BCHQS huyện ĐaKrông tỉnh quảng trị: Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác quân sực, quốc phòng

Huyện Đa Krông là một huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Trị, diện tích tự nhiên chiếm gần 1/4 diện tích của toàn tỉnh, có đường biên giới giáp với huyện Samuoi tỉnh Salavan của nước bạn Lào. Địa hình chủ yếu là rừng rậm, núi cao, suối sâu, đường xá đi lại vô cùng khó khăn, chủ yếu là đường đất, đường rừng. Mật độ dân cư thưa thớt, từ UBND xã đến các thôn phải đi cả ngày đường đi bộ, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, điện, đường, trường, trạm đều thiếu thốn, một số thôn bản chưa có sóng điện thoại phủ tới…Trước yêu cầu bảo đảm cho quốc phòng – an ninh để phát triển kinh tế – xã hội, Ban chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, từng bước nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng của địa phương. Chính nhờ vậy, những năm qua, công tác quân sự, quốc phòng của Huyện đã thu được kết quả khá tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, kinh tế từng bước phát triển. Năm 2009 BCHQS huyện ĐaKrông được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang huyện được nâng lên rõ rệt. Có được kết quả trên là do Đảng uỷ, BCHQS huyện đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực sát với thực tế của huyện đó là:

Đảng uỷ, BCHQS huyện đã luôn quán triệt tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, địa phương. Thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng cấp uỷ, chi bộ TSVM. Thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng uỷ quân sự tỉnh, chương trình hành động của Thường vụ huyện uỷ về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Gắn công tác xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả bước 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoàn thành chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng đạt 100% yêu cầu có 75% khá giỏi.

Phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban Nhân dân trong các hoạt động công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương. Chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ban hành Chỉ thị và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng (QS-QP) địa phương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kiện toàn hội đồng giáo dục QP -AN, triển khai thực hiện tốt công tác QS -QP cho các đối tượng. Chỉ đạo đội cơ sở làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở theo 5 nội dung Chỉ thị 36 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng cơ sở VMTD, cụm an toàn làm chủ SSCĐ… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT huyện, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Kiện toàn động viên các lực lượng DBĐV, DQTV cơ động vùng biên giới, vùng trọng điểm, huy động lực lượng tiểu đội dân quân xã A Ngo thường trực SSCĐ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn, xử trí kịp thời những tình huống xảy ra. Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ biên giới, tăng cường kiểm tra trong các dịp lễ, tết. Thực hiện tốt công tác khảo sát thực địa, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến theo hướng dẫn mới. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả khi thiên tai lũ lụt xảy ra.

Tập trung chỉ đạo xây dựng thống nhất hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cho từng đối tượng. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang toàn huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện quân sự giáo dục chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện và thực hiện kế hoạch huấn luyện đúng thời gian theo quy định. Đảng uỷ BCHQS Huyện đã quán triệt tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, chất lượng”, sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương. Thực hiện huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, sát địa hình của địa phương. Chủ động và làm tốt công tác chuẩn bị từ việc xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, bồi dưỡng giáo viên… Đầu tư làm mới và sửa chữa mô hình học cụ, bia bảng các loại, củng cố thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện. Quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng tài liệu, giáo án, giáo trình huấn luyện cho các đối tượng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quân sự cho lực lượng trực tiếp làm công tác huấn luyện bằng nhiều biện pháp như: Tổ chức tập huấn tập trung; cử đi tập huấn tại các lớp do cấp trên tổ chức. Do vậy đã tạo nên sự thống nhất, đồng bộ giữa các đầu mối trong toàn huyện, trình độ huấn luyện quân sự của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên.

Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, xử lí kịp thời mọi tình huống không để bị bất ngờ. Chủ động diễn tập theo các phương án đã được phê duyệt, chú trọng các phương án diễn tập chiến đấu trị an cụm vận hành theo cơ chế 02; phương án phòng chống lụt, bão; phòng chống cháy nổ; phòng chống cháy rừng… Tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn kho tàng, an toàn đơn vị, quản lí chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ. Thực hiện có hiệu quả các chế độ qui định trong ngày, tuần, tháng như: Chào cờ, vệ sinh doanh trại, giao ban, hội ý, giao ban cán bộ quân sự cơ sở… Duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Kiện toàn hệ thống biển bảng chính quy, củng cố nơi ăn ở của cơ quan quân sự; đầu tư mua sắm trang thiết bị làm việc.

Nâng cao chất lượng xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo hoạt động cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu gắn với an ninh trật tự đi vào hoạt động có chiều sâu. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo cơ sở. Tổ chức trực báo cụm theo quý để chủ động xử trí mọi vấn đề nảy sinh ở cơ sở như tranh chấp đất đại, truyền đạo trái phép… Chủ động củng cố lực lượng tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt việc phối hợp hoạt động giữa công an, quân sự, bộ đội biên phòng. Triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiến hành các bước tuyển chọn đúng quy định. Xây dựng lực lượng DBĐV bảo đảm chất lượng, đủ chỉ tiêu. Không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV, chú trọng dân quân thường trực, phòng không, cơ động, đẩy mạnh xây dựng lực lượng quân báo nhân dân… Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả và sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời, từ đó giúp UBND huyện chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương hoạt động có hiệu quả./.

 Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s