụ huấn luyện bằng vật liệu tại chỗ, bảo đảm tính đồng bộ, chính quy trong huấn luyện. Chủ động đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng hệ thống thao trường, bãi tập huấn luyện tổng hợp, liên hoàn để huấn luyện bộ đội thành một quy trình khép kín, tận dụng được thời gian, bộ đội được huấn luyện tỉ mỉ, chu đáo, chất lượng huấn luyện được nâng lên. Kết quả huấn luyện giỏi đã góp phần cho đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, Đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ rà phá hàng ngàn quả bom mìn, giải phóng hơn 600 ha đất trên địa bàn Tây Nguyên để phục vụ sản xuất và xây dựng các công trình phát triển kinh tế dân sinh bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Song song với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm thường xuyên là huấn luyện và SSCĐ, cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn chủ động khắc phục khó khăn, xây

 

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương là góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh ninh thuận

(Bài phỏng vấn của Phóng viên Nguyễn Văn Minh với đồng chí Đại tá Khúc Ngọc Phương Tỉnh đội trưởng tỉnh đội Ninh Thuận). PV: Thưa đồng chí Đại tá Khúc Ngọc Phương! Là một tỉnh có điều kiện địa hình tương đối phức tạp: đồng bằng, rừng núi và sông biển đan xen lẫn nhau, đồng thời có nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau cùng chung sống. Xin đồng chí cho biết những biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng công tác quân sự địa phương?

Đại tá Khúc Ngọc Phương: Ninh Thuận là một tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu. ở đây, địa hình đồi núi, đồng bằng, sông biển đan xen lẫn nhau tạo nên thế liên hoàn vững chắc trong thế phòng thủ của Quân khu. Tình hình trên đất liền, trên biển khá phức tạp, trong tỉnh có nhiều dân tộc, tôn giáo khác nhau cùng chung sống, điều kiện kinh tế -xã hội có phát triển, song do điểm xuất phát nền kinh tế của tỉnh thấp nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đầu năm nắng hạn kéo dài, cuối năm lũ lụt lớn gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Đồng thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến hết sức phức tạp.

Để công tác quân sự địa phương không ngừng nâng cao chất lượng góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng địa phương ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế. Trước hết BCHQS tỉnh quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu, Nghị quyết của Đảng bộ Tỉnh. Trong đó đi sâu quán triệt tinh thần của nghị quyết 8 của Ban chấp hành Trung ương (Khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu và kế hoạch công tác quân sự – quốc phòng của tỉnh năm 2004. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm vụ quốc phòng cho nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, các ngành trong tỉnh. Hàng năm làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cử  những cán bộ chủ trì các huyện, thị, trưởng phó ban, ngành cấp tỉnh và các đồng chí bí thư, phó bí thư Đảng uỷ, chủ

tịch, phó chủ tịch xã, phường và trưởng ban, ngành cấp huyện dự bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Trường quân sự Quân khu. Năm 2003 toàn Tỉnh đã mở 25 lớp tập huấn với 1443 lượt cán bộ các ngành, các cấp tham gia. Thông qua việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng mà trình độ nhận thức cũng như vai trò làm tham mưu cho công tác lãnh đạo, điều hành về công tác quân sự địa phương, an ninh quốc phòng ở các cấp được nâng lên một bước nhất định. Thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng lực lượng, nhất là cơ quan quân sự huyện (thị xã), xã, phường, thị trấn để ngang tầm với vai trò nhiệm vụ, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Việc đề bạt, bố trí cán bộ đã đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn phẩm chất chính trị và năng lực công tác. Đồng thời thường xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp có cơ cấu hợp lí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có khả năng giải quyết tốt những vấn đề xảy ra trong thực tiễn.

Thường xuyên nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng và huấn luyện cho các đối tượng. Hàng năm lấy ngày 28 tháng 3 là ngày xét tuyển vào lực lượng dân quân tự vệ và giải quyết cho ra những người hoàn thành nhiệm vụ theo Pháp lệnh Dân quân Tự vệ. Đến nay toàn tỉnh đạt 1,9% so với dân số, trong đó Đảng viên đạt 8,61%, Xã đội trưởng là Đảng viên đạt 96,67%. Đồng thời tiến hành công tác huấn luyện chặt chẽ theo đúng chương trình và bảo đảm chất lượng cao. Trước khi bước vào huấn luyện BCHQS tỉnh tiến hành tập huấn cho cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện tất cả các nội dung cần thiết về quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật, thống nhất những nội dung mới, do đó mọi cán bộ đều có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ huấn luyện cho các lực lượng trong tỉnh và sẵn sàng giúp đỡ một số đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Trong xây dựng và huấn luyện lực lượng DBĐV, thường xuyên phúc tra, nắm chắc lực lượng và phương tiện DBĐV cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời phải làm tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, chi trả phụ cấp trách nhiệm và tiến hành tổ chức biên chế phù hợp tiện cho việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra SSĐV, SSCĐ.

Để công tác huấn luyện sát với tình hình thực tế chiến đấu, hàng năm chúng tôi quy định cấp tỉnh diễn tập 1 lần, cấp huyện 1-2 lần. Nội dung kết cấu, xây dựng đầu bài  trong diễn tập phải sát với tình hình thực tế, phù hợp với từng địa phương. Thông qua công tác huấn luyện, diễn tập, trình độ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, người chỉ huy và cơ quan quân sự các cấp đã nâng lên một bước, nhất là về tổ chức, lãnh đạo điều hành và làm công tác tổ chức chiến đấu trong tác chiến phòng thủ khu vực. Kết quả của công tác quân sự địa phương của tỉnh trong những năm qua góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế tỉnh nhà đi vào ổn định vững chắc.

PV: Những năm qua, chất lượng DQTV tỉnh đạt được khá tốt. Xin đồng chí cho biết những kinh nghiệm trong xây dựng và huấn luyện lực lượng này?

Đại tá Khúc Ngọc Phương: Trong những năm qua công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng DQTV ở Ninh Thuận luôn đạt được kết quả khá cao. Có được kết quả trên, trước hết chúng tôi tập trung làm tốt công tác tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp xã, ban ngành huyện và giám đốc công ty, xí nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là pháp lệnh DQTV từ đó mà cán bộ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch để xây dựng và phát triển lực lượng trong địa phương, trong công ty, xí nghiệp của mình.

Tăng cường cán bộ cấp huyện xuống các xã trọng điểm, làm nòng cốt để xây dựng và huấn luyện cho lực lượng DQTV. Mỗi xã, phường, thị trấn đều tổ chức một trung đội dân quân cơ động đủ mạnh bảo đảm cả về số lượng cũng như chất lượng, ở từng ấp, khu phố được biên chế ít nhất một tiểu đội, một tổ dân quân, tổ chức huấn luyện thật chu

đáo bảo đảm cho lực lượng này sẵn sàng chiến đấu được ngay khi có tình huống xảy ra, đồng thời xử trí linh hoạt các vấn đề nẩy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Những nơi trọng điểm lực lượng dân quân thường trực 100% quân số và được thường xuyên huấn luyện nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cho lực lượng dân quân một cách vững chắc, sẵn sàng chiến đấu cao.

