Bàn thêm về: Một số biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trên đảo

 

         Trong những năm vừa qua, cán bộ, chiến sĩ trên đảo và DK1 đã có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại đa số cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đã từng bước đi vào nền nếp và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy vậy, công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu vẫn còn những hạn chế nhất định như: Nội dung, chương trình huấn luyện cơ bản hằng năm cho các đối tượng thực hiện chưa đầy đủ. Việc huấn luyện kĩ thuật, chiến thuật bộ binh chưa được chú trọng mà chủ yếu huấn luyện chuyên ngành binh chủng… Cán bộ huấn luyện nắm chưa chắc các bước huấn luyện, còn xem nhẹ huấn luyện cá nhân và huấn luyện hiệp đồng vì vậy hiệp đồng trong phân đội còn hạn chế. Mặt khác, trong bắn súng chưa kết hợp chặt chẽ giữa kĩ thuật với chiến thuật. Công tác bảo đảm vật chất cho huấn luyện còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu huấn luyện biển, đảo, các loại mô hình học cụ, bia bảng chưa đáp ứng được môi trường biển. Hệ thống thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trên đảo, DK1, theo chúng tôi cần nghiên cứu, bảo đảm và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

          Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đảo vững mạnh toàn diện. Tiến hành giáo dục bằng nhiều biện pháp thiết thực để mọi cán bộ chiến sĩ nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi đảm nhiệm làm nhiệm vụ tại các đảo. Giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng để không bị bất ngờ trong mọi tình huống khi đối phương tiến công bất ngờ và dùng sức mạnh quân sự để tiến công đảo. Thông qua giáo dục làm mọi người tự hào là người lính bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời phải làm sao cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấu hiểu nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo là một nhiệm vụ hết sức vẻ vang không phải người lính nào cũng có cơ hội thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu của Tổ quốc.

Thứ hai, nghiên cứu củng cố tổ chức biên chế trên từng đảo cho phù hợp với điều kiện thực tế nhiệm vụ chiến đấu tại đảo. Vì thực tế trên một số đảo, một người có thể phải đảm nhiệm nhiệm vụ của nhiều người…Bên cạnh đó, cần lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện, tâm huyết, nhiệt tình với đơn vị. Có phẩm chất đạo đức tốt, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hi sinh để đưa ra đảo làm nhiệm vụ, tránh đưa cán bộ, chiến sĩ ra đảo chỉ là để giải quyết chính sách.

          Thứ ba, bảo đảm tốt cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho bộ đội. Trong công tác huấn luyện cần đặc biệt quan tâm chuẩn bị tốt mô hình học cụ, bia bảng để bộ đội luyện tập. Trong điều kiện khí hậu ở biển, nước mặn sẽ nhanh chóng làm hỏng cơ sở vật chất, vũ khí đạn dược. Do đó phải thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng để tránh bị ô xy hoá. Các loại vũ khí sau khi sử dụng cần lau chùi bảo quản ngay. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thông gió trong các nhà kho để chống ẩm. Mặt khác trên biển thường xuyên có sóng to gió lớn, vì vậy, kết thúc luyện tập, những bia bảng được bố trí trên biển nhanh chóng đưa vào trong đảo để không bị sóng biển làm hỏng. Hơn nữa cần phải nghiên cứu ra các loại vật chất để cho bộ đội sử dụng làm mô hình học cụ thích ứng với môi trường nước mặn, với sóng to gió lớn bảo đảm độ bền cho các loại bia bảng, các loại dụng cụ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể lực, hoạt động thể thao như xà đơn, xà kép… Xây dựng công sự trận địa phải liên hoàn, độ rộng hầm hào phải tương đối bảo đảm đủ điều kiện để sống và chiến đấu dài ngày dưới hầm, chú ý xây dựng nơi vệ sinh hợp lí; xây dựng đường cơ động cho các loại vũ khí và phương tiện… Trong bảo đảm thông tin liên lạc, đặc biệt phục vụ cho chiến đấu cần trang bị những loại máy tốt, cả máy hữu tuyến và vô tuyến điện… Đồng thời nghiên cứu biên soạn tài liệu các nội dung dành riêng cho huấn luyện trên đảo và nhà dàn theo từng chuyên mục nhất định.

