Đoàn M01 – Quân chủng Hải quân: đề ra nhiều biện pháp thiết thực để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

R

a đời trong công cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc, Đoàn M01 Hải quân đã nhanh chóng củng cố lực lượng, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường Miền Nam. Trong thời kì gay go, ác liệt nhất, Đoàn đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh từ chiến dịch Cồn Tiên – Dốc Miếu; Làng Vây – Khe Sanh; Mặt trận Bình – Trị – Thiên khói lửa; Tây Nguyên đến Miền Đông, Miền Tây Nam bộ. Đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, chiến đấu trong khó khăn ác liệt như thế nào, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ của Đoàn luôn khắc phục mọi khó khăn, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, tìm ra được nhiều cách đánh hay, đánh hiểm và lập nhiều chiến công oanh liệt. Thành tích chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đoàn M01 đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng huân huy chương các loại; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng 2 Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất”…

Ngày nay, với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Đoàn trở về đứng chân trên địa bàn miền Nam Trung bộ với đầy khó khăn, phức tạp. Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo tinh thần Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Đoàn đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đoàn M01 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và tham gia công tác dân vận, khắc phục hậu quả thiên tai. Thành tích của đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong huấn luyện, xây dựng đơn vị đạt tiên tiến xuất sắc; bằng khen vì có thành tích trong cứu hộ, cứu nạn…; Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền và nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen  khác; Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng, đơn vị giỏi toàn diện; UBND tỉnh Khánh Hoà tặng cờ đơn vị làm tốt công tác dân vận, UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen về thành tích giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt và còn nhiều cờ thưởng, bằng khen, giấy khen khác của các cấp tặng cho Đoàn. Trao đổi với Đại tá Nguyễn Hữu Thành – Đoàn trưởng, Thượng tá Hoàng Xuân Lượng – Phó đoàn trưởng – Tham mưu trưởng về những kinh nghiệm trong quản lí, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Đặc biệt là những kinh nghiệm về phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Các đồng chí cho biết: Để có được kết quả trên, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn đã tiến hành hàng loạt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đó là:

Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Tập trung giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng và cảnh giác. Thường xuyên  giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, nhất là truyền thống của đơn vị với nhiều hình thức, biện pháp như: Thi tìm hiểu truyền thống, tổ chức kể chuyện truyền thống, diễn đàn, toạ đàm trao đổi… Quá trình thực hiện đã kết hợp tốt giữa quán triệt, giáo dục với tổ chức các phong trào thi đua, tập trung vào xây dựng con người mới như phong trào “nói lời hay, làm việc tốt”; “đẹp người, đẹp doanh trại, đẹp tình quân dân”; “tuổi trẻ phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao giao lưu với địa phương và các đơn vị bạn. Qua đó khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí quyết tâm cao. Chính nhờ làm tốt công tác giáo dục mà 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm khi bước vào huấn luyện, đơn vị làm tốt công tác quán triệt Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng; Mệnh lệnh huấn luyện của Bộ Tư lệnh Quân chủng cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỉ luật, tự giác trong học tập và rèn luyện. Đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thông qua công tác tập huấn tập trung và tự học của cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ nhất là nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Luôn chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ Đảng viên trong Đảng bộ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Liên tục từ năm 1998 đến nay, Đảng bộ Đoàn  M01 đạt trong sạch vững mạnh. Đồng thời thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng, định hướng, hướng dẫn cho các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, có hiệu quả thiết thực, vì vậy tổ chức Đoàn của đơn vị được Trung ương Đoàn tặng bằng khen về tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Kiện toàn các tổ chức quần chúng, phát huy các nhân tố tích cực trong các phong trào xung kích, tổ chức tốt các phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”, phong trào “xây dựng môi trường văn hoá mới”, phong trào “huấn luyện giỏi, kỉ luật nghiêm” và nhiều phong trào thiết thực khác nhằm thúc đẩy mọi hoạt động của Đoàn để hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm. Duy trì nghiêm chế độ chính quy trong ngày, trong tuần, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tích cực và chủ động tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ đã được phê duyệt. Thường xuyên đổi mới nội dung tổ chức và  phương pháp huấn luyện, bảo đảm sát thực tế chiến đấu. Huấn luyện thuần thục đến từng người, từng phân đội, kết hợp huấn luyện kĩ thuật với chiến thuật, giữa huấn luyện với rèn luyện bộ đội và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Kết thúc từng ngày và từng nội dung huấn luyện, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung những vấn đề cần thiết, chỉ ra những mạnh yếu trong từng nội dung bài giảng và ý thức tổ chức kỉ luật trong quá trình huấn luyện. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội thao giữa cá nhân với cá nhân, giữa đơn vị này với đơn vị khác… Chính vì vậy, kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt kết quả cao.

Tăng cường công tác quản lí, rèn luyện kỉ luật, kịp thời nắm bắt và ngăn chặn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm và hiểu sâu sắc Điều lệnh Quản lí bộ đội và các chỉ thị khác. Xử lí kịp thời, chính xác những vi phạm kỉ luật công bằng, khách quan, thấu tình đạt lí. Luôn kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị với địa phương nơi đóng quân, giữa đơn vị với gia đình, địa phương có con em đang phục vụ tại đơn vị… Vì vậy trong nhiều năm qua, Đoàn không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, tỉ lệ vi phạm kỉ luật thông thường dưới 0,4%.

Chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Thực hiện tốt cuộc vận động “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” do đó, hàng loạt các phong trào tăng gia, sản xuất, chăn nuôi đều được tiến hành khá tốt, đưa vào bữa ăn thêm thường xuyên cho bộ đội gần 500 đồng /người /ngày. Quản lí chặt chẽ cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm, tài chính không để thâm hụt, thất thoát. Do làm tốt công tác này, hàng năm Đoàn có trên 85% bếp nuôi quân đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lí tốt”, quân số khoẻ đạt trên 98% và được Tổng cục Hậu cần tặng bằng khen về thành tích tăng gia sản xuất và nuôi quân giỏi.

Là một đơn vị có khối lượng trang thiết bị, vũ khí khí tài tương đối lớn và hiện đại vì vậy lãnh đạo, chỉ huy Đoàn luôn chỉ đạo cho các đơn vị làm tốt công tác bảo quản, sử dụng vũ khí khí tài đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao. Chỉ đạo và tổ chức tốt cuộc vận động “Quản lí, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kĩ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời chỉ đạo cho các đơn vị thuộc quyền thực hiện nghiêm Chỉ thị 51/CT – TM ngày 21/11/2001 của Tổng Tham mưu trưởng về việc quản lí chặt chẽ vũ khí, trang bị, giữ nghiêm kỉ luật Quân đội. Do vậy tất cả các trang bị, vũ khí, khí tài, xe pháo luôn luôn bảo đảm tốt hệ số kĩ thuật, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quản lí, khai thác, sử dụng VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông ba năm liền từ năm 2001-2003./.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s