Thường xuyên chăm lo bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho DQTV, bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho họ, đồng thời bố trí nơi ăn chốn ở cho lực lượng thường trực chu đáo và được sự quan tâm thường xuyên của chính quyền các cấp, do vậy họ luôn an tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. /.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!


 

 

 

Đoàn Đăk Tô – Binh đoàn Tây Nguyên: luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong huấn luyện và xây dựng đơn vị

T

rưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn Đăk Tô – Binh Đoàn Tây nguyên đã tham gia nhiều trận đánh lớn và lập công xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà. Sau chiến thắng Mùa xuân 1975, Đất nước hoàn toàn giải phóng, mọi người đang sống thanh bình trong niềm vui độc lập, nhưng theo yêu cầu nhiệm vụ, Đoàn đã lên đường làm nhiệm vụ Quốc tế cao cả của mình. Trong thời gian làm nhiệm vụ, Đoàn đã tham gia nhiều trận đánh then chốt, góp một phần của mình giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, Đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình hàng ngàn km để cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đất nước bình yên, Đoàn lại trở về với vùng đất Tây nguyên nơi sinh ra và lớn lên của Đoàn Đăk Tô anh hùng, để rồi cùng với đồng bào Tây nguyên giữ vững an ninh và phát triển kinh tế, xã hội giàu đẹp và phồn thịnh.

Hơn 30 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước tuyên dương 2 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đoàn luôn phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng để huấn luyện giỏi, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm đảm bảo cho Đoàn phát huy được sức mạnh tổng hợp, làm chủ vũ khí trang bị, nắm vững và vận dụng thành thạo cách đánh truyền thống của đơn vị và nghệ thuật quân sự Việt Nam, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đoàn luôn phát huy tốt truyền thống trong mọi hoạt động, trong đó huấn luyện chiến đấu được coi là một nhiệm vụ trọng tâm luôn được phát huy tốt, nhiều năm liên tục đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Năm 2003 công tác huấn luyện chiến đấu, Đoàn được Bộ kiểm tra đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi. Tại sao những năm  qua, trong bộn bề công việc, với những khó khăn chồng chất mà Đoàn vẫn đạt được kết quả cao trong huấn luyện? Chúng tôi xin nêu lên mấy kinh nghiệm để các bạn cùng tham khảo:

Trước khi bước vào huấn luyện, cấp uỷ Đảng các cấp đã kịp thời ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Nghị quyết đã đề ra các biện pháp và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, sát thực tế với từng cơ quan, đơn vị. Tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú có hiệu quả như: Diễn đàn, hội thảo, thi tìm hiểu, sinh hoạt dân chủ… thông qua đó cán bộ, chiến sĩ nắm và hiểu được nội dung, biện pháp của Nghị quyết đề ra. Đồng thời tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể, hợp đồng chặt chẽ, tỉ mỉ làm cho quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn ra nhịp nhàng ăn khớp với nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Với nhận thức “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn luôn coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp trước từng giai đoạn huấn luyện. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung, kế hoạch huấn luyện để tiến hành các lớp tập huấn cho phù hợp với từng đối tượng. Nội dung tập huấn đã được chọn lọc chặt chẽ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khâu yếu, mặt yếu, chưa thống nhất và những nội dung mới. Quá trình tập huấn, Đoàn đã tập trung bồi dưỡng cả về lí luận lẫn động tác thực hành, trong đó đưa nhiều nội dung thuộc về kinh nghiệm và truyền thống chiến đấu của đơn vị để bồi dưỡng cho cán bộ. Trong quá trình học tập đã phát huy tốt dân chủ quân sự để trao đổi, thảo luận, nâng cao hiệu quả công tác tự học, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, làm cho mọi cán bộ luôn có kiến thức về mọi mặt. Hàng năm Đoàn đã tổ chức cho hàng ngàn cán bộ các cấp từ Tiểu đội trưởng trở lên tham gia các lớp tập huấn. Thông qua công tác tập huấn, lãnh đạo, chỉ huy Đoàn nắm chắc trình độ cán bộ từ đó đề ra kế hoạch bồi dưỡng tiếp theo đối với từng chuyên ngành vào ngày thứ sáu hàng tuần và giờ thứ tám hàng ngày bằng những biện pháp đa dạng như: Thông qua giáo án, bài giảng cho cán bộ cấp dưới, theo dõi cán bộ thục luyện, giảng thử, tổ chức rút kinh nghiệm hàng ngày để tìm ra những điểm mạnh, yếu kịp thời uốn nắn, sửa chữa. Năm 2003 Đoàn đã tổ chức được 58 lớp tập huấn với 2630 lượt cán bộ tham gia. Chính vì vậy hiện nay trình độ năng lực của cán bộ các cấp trong Đoàn đã được nâng lên rõ rệt, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp trong đó có 75% huấn luyện đạt khá giỏi trở lên.

Thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao cán bộ huấn luyện giỏi toàn diện theo phân cấp. Hội thi được tổ chức chặt chẽ, công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, nội dung phong phú trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Thông qua hội thi giúp cho cán bộ học hỏi những kinh nghiệm thực tế và tiếp thu được những kinh nghiệm trong chiến đấu của các lớp đàn anh trong đơn vị.

Chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện theo phương châm dành nhiều thời gian cho cấp dưới. Sắp xếp nội dung xoay vòng giữa các đơn vị, bảo đảm cho các đơn vị có thời gian học tập trên một thao trường. Chú trọng, dành thời gian huấn luyện đêm để đáp ứng với yêu cầu tác chiến và huấn luyện hiện nay. Vận dụng linh hoạt phương châm quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp để huấn luyện, chính vì vậy đã giúp cho người chiến sĩ nhận thức đầy đủ nội dung từng môn học. Đồng thời chỉ đạo cho cán bộ huấn luyện chuẩn bị giáo án, bài giảng đầy đủ, tổ chức phê duyệt chặt chẽ theo phân cấp đúng quy định. Cùng với công tác xây dựng kế hoạch huấn luyện, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện. Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn đã chỉ đạo cho các đơn vị tiến hành chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện, tu sửa các công trình huấn luyện bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Tính riêng năm 2003 Đoàn đã trích nguồn vốn tự có đảm bảo vật chất cho huấn luyện hơn 200 triệu đồng, sử dụng hàng ngàn ngày công để tập trung cho công tác chuẩn bị huấn luyện được chu đáo. Mô hình học cụ được cải tiến, hình thức mẫu mã bền đẹp, đúng quy định, đủ số lượng. Thao trường, bãi tập huấn luyện các nội dung được tu bổ và xây dựng thêm, bảo đảm đủ để huấn luyện xoay vòng các nội dung cho các đơn vị.

Bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn chu đáo, đầy đủ về mọi mặt. Để làm tốt công tác này, Đoàn đã chủ động bám nắm nguồn bảo đảm, giá cả thị trường, tiếp nhận thu mua hết chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Tổ chức ăn uống chặt chẽ, làm tốt công tác chế biến, duy trì định lượng và mức ăn đều, năm sau tiến bộ hơn năm trước. Trong năm Đoàn đã đưa vào ăn thêm cho bộ đội bình quân đầu người gần 1000 đồng trên ngày. Thường xuyên duy trì ngành Hậu cần làm theo lời Bác, xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lí tốt đạt 95%. Tích cực tăng gia sản xuất, trồng rau xanh bảo đảm cho đơn vị đủ số lượng và chất lượng. Chăn nuôi gia cầm, gia súc bảo đảm một phần lượng thịt đưa vào bữa ăn cho bộ đội. Thường xuyên củng cố nơi ăn, chốn ở bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của bộ đội, trong năm qua Đoàn đã xây dựng, củng cố hàng vạn m2 nhà ở, mua sắm hơn 1000 phản nằm, gần 1000 giường chiếu, hàng ngàn m đường điện, đường nước và hàng trăm m2 sân bể với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng phục vụ cho đời sống bộ đội. Bên cạnh sự quan tâm đến cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị Đoàn còn thường xuyên quan tâm đến công tác hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho gia đình cán bộ phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Chính vì vậy sức khoẻ của bộ đội rất tốt, quân số khoẻ thường xuyên đạt 98,8%. Cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn đều yên tâm công tác, gắn bó và quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thông qua một số biện pháp cơ bản trên, trong năm qua công tác huấn luyện của Đoàn luôn đạt được những kết quả tương đối tốt. Huấn luyện chiến sĩ mới  100% đại đội đạt giỏi. Các đối tượng năm thứ nhất, năm thứ hai 100% đạt yêu cầu, trong đó có nội dung đạt 100% giỏi. Tình hình vi phạm kỉ luật thông thường giảm đáng kể: năm 2002 là 0,29% đến năm 2003 chỉ còn 0,05%, 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, kết nạp được hàng trăm Đảng viên mới. Kết quả đạt được trong năm qua của Đoàn tuy còn rất khiêm tốn song cũng đã thể hiện được sự cố gắng vươn lên để luôn luôn xứng đáng với dạnh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. /.

Nguyễn Văn Minh
 

 

 

 

Mỹ tiếp tục đầu tư để nâng cao sức mạnh quân đội

Đ

ể thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới, Mĩ chủ trương xây dựng quân đội gọn và tinh nhuệ, trang bị vũ khí hiện đại. Hiện nay Quân đội Mĩ đã và đang chú trọng phát triển vũ khí công nghệ cao, hiện đại gọn nhẹ trang bị cho bộ binh với mục đích là tác chiến nhanh chóng trên tất cả các loại địa hình. Mặt khác, Mĩ đặc biệt quan tâm phát triển vũ khí điều khiển xa, máy bay không người lái, hiện đại hoá Không quân, Hải quân và Lục quân…

Đối với Không quân: Tiến công đường không ngày nay đã trở nên một phương thức tác chiến chủ yếu của quân đội Mĩ. Thông qua các cuộc chiến ở Irăc, Nam Tư cũ… Mĩ sử dụng chủ yếu hoả lực của tên lửa và không quân để tiến công đối phương. Chính vì vậy Mĩ đang phát triển Không quân thành một hệ thống tác chiến trên không hoàn chỉnh bao gồm: Máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, máy bay tác chiến điện tử, máy bay trinh sát, máy bay cảnh báo chỉ huy và máy bay tiếp dầu trên không. Trang bị vũ khí của hệ thống này hết sức hiện đại bảo đảm tàng hình tránh phòng không của đối phương. Sử dụng các loại máy bay không người lái để hạ thấp tỉ lệ thương vong cho binh sĩ, điều khiển bằng vi tính hoá tạo nên một sự thống nhất cao trong điều hành chỉ huy. Tăng cường các loại phương tiện, vũ khí có độ chính xác cao và các loại vũ khí được sản xuất dựa trên nguyên tắc vật lí mới đưa vào trang bị cho quân đội. Trong đó xu hướng phát triển máy bay không người lái đặc biệt được quan tâm. Các ngành công nghiệp cùng các quân, binh chủng của quân đội Mĩ phối hợp khai thác loại máy bay mới, cải tiến những loại hiện có để tăng khả năng tải trọng của máy bay không người lái. Sau giai đoạn lựa chọn những công nghệ tiên tiến, hiện nay Mĩ đã chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt loại máy bay không người lái. Đồng thời tích cực nghiên cứu các loại máy bay không người lái từ tình báo, do thám, trinh sát sang tìm kiếm, xác định mục tiêu, truy đuổi, xử lí  tiêu diệt mục tiêu và có thể thực hiện các phi vụ trong phạm vi những khu vực cần tới máy bay có người lái, tiếp đến sẽ tiến hành nâng cấp máy bay không người lái có thời lượng bay gấp nhiều lần các loại máy bay hiện nay. Trong tương lai, máy bay không người lái xẽ được nối mạng với các phương tiện trên bộ. Bên cạnh phát triển loại máy bay không người lái với nhiệm vụ chính là do thám, trinh sát, tìm kiếm, xác định mục tiêu, Mĩ chú trọng sản xuất các loại máy bay không người lái chiến đấu với khả năng tác chiến đơn lẻ hoặc phối hợp với các loại máy bay không người lái khác và máy bay có người lái, làm nhiệm vụ tấn công các hệ thống phòng không và các mục tiêu khác tại những thời điểm quan trọng, dự kiến sẽ được trang bị từ năm 2004.

Tiến hành tổ chức lại lực lượng Không quân và Không quân Vũ trụ trên cơ sở phát triển các thành phần của lực lượng vũ trụ, tăng cường các loại vũ khí có độ chính xác cao, trang bị cho không quân các loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, nâng cao khả năng của các loại máy bay ném bom chiến lược nhằm chuẩn bị cho không quân đủ mạnh. Trong những năm tới chính quyền Mĩ sẽ tăng mạnh ngân sách quốc phòng và dành cho Không quân khoảng 200 tỉ USD để đặt mua máy bay và trang bị kĩ thuật. Tăng cường mua vệ tinh và các loại máy bay hiện đại như F22 có khả năng tiến công các mục tiêu mặt đất trên phạm vi toàn cầu vì loại máy bay này có khả năng đối phó với các loại vũ khí phòng không hiện đại, Chính quyền Mĩ đã quyết định chi phí hàng chục tỉ USD mua hàng trăm máy bay Bô inh -767 làm nhiệm vụ tiếp dầu trên không thay cho hàng loạt máy bay tiếp dầu KC -135. Ngoài ra trong lâu dài Mĩ có thể nghiên cứu chế tạo loại máy bay B3 có tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, có khả năng bay xa, có thể  vượt Đại Tây Dương chỉ trong vòng một giờ. Tuy vậy, để điều khiển những loại vũ khí hiện đại thì lại rất cần đến hệ thống máy tính điều khiển có lập trình sẵn, trong hiện tại và trong tương lai những loại vũ khí này đã được lập trình sẵn các mục tiêu tiến công, nếu đối phương nghi binh tốt, tạo nên những mục tiêu giả và di chuyển cơ động nhanh bao nhiêu thì sẽ ít thiệt hại bởi các loại vũ khí hiện đại gây nên bấy nhiêu.

