Bàn thêm về: Các biện pháp chỉ đạo, quản lí, giáo dục bộ đội trong chấp hành kỉ luật quân đội – pháp luật nhà nước

T

rong  những năm qua, công tác quản lí, rèn luyện kỉ luật của bộ đội đã được cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm đầu tư đúng mức, đã tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tỉ lệ vi phạm kỉ luật giảm góp phần xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng Quân đội vẫn còn những vụ việc vi phạm kỉ luật nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ”, ảnh hưởng đến uy tín, truyền thống của Quân đội. Vì vậy để tiếp tục củng cố kỷ luật ở đơn vị thật sự vững chắc, đi vào nền nếp ổn định, xây dựng quân đội có kỷ luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo nên sức mạnh vô địch của quân đội cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thấm nhuần lời dạy của Người “ Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ có chính sách đúng và nhờ có kỉ luật nghiêm”­­­­[1]. Bài viết này chúng tôi xin được trao đổi để cùng làm rõ thêm các biện pháp chỉ đạo, quản lí và giáơ dục bộ đội trong chấp hành kỉ luật Quân đội, Pháp luật Nhà nước:

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật cho bộ đội. Kỷ luật của quân đội ta được xây dựng và củng cố trên cơ sở giác ngộ về mục tiêu, lí tưởng, về trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi quân nhân đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Giáo dục nhằm nâng cao trình độ giác ngộ về chính trị, phẩm chất cách mạng, trên cơ sở đó thúc đẩy hành động tự giác chấp hành của bộ đội trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào. Đây cũng là nội dung chính được đặt lên hàng đầu trong củng cố kỷ luật cho bộ đội ở các đơn vị hiện nay. Vì vậy công tác giáo dục phải được làm thường xuyên với mọi đối tượng ở tất cả các cấp, các ngành, ở mọi lúc, mọi nơi. Để giải quyết tốt vấn đề này, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần căn cứ vào đặc điểm tình hình, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của đơn vị, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sỹ để có nội dung, hình thức giáo dục cho phù hợp. Nội dung giáo dục phải đầy đủ, toàn diện có hệ thống nhưng cần tập trung giáo dục cho bộ đội hiểu rõ vị trí ý nghĩa, vai trò tác dụng trong

việc củng cố, tăng cường kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đặc biệt cần đẩy mạnh giáo dục bản chất, truyền thống và ý chí chiến đấu, về ý thức chấp hành kỷ luật, về tinh thần anh dũng và bách chiến bách thắng của quân đội ta từ khi ra đời cho đến nay. Khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, đồng thời làm cho mọi quân nhân thấy rõ vai trò, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân.

Tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ, cụ thể hoá những tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của mỗi đối tượng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thành những tiêu chí phải phấn đấu hàng ngày cho bộ đội trong học tập, công tác, sinh hoạt… Quá trình giáo dục phải làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời chú ý nhắc nhở uốn nắn, phân tích để chỉ ra những hậu quả của những việc làm chưa tốt, những lối sống thực dụng, buông thả, vô trách nhiệm của quân nhân.

Coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mọi quân nhân. Để làm tốt công tác này, ngoài việc phổ biến tuyên truyền hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội theo chương trình học tập chính trị đã được xác định, cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức giáo dục khác như thông qua sách báo, diễn đàn, toạ đàm trao đổi, hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động giao lưu kết nghĩa… Thông qua đó để bộ đội nắm  và hiểu rõ hơn về Pháp lụât Nhà nước, Điều lệnh Quân đội.

Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lí bộ đội cho đội ngũ cán bộ các cấp. Bác Hồ, Người cha già muôn vàn kính yêu của chúng ta đã dạy “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc “. Người còn chỉ rõ “người cán bộ phải học tập về mọi mặt… để nâng cao trình độ của người chỉ huy[2]. Người còn căn dặn “Cán bộ phải thương yêu đội viên, đối với anh em ốm yếu, thương tật, cán bộ phải trông nom thăm hỏi. Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên. Cán bộ có thân với đội viên như chân tay, thì người đội viên mới thân với cán bộ như ruột thịt[3]. Thực tế cho thấy, ở đâu cán bộ quản lí có trình độ năng lực, quản lí, huấn luyện giỏi, thương yêu giúp đỡ chiến sỹ, giải quyết công việc nhanh gọn, hợp tình, hợp lí thì ở đó, đơn vị đó luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời không có các vụ việc vi phạm kỷ luật, anh em thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Ngược lại, ở đâu, đơn vị nào trình độ, năng lực của cán bộ hạn chế, giải quyết công việc chưa thấu tình đạt lí, ít quan tâm đến nhiệm vụ đơn vị, đến anh em chiến sĩ, thì ở đó, đơn vị đó sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, nội bộ mất đoàn kết… Chính vì vậy cán bộ có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lí bộ đội. Để thực hiện tốt việc quản lí bộ đội trước hết cán bộ phải thực sự gương mẫu về mọi mặt. Đây là một vấn đề đòi hỏi mỗi cán bộ phải tự mình kiên trì tu dưỡng, rèn luyện, từng bước xây dựng cho mình chẳng những là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh, có năng lực, trình độ chuyên môn cao mà còn phải là người mẫu mực trong đơn vị về ý thức tổ chức kỷ luật. Có như vậy trong công việc quản lí bộ đội, người cán bộ mới có khả năng cảm hoá, thuyết phục, nêu gương cho cấp dưới.

Lãnh đạo chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ cấp dưới có một môi trường tốt để họ tu dưỡngL, rèn luyện đồng thời có nhịều biện pháp để nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Trước hết cần duy trì nghiêm túc chế độ bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp.

    Nguyễn Văn Minh


[1] Hồ Chí Minh với các LLVTND – NXB Quân đội Nhân dân

[2] – Hồ Chí Minh, Về vấn đề học tập – NXB Sự thật

[3] – Hồ Chí Minh, những bài viết và nói về quân sự – NXB QĐND

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s