Kết quả huấn luyện, sscđ ở vùng 4 – hải quân năm 2010 Một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm

 

 

 

 

     Cuối tháng 12 năm 2010, nằm trong Đoàn kiểm tra của Bộ, chúng tôi có dịp đến thăm, nắm tình hình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Vùng 4 – Quân chủng Hải quân cho thấy: Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2010 của đơn vị đã có nhiều tiến bộ, có mặt đạt được khá tốt. Trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tích cực, chủ động triển khai cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, thời gian theo quy định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chặt chẽ. Quá trình huấn luyện, đơn vị đã thực hiện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”;coi trọng huấn luyện theo phương án, huấn luyện theo các tình huống được giao. Tăng cường huấn luyện thực hành, nhất là nội dung kĩ thuật chuyên ngành, nội dung về rèn luyện thể lực, điều lệnh… Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời ở các cấp theo đúng quy định của công tác tham mưu huấn luyện. Trong huấn luyện, đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp chỉ đạo, tổ chức điều hành huấn luyện, tổ chức diễn tập, nâng cao năng lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo đối với các lực lượng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, kiểm tra cuối năm 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thông qua báo cáo và theo dõi nắm tình hình thực tiễn của đơn vị vẫn còn những hạn chế nhất định đó là: Việc quan sát, phân tích, đánh giá, nhận định và báo cáo tình hình của các đơn vị có lúc còn chậm, chưa kịp thời, chưa chính xác, chưa cụ thể, tỷ mỷ, gây khó khăn cho chỉ huy các cấp trong xử lý. Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng kế hoạch huấn luyện xác định chưa sát đối tượng; kiểm tra một số đối tượng chưa nắm chắc nội dung, thời gian, mức độ, chỉ tiêu huấn luyện. Vai trò của cấp ủy các cấp nhất là cấp đại đội (tàu) đối với công tác giáo dục chính trị có lúc chưa quan tâm đúng mức. Thực hiện quy chế giáo dục chính trị tại đơn vị vẫn có đơn vị thực hiện chưa nghiêm, còn có biểu hiện hình thức; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sĩ còn thiếu tự giác, ngại nghiên cứu học tập…

Kiểm tra thực tế ở đơn vị kho trạm và tiểu đoàn phòng không, chúng tôi còn nhận thấy công tác tham mưu huấn luyện, tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu còn yếu. Báo động kiểm tra cơ động chiến đấu của đại đội pháo Phòng không không hoàn thành nhiệm vụ, xe kéo pháo không cơ động được vì không đủ nhiên liệu, thiếu thiết bị bảo đảm cơ động, vũ khí trang bị không đầy đủ, đạn pháo để lộn xộn trong hòm đạn không đúng nguyên tắc bảo đảm an toàn; súng pháo không có dụng cụ sửa chữa, kính đo xa của chỉ huy pháo không mang theo… Công tác xây dựng văn kiện các loại của đơn vị kho trạm chưa tốt, chưa bổ sung điều chỉnh kịp thời kế hoạch tác chiến. Bên cạnh đó, trình độ soạn thảo văn kiện chưa tốt, còn sai sót, thiếu nhiều nội dung trong kế hoạch cơ động lực lượng. Do đó, trong thực tiễn khó thực hiện được theo kế hoạch cơ động lực lượng khi tiến hành di chuyển kho trạm. Văn kiện tác chiến tại chỗ thì sơ đồ chưa có, chỉ có bản thuyết minh nhưng được làm từ lâu, qua nhiều đời chỉ huy nhưng chưa được bổ sung… Động tác điều lệnh của cá nhân chưa chuẩn xác, nhất là điều lệnh mới sửa đổi năm 2010; đội hình đơn vị chưa đều, đẹp; viết giáo án huấn luyện chưa đúng tiêu chuẩn quy định… Vì vậy, để nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, theo chúng tôi cấp ủy, chỉ huy các cấp và cấp trên ở Vùng 4 Hải quân cần quan tâm và tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung, biện pháp cơ bản như sau:

Tiếp tục quán triệt giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị về nội dung, mức độ huấn luyện, rèn luyện điều lệnh, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật; tập trung khắc phục dứt điểm những điểm yếu còn tồn tại năm 2010. Triển khai chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2011, nhất là xây dựng kế hoạch, tập huấn cán bộ, củng cố thao trường bãi tập. Quá trình tổ chức thực hiện cần phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, tích cực nghiên cứu, chế tạo mô hình học cụ, tài liệu phục vụ cho huấn luyện. Sửa chữa, nâng cấp các công trình huấn luyện đảm bảo cho huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu, sát địa bàn, sát nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua quyết thắng tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị ngay từ ngày đầu, tháng đầu ra quân huấn luyện.

Thường xuyên bổ sung đầy đủ các phương án tác chiến cho sát với tình hình thực tiễn của đơn vị trong từng thời gian nhất định. Tổ chức luyện tập nâng cao thực chất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, xử lý chính xác các tình huống. Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị cho sẵn sàng chiến đấu. Kiểm tra chặt chẽ phương tiện kĩ thuật chấm dứt tình trạng xe, pháo không sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí, khí tài phải đầy đủ, đồng bộ và phải được sắp xếp gọn gàng đúng nguyên tắc an toàn; bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm để sẵn sàng cơ động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu được ngay.

Chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, tập trung rèn luyện, bồi dưỡng toàn diện cho cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chỉ huy tham mưu, thuần thục xử lý tình huống, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp những nội dung mới về quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Chú trọng bồi dưỡng những nội dung trong các văn kiện tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện đảm bảo tính khoa học, sát thực tế. Xây dựng các nội dung tập bài cho chỉ huy, cơ quan đầy đủ, khoa học. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp về viết giáo án huấn luyện, phương pháp giảng bài, thông qua giáo án. Cán bộ trực tiếp huấn luyện cần tích cực học tập, chủ động nghiên cứu tài liệu để viết giáo án huấn luyện đúng theo quy định, kịp thời bổ sung những nội dung sau khi được cấp trên phê duyệt và tiến hành thục luyện cho thuần thục trước khi huấn luyện cho đơn vị. Tổ chức bình giảng, bình tập, kịp thời rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế về nội dung và phương pháp huấn luyện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần có biện pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện.

Tăng cường huấn luyện, rèn luyện điều lệnh đội ngũ cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị, nhất là động tác đội ngũ sửa đổi năm 2010. Huấn luyện thành thục động tác cá nhân sau đó tổ chức hợp luyện toàn đơn vị để động tác thống nhất, đều đẹp, chuẩn xác thể hiện được tính chính quy, hùng mạnh của Quân đội. Huấn luyện cho mọi cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kĩ thuật nhằm làm cho mọi người khai thác, làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế. Chú trọng huấn luyện tốt về kĩ thuật chiến đấu bộ binh cho các đối tượng, bảo đảm các bài bắn theo chương trình quy định đạt kết quả cao. Thường xuyên rèn luyện cho bộ đội có thể lực tốt, nhất là lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, đảo… Kết hợp tốt giữa đổi mới huấn luyện với đổi mới phương pháp tác phong công tác. Quản lý, duy trì kỷ luật chặt chẽ không để xảy ra kỉ luật nghiêm trọng, giảm tỉ lệ vi phạm kỉ luật thông thường. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng chính quy với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên. Chủ động tổ chức hội thi, hội thao cho đội ngũ cán bộ các cấp nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là về công tác huấn luyện để đảm bảo cho đơn vị luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

Luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giải quyết các nhu cầu chính đáng của bộ đội. Tích cực, chủ động, phát huy nội lực xây dựng cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp. Xây dựng nơi ở, nơi làm việc khang trang, tạo ra nhiều khu vui chơi, giải trí cho bộ đội. Làm tốt công tác bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của các đơn vị. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s