Đối với Hải quân: Với mục tiêu là tiến hành hoạt động đến bất kỳ Đại dương nào và vùng biển nào không cần chuẩn bị, Hải quân Mĩ tiến hành cân bằng cơ cấu Hạm đội và Thuỷ thủ, nâng cao khả năng chiến đấu của các đơn vị HQĐB; chế tạo các loại tàu có khả năng hoạt động hiệu quả, biên chế vào thành phần lực lượng viễn chinh; duy trì tàu sân bay nguyên tử đa năng, nâng cao sức chiến đấu của các loại máy bay cất cánh từ các tàu sân bay, tăng cường sức chiến đấu của các tàu bằng cách trang bị các loại vũ khí hiện đại có điều khiển như tên lửa Tô Ma Hốc, tăng cường số lượng máy bay của lực lượng HQĐB tại các tàu sân bay… Hải quân Mĩ đang tập trung phát triển các loại cụm tàu tác chiến chủ yếu là: Tàu sân bay; tàu tác chiến mặt nước; tàu tiến công viễn chinh. Trong đó chú trọng phát triển loại tàu tiến công viễn chinh độc lập. Hiện đại hoá các loại tàu tuần dương, tàu chiến và tàu chiến mặt nước thế hệ mới. Hiện nay Hải quân Mĩ đã kí hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp Virginia trong khoảng từ nay đến năm 2007; mua 56 tàu chiến ven biển; 16 tàu khu trục và 24 đến 42 tàu tuần dương, đồng thời được tăng cường thêm tàu sân bay Ronald Reagan (CVN-76) nằm trong thành phần của Hạm đội Thái Bình Dương. CVN -76 có 5.500 quân; 8 bệ phóng tên lửa Sea Sparrow; hơn 80 máy bay và 4 hệ thống thiết bị nâng máy bay; lượng giãn nước 95.000 tấn; trọng tải 77.600 tấn, chạy bằng năng lượng hạt nhân (có 2 lò phản ứng hạt nhân), tốc độ tối đa trên 30 hải lí /giờ, đường băng dài 336m, rộng 77m có thể hoạt động 20 năm liên tục mà không cần bổ sung nhiên liệu. Trong tương lai Hải quân Mĩ tiếp tục đóng mới các loại tàu sân bay hiện đại như: NIMITZ CVN-77; CVN-78; CVN-79… các loại tàu này có độ giãn nước không dưới 100 ngàn tấn, có mặt boong sân bay lớn, cho phép đậu và cất cánh các loại máy bay trong mọi điều kiện thời tiết. Trong điều kiện khẩn cấp, thiết bị năng lượng hạt nhân của tàu sân bay bảo đảm cho tàu cơ động nhanh đến khu vực được giao với tốc độ lớn mà không phải tiếp nhiên liệu như các tàu khác. Đồng thời tăng cường trang bị cho Hải quân những loại máy bay hiện đại như máy bay tiêm kích F -14 Tomcat, máy bay tiêm kích bom F /A-18CDHornet, máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa Hawkai, máy bay tác chiến điện tử EA -6B Prouler, máy bay chống ngầm S -3B Viking, máy bay trinh sát kĩ thuật ES -3A, trực thăng chống ngầm SH -60, trực thăng bảo đảm HH -60 Sea Hawk và nhiều các loại máy bay khác. Trang bị cho lực lượng Hải quân Mĩ rất hiện đại, song tất cả các loại trang thiết bị, vũ khí đều được bố trí ở các hạm đội, trên các tàu sân bay, nếu đối phương đột nhập vào trong khu vực này để phá hỏng một mắt xích thì cũng sẽ làm tê liệt cả một hệ thống như điệp viên của Nhật đã từng làm đối với Hạm đội 7 của Mĩ.

Đối với Lục quân: Lục quân Mĩ cũng được tiến hành cải tổ theo hướng quy mô nhỏ, dễ bố trí, cải tổ các sư đoàn thành các đơn vị chiến đấu gọn nhẹ, có sức cơ động nhanh, trang bị các loại xe chiến đấu hiện đại, vũ khí công nghệ cao. Nâng cao khả năng chiến đấu và sức cơ động chiến lược, nâng cao trình độ chuẩn bị chiến đấu của các thành phần chỉ huy và hiện đại hoá các loại trang bị kĩ thuật. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và tác chiến của bộ đội. Bộ Quốc phòng Mĩ đã phê chuẩn ngân sách khoảng 15 tỉ USD để phát triển loại xe tăng có hàm lượng công nghệ cao. Các loại xe tăng cũ được thay thế bằng các loại mới nhẹ hơn và kết nối với hệ thống máy tính hiện đại. Trước mắt sẽ cải tiến loại xe tăng M -1A2 (Abrams), xe chiến đấu Bradley để tăng sức cơ động và độ chính xác cao trong tác chiến thông qua một hệ thống máy tính hiện đại thực hiện việc kết nối các loại vũ khí, các binh lính với người chỉ huy của họ nhằm cung cấp cho binh lính cũng như người chỉ huy khả năng nhận biết và thông tin nhanh hơn, tốt hơn về toàn bộ khu vực cũng như tình hình diễn ra trên chiến trường. Theo kế hoạch này thì tổ chức biên chế cho một tiểu đoàn Lục quân có khoảng 700 quân với đầy đủ trang thiết bị và hết sức gọn nhẹ bởi các loại tăng hiện tại nặng khoảng 70 tấn được thay thế bằng loại xe nặng khoảng 24 tấn; các loại xe bọc thép 33 tấn được thay bởi các loại xe 22 tấn, các loại phương tiện khác cũng được thay thế để có thể chuyên chở bằng máy bay vận tải. Tích cực phát triển hệ thống tên lửa theo hướng tự động hoá, hoả lực phản ứng nhanh, mạnh nhằm đối phó với nhiều mục tiêu trên không, với kĩ thuật tiên tiến như chủ động tìm mục tiêu, kĩ thuật phóng thẳng đứng và kĩ thuật ra đa mạng pha…

Người lính bộ binh vẫn tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong các cuộc chiến tranhN, vì vậy quân đội Mĩ luôn quan tâm đến trang bị cho người lính trên chiến trường bảo đảm gọn, nhẹ trang bị vũ khí có độ chính xác cao, sức công phá lớn và có kính nhìn đêm. Với quan điểm người lính bộ binh là một hệ thống vũ khí hoàn chỉnh, do đó quân đội Mĩ đã và sẽ trang bị cho người lính vũ khí, trang bị hiện đại. Vũ khí có bộ phận quang, điện tử then chốt như kính ngắm nhiệt cho vũ khí. Đồng thời mỗi người lính trên chiến trường được trang bị camera, thiết bị đo tầm lade, máy tính cá nhân bảo đảm cho người lính quan sát được địa hình trong đêm tối mà không phải bộc lộ mình. Quần áo, mũ trang bị cho người lính có khả năng chống đạn cao nhưng dễ chịu hơn trong mọi điều kiện thời tiết, những loại giáp bảo vệ này đều được cải tiến để có trọng lượng nhẹ hơn thích ứng với việc cơ động trên chiến trường v.v…

Sự trang bị những vũ khí hiện đại cho bộ binh là hết sức cần thiết, nhưng trang bị như hiện nay của bộ binh Mĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức cơ động và hành động tác chiến trên chiến trường, đặc biệt ở địa hình rừng núi, sự chi viện của hoả lực pháo binh, không quân hạn chế, việc xác định mục tiêu của người lính chủ yếu dựa vào hệ thống máy móc và sự điều hành của trung tâm chỉ huy, do đó nếu đối phương tổ chức tốt các trạng thái nghi binh thì việc xác định mục tiêu chắc chắn sẽ không chính xác và như vậy sẽ không tiêu diệt được mục tiêu. /.