          Thứ tư, tổ chức tốt công tác huấn luyện cho các lực lượng. Để làm tốt điều này, người chỉ huy đảo, nhà dàn cần phải tận dụng tối đa thời gian để tổ chức huấn luyện. Thường xuyên tổ chức huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế. Bảo đảm cán bộ, chiến sĩ trên đảo phải sử dụng thuần thục nhiều loại súng, pháo. Muốn vậy chỉ huy cần phải xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, tỉ mỉ và khoa học, thể hiện tính xoay vòng đổi tập cho các lực lượng tránh chồng chéo thời gian, thao trường luyện tập. Tổ chức huấn luyện và luyện tập thành thạo từng loại súng pháo cho cán bộ chiến sĩ, các số trong khẩu đội phải thường xuyên huấn luyện đổi số để các số sẵn sàng thay thế nhau và làm nòng cốt khi có tình huống phải mở rộng lực lượng khi thực hành bắn đạn thật và chiến đấu trong các phân đội hoả lực. Sau khi thuần thục một loại vũ khí thì tiến hành đổi súng, pháo để huấn luyện tiếp. Bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ trên đảo sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế và tăng cường phối thuộc. Thường xuyên luyện tập các hình thức diễn tập tác chiến trên đảo, luyện tập các phương án bảo vệ đảo đã được phê duyệt để bộ đội thuần thục động tác cá nhân và hiệp đồng tác chiến trong phân đội, trong cụm và toàn đảo. Trong bảo đảm thông tin cho chiến đấu, diễn tập cần sử dụng tốt nhiều biện pháp, hạn chế sử dụng máy phát sóng vô tuyến để tránh đối phương phát hiện và bị chế áp điện tử làm mất liên lạc, tăng cường thông tin hữu tuyến và thông tin vận động để chỉ huy đơn vị kịp thời.

          Thứ năm, đổi mới nội dung, thời gian và tổ chức phương pháp huấn luyện. Đối với kĩ thuật chiến đấu bộ binh nên nghiên cứu đổi mới một số bài bắn trên biển, đảo phù hợp với thực tế, sát điều kiện chiến đấu. Chẳng hạn các mục tiêu bắn, tổ chức theo cụm mục tiêu từ 3 đến 5 bia số 6 tượng trưng cho tiểu đội đối phương đổ bộ đánh chiếm đảo, bắn theo phương pháp bắn loạt…, các mục tiêu nghiên cứu thu nhỏ vì rất khó đưa mục tiêu ra xa đúng cự li như trên đất liền để rèn luyện khả năng bắn chính xác cho bộ đội. Trong huấn luyện chiến thuật, tuân thủ huấn luyện cơ bản cho cá nhân, từ động tác cơ động, vận động trên chiến trường, ra vào hầm, lên xuống hào… sau đó mới hợp luyện toàn phân đội. Huấn luyện hiệp đồng cho từng cụm và toàn đảo phải được tiến hành thường xuyên để thành thạo các phương án chiến đấu bảo vệ đảo. Trong diễn tập chiến thuật, nghiên cứu thứ tự các bước tiến hành, những nội dung không phù hợp nên bỏ bớt để đi thẳng vào nội dung sát thực tế hoạt động trên đảo. Đồng thời các cơ quan chức năng cấp trên nghiên cứu trạng thái sẵn sàng chiến đấu như thế nào cho phù hợp với tình hình thực tế trên các đảo.

          Thứ sáu, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Đối với đảo xa đất liền, việc bảo đảm đời sống sinh hoạt cho bộ đội cần được quan tâm hơn nữa nhất là bảo đảm nước ngọt. Thực tế trên các đảo, nhu cầu sử dụng nước ngọt rất lớn nhưng việc bảo đảm cho bộ đội còn nhiều hạn chế. Nước ngọt chủ yếu trông chờ vào trời mưa, nhưng có những thời gian gần 1 năm không có mưa lớn. Để có nước ngọt sử dụng, bộ đội phải triệt để tiết kiệm do đó sẽ không bảo đảm vệ sinh và như vậy không bảo đảm sức khoẻ cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ. Do đó, cần nghiên cứu các loại vật liệu để làm bể chứa nước mưa đủ lớn để chứa được nhiều nước. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa vấn đề vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh. Thực tế trên các đảo vừa qua, việc vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức, ruồi, muỗi rất nhiều… Vì vậy thường xuyên làm vệ sinh môi trường sạch sẽ để phòng chống dịch bệnh… Đối với những đảo có nước ngọt khi khai thác phải có biện pháp bảo vệ nguồn nước, tránh bị ô nhiễm. Không thải trực tiếp rác thải và vệ sinh xuống lòng đất mà phải thông qua bể lọc nhiều ô, nhiều tầng sau đó mới thải vào lòng đất vì các tầng đất trên đảo chủ yếu là san hô. Do đó việc bảo đảm vệ sinh trên đảo là hết sức cần thiết cho hôm nay và cho cả ngày mai. /.

 Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s