Khánh Ngọc

Sưu tầm và tổng hợp

 

 

 

Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới phụ thuộc vào trách nhiệm và kinh nghiệm trong tuyển nhận quản lí, giáo dục của cán bộ các cấp

LTS: Nhằm nâng cao chất lượng tuyển nhận, quản lí, huấn luyện chiến sĩ mới, phóng viên Nguyễn Minh – Tạp chí Quân huấn đã có dịp tiếp xúc, đối thoại với một số cán bộ trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển nhận, quản lí và huấn luyện chiến sĩ mới hàng năm ở đơn vị. Sau đây là nội dung đối thoại của phóng viên Nguyễn Minh!


PV: Thưa đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đoàn trưởng Đoàn Công binh Hùng vương – Binh đoàn Tây Nguyên! Thực tế nhiều ý kiến cho rằng kết quả huấn luyện chiến sỹ mới phụ thuộc vào trách nhiệm, kinh nghiệm trong tuyển nhận, quản lý và giáo dục của cán bộ các cấp? Vậy đồng chí và đơn vị đã thực hiện công tác tuyển nhận, quản lí và huấn luyện chiến sĩ mới hàng năm như thế nào?

Trung tá Nguyễn Văn Tiến: Hàng năm trước khi đi thâm nhập, tuyển chọn chiến sĩ mới, chúng tôi đều tiến hành chọn những cán bộ có kinh nghiệm trong khâu tuyển chọn, tổ chức biên chế thành khung các trung đội, đại đội và  tổ chức tập huấn cho cán bộ đi thâm nhập.

Nội dung tập huấn, chúng tôi đi sâu vào Luật nghĩa vụ quân sự. Đây là nội dung bắt buộc mà cán bộ tuyển quân phải nắm chắc để phục vụ cho công tác của mình, đồng thời có nắm chắc nội dung này thì mới có cơ sở để vận động thuyết phục nhân dân địa phương chấp hành pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra chúng tôi giới thiệu cho cán bộ nắm chắc những nguyên tắc trong công tác tuyển quân từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến tiếp xúc trực tiếp như ba gặp, bốn biết… đồng thời phổ biến những kinh nghiệm trong quá trình đi thâm nhập để cán bộ tuyển quân rút kinh nghiệm nhất là những sai sót như tuyển nhầm những thanh niên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Thực tế không những chỉ có 3 gặp mà còn phải 4 gặp, vì có thanh niên vi phạm pháp luật nhưng địa phương, gia đình và thanh niên đó giấu, vậy muốn nắm rõ ràng hơn thì chỉ có cách gặp thêm một đối tượng nữa đó là những người hàng xóm hoặc bạn bè của thanh niên đó… Nhưng do thời gian ngắn nên thực hiện thêm một lần gặp này cũng rất hạn chế, chỉ có những thanh niên qua tiếp xúc, tìm hiểu thấy có vấn đề nghi vấn mới tiến hành thêm biện pháp này. Cùng với nội dung trên, chúng tôi phổ biến những đặc điểm tình hình tại những địa phương nhận quân, như phong tục tập quán của từng địa phương, đặc biệt là địa phương có đồng bào dân tộc; phương pháp vận động đồng bào dân tộc; những vấn đề cần chú ý trong quá trình đi lại, sinh hoạt trong vùng đồng bào dân tộc ít người; cách tiếp xúc với đồng bào với già làng, trưởng bản. Thuyết phục được già làng, trưởng bản thì sẽ thuyết phục được dân bản và tiếp cận sẽ dễ dàng hơn.

Để thanh niên nhập ngũ vào đơn vị có ấn tượng tốt ngay từ giờ phút đầu tiên, chúng tôi làm tốt công tác chuẩn bị các mặt từ nơi ăn, ở, sinh hoạt. Mặt khác tổ chức đón chiến sĩ mới hết sức chu đáo, từ khâu tuyên truyền, băng cờ khẩu hiệu, đến xe đưa đón chiến sĩ ở tại địa phương được thực hiện hết sức trang trọng, tạo nên ấn tượng tốt ngay từ ban đầu đối với địa phương và gia đình có thanh niên nhập ngũ vào đơn vị.

Trước khi bước vào huấn luyện, chúng tôi tiến hành tập huấn nhằm thống nhất các nội dung, chương trình huấn luyện cho cán bộ quản lý và huấn luyện.  Đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ viết và thục luyện giáo án huấn luyện, tổ chức thi giảng giữa các đơn vị với nhau, giữa cán bộ với cán bộ, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình huấn luyện của các bộ. Duy trì và tổ chức quản lí chặt chẽ, bằng nhiều hình thức, biện pháp, trong đó thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần. Tổ chức cho bộ đội vui chơi giải trí trong những ngày nghỉ giờ nghỉ. Bảo đảm tốt các chế độ, bố trí nơi ăn chốn ở cho bộ đội thật khang trang sạch đẹp, thường xuyên chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội.

PV: Thưa đồng chí Thiếu tá Phạm Huy Du, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303 Đơn vị N84 – BCHQS tỉnh Đắk Lắc! Hiện nay tỷ lệ đào bỏ ngũ ở chiến sỹ mới còn cao so với chiến sỹ cũ! Vậy theo đồng chí công tác quản lí chiến sĩ mới như thế nào để không có đào, bỏ ngũ?

Thiếu tá Phạm Huy Du: Trong những năm trước đây đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ quản lí, huấn luyện chiến sĩ mới thường xuyên có chiến sĩ đào, bỏ ngũ. Có trường hợp quân nhân đào, bỏ ngũ có sự hậu thuẫn của gia đình khi đơn vị tiến hành những biện pháp quản lí chặt chẽ. Nhưng trong vòng ba năm lại đây hiện tượng đào, bỏ ngũ ở đơn vị chúng tôi đã được chấm dứt.

Để có được kết quả đó, lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, đơn vị đã coi trọng ngay từ công tác tuyển quân, đặc biệt là công tác thâm nhập, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ vào đơn vị. Trong quá trình thâm nhập, yêu cầu phải nắm chắc từng đối tượng để sau này có biện pháp quản lí, giáo dục cho hợp lí. Đồng thời chủ động xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm nơi ăn chốn ở, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội chu đáo. Mặt khác, thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương, với gia đình quân nhân, tổ chức cho gia đình quân nhân đến thăm con em mình ở đơn vị thật chu đáo. Thông qua đó, nhiều gia đình quân nhân trong quá trình đến thăm đơn vị đã rất hài lòng về cuộc sống sinh hoạt, học tập, điều kiện ăn, ở của con em họ, thấy được tình cảm gắn bó của cán bộ với chiến sĩ càng củng cố niềm tin của họ đối với đơn vị, từ đó họ vận động thuyết phục con em mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, yên tâm gắn bó với đơn vị. Sau khi trở về, những gia đình này góp phần tuyên truyền, vận động mọi người ở địa phương có quân nhân ở đơn vị tiếp tục vận động con em họ yên tâm công tác. Trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ, đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ, tổ chức các buổi giao lưu kết nghĩa với địa phương tạo nên không khí sôi nổi trong các hoạt động, góp phần quản lý chiến sỹ mới tốt hơn, không làm cho chiến sỹ mới buồn chán, nhớ nhà và sinh ra những biểu hiện vi phạm kỷ luật.

Một vấn đề hết sức quan trọng đó là thực hiện những biện pháp chống quân phiệt ở đơn vị chúng tôi rất kiên quyết. Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, những năm trước đây còn hiện tượng quân phiệt thì số vụ đào, bỏ ngũ tương đối lớn nhưng từ khi lãnh đạo, chỉ huy tiểu đoàn tìm mọi biện pháp ngăn chặn được nạn quân phiệt trong đơn vị, xử lí nghiêm khắc những cán bộ có hành động quân phiệt đối với chiến sĩ thì hiện tượng đào, bỏ ngũ đã từng bước được chấm dứt và cho đến hết năm 2003, không có trường hợp nào đào, bỏ ngũ. Tình đoàn kết gắn bó trong đơn vị từng bước được củng cố, vì vậy trong những năm qua tiểu đoàn chúng tôi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và quản lý chiến sỹ mới được giao.

PV: Thưa đồng chí Thượng uý Trần Văn Giáp, trung đội trưởng đơn vị Trung Dũng – Đoàn Đăk Tô – Binh đoàn Tây Nguyên! Quản lý và huấn luyện chiến sỹ mới đạt giỏi là rất khó! Vậy muốn nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới thì phải làm như thế nào?

Thượng uý Trần Văn Giáp: Để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới chúng tôi phải làm tốt từ công tác tuyển quân. Trong quá trình đi thâm nhập, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, phải làm thật tốt 3 gặp 4 biết. Đặc biệt là đối với thanh niên được gọi khám tuyển chuẩn bị nhập ngũ, thông qua tiếp xúc, tìm hiểu để nắm chắc được tâm tư tình cảm của họ trước khi nhập ngũ, thông qua đó có biện pháp quản lí, giáo dục ngay từ đầu đối với chiến sĩ về đơn vị. Điều quan trọng là cán bộ quản lí từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng là phải luôn gương mẫu, đi đầu trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nói đi đôi với làm để anh em noi theo, thực sự là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng kinh nghiệm cho cán bộ tiểu đội trưởng về biện pháp quản lí, giáo dục và huấn luyện cho chiến sĩ mới.

Trước khi bước vào huấn luyện, cán bộ viết và thông qua giáo án đầy đủ, đúng quy định. Sau khi thông qua giáo án, tiến hành thục luyện cho thành thạo, để bước vào huấn luyện thoát ly được giáo án, phương pháp phải cụ thể, tỉ mỉ làm cho chiến sĩ dễ hiểu, nắm  nội dung nhanh. Trong quá trình luyện tập, cán bộ luôn theo sát để uốn nắn, sửa chữa những động tác chưa đúng. Duy trì chặt chẽ phương pháp tập và bình tập để phát huy tính dân chủ của chiến sĩ. Liên tục tổ chức các hoạt động hội thi, hội thao trong đơn vị, góp phần thúc đẩy kết quả học tập của chiến sĩ. Vấn đề quan trọng mà theo tôi là mấu chốt đó là: Sự quan tâm của cán bộ đối với chiến sĩ trên tất cả các mặt, nhất là tâm tư tình cảm của bộ đội, sự động viên, khích lệ, sự khoan dung độ lượng của cán bộ đối với những hành vi chưa hợp lí của chiến sĩ, sự chỉ bảo ân cần, tận tuỵ của cán bộ đến với mọi người trong học tập cũng như trong sinh hoạt… Từ đó chiến sĩ thấy được ở đơn vị mình không có sự phân biệt đối xử, và vì vậy họ yên tâm công tác, coi đơn vị là nhà, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chính nhờ vậy, trong những năm qua, đơn vị tôi luôn quản lí và huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi và được cấp trên tặng bằng khen. /.

 

 

 

Bàn thêm về: Các biện pháp chỉ đạo, quản lí, giáo dục bộ đội trong chấp hành kỉ luật quân đội – pháp luật nhà nước

T

rong  những năm qua, công tác quản lí, rèn luyện kỉ luật của bộ đội đã được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm đầu tư đúng mức, đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tỉ lệ vi phạm kỉ luật giảm góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng Quân đội vẫn còn những vụ việc vi phạm kỉ luật nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ”, ảnh hưởng đến uy tín, truyền thống của Quân đội. Vì vậy để tiếp tục củng cố kỷ luật ở đơn vị thật sự vững chắc, đi vào nền nếp ổn định, xây dựng quân đội có kỷ luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên sức mạnh vô địch của quân đội cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thấm nhuần lời dạy của Người “ Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ có chính sách đúng và nhờ có kỉ luật nghiêm”­­­­[1]. Bài viết này chúng tôi xin được trao đổi để cùng làm rõ thêm các biện pháp chỉ đạo, quản lí và giáơ dục bộ đội trong chấp hành kỉ luật Quân đội, Pháp luật Nhà nước:

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật cho bộ đội. Kỷ luật của quân đội ta được xây dựng và củng cố trên cơ sở giác ngộ về mục tiêu, lí tưởng, về trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi quân nhân đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Giáo dục nhằm nâng cao trình độ giác ngộ về chính trị, phẩm chất cách mạng, trên cơ sở đó thúc đẩy hành động tự giác chấp hành của bộ đội trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Đây cũng là nội dung chính được đặt lên hàng đầu trong củng cố kỷ luật cho bộ đội ở các đơn vị hiện nay. Vì vậy công tác giáo dục phải được làm thường xuyên với mọi đối tượng ở tất cả các cấp, các ngành, ở mọi lúc, mọi nơi. Để giải quyết tốt vấn đề này, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của đơn vị, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ để có nội dung, hình thức giáo dục cho phù hợp. Nội dung giáo dục phải đầy đủ, toàn diện có hệ thống nhưng cần tập trung giáo dục cho bộ đội hiểu rõ vị trí ý nghĩa, vai trò tác dụng trong

việc củng cố, tăng cường kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đặc biệt cần đẩy mạnh giáo dục bản chất, truyền thống và ý chí chiến đấu, về ý thức chấp hành kỷ luật, về tinh thần anh dũng và bách chiến bách thắng của quân đội ta từ khi ra đời cho đến nay. Khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, đồng thời làm cho mọi quân nhân thấy rõ vai trò, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân.

Tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ, cụ thể hoá những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của mỗi đối tượng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thành những tiêu chí phải phấn đấu hàng ngày cho bộ đội trong học tập, công tác, sinh hoạt… Quá trình giáo dục phải làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời chú ý nhắc nhở uốn nắn, phân tích để chỉ ra những hậu quả của những việc làm chưa tốt, những lối sống thực dụng, buông thả, vô trách nhiệm của quân nhân.

Coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi quân nhân. Để làm tốt công tác này, ngoài việc phổ biến tuyên truyền hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội theo chương trình học tập chính trị đã được xác định, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức giáo dục khác như thông qua sách báo, diễn đàn, toạ đàm trao đổi, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động giao lưu kết nghĩa… Thông qua đó để bộ đội nắm  và hiểu rõ hơn về Pháp lụât Nhà nước, Điều lệnh Quân đội.

Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lí bộ đội cho đội ngũ cán bộ các cấp. Bác Hồ, Người cha già muôn vàn kính yêu của chúng ta đã dạy “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc “. Người còn chỉ rõ “người cán bộ phải học tập về mọi mặt… để nâng cao trình độ của người chỉ huy[2]. Người còn căn dặn “Cán bộ phải thương yêu đội viên, đối với anh em ốm yếu, thương tật, cán bộ phải trông nom thăm hỏi. Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên. Cán bộ có thân với đội viên như chân tay, thì người đội viên mới thân với cán bộ như ruột thịt[3]. Thực tế cho thấy, ở đâu cán bộ quản lí có trình độ năng lực, quản lí, huấn luyện giỏi, thương yêu giúp đỡ chiến sỹ, giải quyết công việc nhanh gọn, hợp tình, hợp lí thì ở đó, đơn vị đó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời không có các vụ việc vi phạm kỷ luật, anh em thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Ngược lại, ở đâu, đơn vị nào trình độ, năng lực của cán bộ hạn chế, giải quyết công việc chưa thấu tình đạt lí, ít quan tâm đến nhiệm vụ đơn vị, đến anh em chiến sĩ, thì ở đó, đơn vị đó sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, nội bộ mất đoàn kết… Chính vì vậy cán bộ có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lí bộ đội. Để thực hiện tốt việc quản lí bộ đội trước hết cán bộ phải thực sự gương mẫu về mọi mặt. Đây là một vấn đề đòi hỏi mỗi cán bộ phải tự mình kiên trì tu dưỡng, rèn luyện, từng bước xây dựng cho mình chẳng những là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, có năng lực, trình độ chuyên môn cao mà còn phải là người mẫu mực trong đơn vị về ý thức tổ chức kỷ luật. Có như vậy trong công việc quản lí bộ đội, người cán bộ mới có khả năng cảm hoá, thuyết phục, nêu gương cho cấp dưới.

Lãnh đạo chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ cấp dưới có một môi trường tốt để họ tu dưỡngL, rèn luyện đồng thời có nhịều biện pháp để nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Trước hết cần duy trì nghiêm túc chế độ bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp.

    Nguyễn Văn Minh


[1] Hồ Chí Minh với các LLVTND – NXB Quân đội Nhân dân

[2] – Hồ Chí Minh, Về vấn đề học tập – NXB Sự thật

[3] – Hồ Chí Minh, những bài viết và nói về quân sự – NXB QĐND

Đoàn B55 – QUÂN KHU 2: đôi điều ghi nhận trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2003

 

Là khung thường trực với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng và huấn luyện quân dự bị động viên của Quân khu. Điều kiện đơn vị còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nơi ăn, chốn ở. Doanh trại chưa được đầu tư xây dựng, nhà ở của bộ đội chủ yếu là nhà lá lại đang xuống cấp. Đội ngũ cán bộ các cấp còn thiếu so với biên chế của đơn vị. Để xây dựng đơn vị và thường xuyên nâng cao chất lượng về trình độ tổ chức, quản lí và huấn luyện bộ đội, những năm gần đây Quân khu giao thêm nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới để bổ sung cho các đơn vị.

Năm 2003, chấp hành Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo và chỉ huy Đoàn đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đạt được kết quả khá tốt. 100% chiến sĩ mới tuyển nhận về đều yên tâm học tập, rèn luyện, huấn luyện tốt, không có trường hợp nào phải trả về địa phương do sức khoẻ, vi phạm kỉ luật hay tệ nạn xã hội. Kết thúc 2, 5 tháng huấn luyện theo chương trình của Bộ, 100% các nội dung huấn luyện đều đạt khá giỏi. Mặc dù tỷ lệ chiến sỹ mới là dân tộc thiểu số cao nhưng nhận thức chính trị khá tốt. Qua kiểm tra sức khoẻ đại đa số chiến sĩ đều khoẻ mạnh và tăng cân. Cuối tháng 4 năm 2003 Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả toàn diện huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi. Vậy nguyên nhân nào giúp cho Đoàn đạt được kết quả cao trong huấn luyện chiến sĩ mới như vậy. Qua tiếp xúc, tìm hiểu và trao đổi, chúng tôi xin nêu lên một số nguyên nhân cơ bản sau đây:

Trước khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn ra nghị quyết lãnh đạo, đề ra mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu cụ thể, đồng thời tổ chức quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Do đặc điểm tuyển nhận quân trên địa bàn được giao khá phức tạp, nhiều dân tộc khác nhau như Kinh, Tày, Nùng, Dao, Ráy, Mông, Thu Lao và Cao Lan. Địa bàn thâm nhập tuyển chọn rộng, đường sá đi lại rất khó khăn. Do vậy Đoàn đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng thống nhất cho cán bộ đi thâm nhập tuyển chọn. Ngoài những quy định, tiêu chuẩn và chính sách tuyển chọn của Nhà nước, của Quân đội, Đoàn còn phổ biến những kinh nghiệm tiếp cận thanh niên, nhất là những kiến thức hiểu biết về phong tục, tập quán  và nếp sống, sinh hoạt của các dân tộc trên địa bàn nhận quân. Đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ, đội đi thâm nhập tuyển chọn. Cùng với thực hiện tốt “3 gặp 4 biết”, cán bộ tuyển quân của đơn vị còn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục. Đặc biệt Đoàn đã biết dựa vào uy tín của già làng, trưởng bản để gặp gỡ tìm hiểu gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ một cách thấu đáo. Chính vì vậy, Đoàn đã thực hiện đầy đủ các quy trình trong công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ bảo đảm đủ số lượng, chất lượng trên giao. Tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới trang trọng, chu đáo đúng thủ tục nguyên tắc.

Là khung thường trực do vậy số lượng cán bộ chiến sĩ của Đoàn đều thiếu so với biên chế. Cán bộ khung huấn luyện của Đoàn phải điều chỉnh rất nhiều, song do xác định đúng đắn trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao, cán bộ các cấp đã đề cao trách nhiệm trong công tác  quản lí, rèn luyện chiến sĩ mới. Thường xuyên duy trì đơn vị chấp hành đúng Điều lệnh Quân đội, rèn luyện và thực hiện các chế độ nền nếp chính quy trong đơn vị. Thực hiện cán bộ làm gương cho chiến sĩ, cấp trên làm gương cho cấp dưới từ lời nói đến việc làm. Từ đặc điểm trong đơn vị có nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau, vì vậy đơn vị đã biết tổ chức chặt chẽ, phù hợp với đời sống văn hoá tinh thần của từng dân tộc, tôn giáo, tạo nên sự đoàn kết gắn bó trong đơn vị. Bằng nhiều biện pháp, hoạt động khác nhau, đơn vị đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho chiến sĩ về truyền thống đơn vị, Quân đội, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng người đối với đơn vị, Quân đội. Thông qua đó làm cho chiến sĩ biết phát huy truyền thống của quê hương, gia đình và truyền thống của đơn vị. Đối với chiến sĩ, cán bộ luôn thẳng thắn, phân công công việc cụ thể tỷ mỉ, kịp thời sửa chữa những biểu hiện sai trái, hay phân tích rõ ràng những lợi hại của từng khuyết điểm khi chiến sĩ vi phạm.

Để bảo đảm huấn luyện đạt kết quả cao, cán bộ, giáo viên phải chuẩn bị  và thông qua giáo án đúng quy định theo phân cấp. Mặc dù thao trường, bãi tập còn rất nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã tập trung khắc phục cải tạo, xây dựng thao trường đủ huấn luyện sát với thực tế chiến đấu. Tổ chức huấn luyện xoay vòng, đổi tập làm cho mọi chiến sĩ đều được thực hành động tác trên thao trường. Do đó đã tạo nên cho mỗi người chiến sĩ có lòng tự tin, có bản lĩnh vững vàng, qua kiểm tra bắn đạn thật có nhiều chiến sĩ đạt loại giỏi và đạt ưu tú.

Một nguyên nhân cơ bản không kém phần quan trọng đó chính là công tác bảo đảm đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đây là một mặt công tác hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị bởi vì bộ đội có ăn no mới có sức khoẻ để luyện tập. Tinh thần của bộ đội có tốt thì tư tưởng mới yên tâm và như vậy mới sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các tiêu chuẩn chế độ của chiến sĩ ở đây luôn được công khai đầy đủ, cấp phát cho bộ đội kịp thời, đúng quy định, từ đó chiến sĩ tin yêu và ngày càng gắn bó với đơn vị./.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định: Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự Cho các lực lượng vũ trang huyện

 

Ý Yên là một huyện thuần nông của tỉnh Nam Định được phân chia theo địa lí hành chính gồm 31 xã và 1 thị trấn, điều kiện cơ sở hạ tầng chưa được phát triển. Những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, bộ mặt kinh tế, văn hoá xã hội của huyện cũng từng bước được phát triển. Các làng nghề truyền thống từng bước được khôi phục và đi vào hoạt động có hiệu quả, đời sống của nhân dân trong huyện ngày càng được cải thiện. Để tiếp tục duy trì và bảo đảm sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế thực sự vững chắc, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đã thực sự quan tâm đến công tác quân sự địa phương, trong đó tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đủ mạnh cả về số lượng và chất lượng. Quá trình tổ chức thực hiện, huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự huyện, đồng thời Ban chỉ huy Quân sự huyện đã thực sự là lực lượng nòng cốt  trong công tác xây dựng lực lượng và tổ chức huấn luyện. Vì vậy kết quả công tác quân sự của huyện trong những năm qua đã đạt khá tốt, nhiều nội dung đạt tới độ vững chắc. Kết quả huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu trong đó có 80% đạt khá giỏi trở lên. Cơ quan quân sự huyện luôn được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Quân khu tặng giấy khen. Năm 2002 được trên công nhận đạt đơn vị quyết thắng. Kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện, tạo cho huyện phát triển kinh tế. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến kết quả cao trong công tác quân sự địa phương của huyện Ý Yên. Thông qua tiếp xúc, trao đổi và tìm hiểu chúng tôi xin trao đổi một số vấn đề sau:

          Trước hết Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện đã bám sát thực tế, có nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, sâu sát từng quý, từng năm đối với công tác quân sự địa phương. Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình mọi mặt, tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, lực lượng vũ trang huyện nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Mặt khác lãnh đạo huyện đã biết phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng, quản lí và tổ chức huấn luyện quân sự cho các đối tượng, trong đó cơ quan quân sự  huyện đã phát huy tốt vai trò làm nòng cốt và chức năng làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trên tất cả các lĩnh vực hoạt động quân sự của huyện, từ xây dựng lực lượng đến tổ chức huấn luyện. Đồng thời tích cực, chủ động xây dựng cơ quan quân sự huyện vững mạnh toàn diện theo đúng nội dung yêu cầu của Chỉ thị 917/ 1999/ CT-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

          Cấp uỷ, chính quyền cấp xã, thị trấn luôn chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Tổ chức lực lượng DQTV chặt chẽ thống nhất ở các thôn, xã, thị trấn và các xí nghiệp. Bố trí lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động bao gồm bộ binh, binh chủng, luôn bảo đảm sự hợp lí và gọn với từng địa bàn. Trên cơ sở đó phát huy tốt vai trò trách nhiệm của Xã đội trưởng, đội trưởng tự vệ các xí nghiệp.

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức quân sự cho các đối tượng trực tiếp làm công tác huấn luyện như Xã đội trưởngT, tiểu giáo viên. Tổ chức huấn luyện điểm và rút kinh nghiệm tại một xã, qua đó để họ nắm chắc phương pháp xây dựng kế hoạch, đăng kí thống kê huấn luyện và các bước tiến hành tổ chức lễ kết nạp dân quân mới, lễ ra quân huấn luyện… Do vậy đã tạo  nên sự thống nhất, đồng bộ giữa các xã, thị trấn và đầu mối tự vệ trong toàn huyện, nâng cao được trình độ huấn luyện quân sự của đội ngũ cán bộ các cấp. Quá trình tổ chức huấn luyện, Ban CHQS huyện đã thường xuyên cử cán bộ xuống bám sát thao trường, theo dõi, giúp đỡ, kịp thời sửa chữa sai sót, làm cho mọi người nắm chắc yếu lĩnh, động tác, xử trí kịp thời, linh hoạt khi có các tình huống xảy ra.

          Để bảo đảm cho chất lượng huấn luyện đạt kết quả cao, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực chuẩn bị mô hình học cụ. Năm 2002 và đầu năm 2003, toàn huyện đã làm mới được gần 1000 bia các loại, hàng trăm mô hình học cụ khác, hệ thống giáo án, sổ sách đăng kí thống kê huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định. Nhiều sáng kiến cải tiến kĩ thuật vào các loại mô hình học cụ như cọc dấu pháo binh, thiết bị âm thanh tạo giả, sa bàn huấn luyện, luyện tập tác chiến trị an… đã góp phần phục vụ trực tiếp cho công tác huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực. Tham gia hội thi mô hình học cụ do BCHQS tỉnh tổ chức, huyện Ý Yên đã đạt được giải nhất và được tặng giấy khen. Điều đáng nói là sáng kiến cải tiến kĩ thuật các loại mô hình học cụ như thiết bị âm thanh tạo giả được tận dụng từ đồ chơi của trẻ em để tạo ra các âm thanh khác nhau tạo nên sự đa dạng, phong phú, sát thực tế chiến đấu trong huấn luyện. Đối với sa bàn huấn luyện tác chiến trị an được cải tiến từ sa bàn làm bằng cát, bằng đất sét trước đây nay được thay thế bằng đất nặn vừa bền, đẹp, tiện lợi, sáng kiến này được lãnh đạo các cấp đánh giá cao. Có thể nói, công tác quân sự địa phương nói chung và huấn luyện quân sự nói riêng cho các đối tượng ở huyện Ý Yên tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, kết quả đó đã góp phần làm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế xã hội của huyện. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện luôn cố gắng phấn đấu hơn nữa để đạt được kết quả năm sau cao hơn năm trước xứng đáng là cụm địa bàn an toàn, là khu vực phòng thủ vững chắc trong khu vực phòng thủ của tỉnh.

Nguyễn Văn Minh