Kết quả huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện tốt: Phải tham mưu trúng, đúng và thực hiện nghiêm túc

Năm 2010 chất lượng huấn luyện của LLVT tỉnh Bình Thuận chuyển biến khá đồng đều. Để hiểu sâu sắc hơn về kết quả, bài học kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, phóng viên TCQH đã có cuộc trao đổi với đại tá Đỗ Ngọc Niễn, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Bình Thuận về vấn đề trên.

PV: Thưa đồng chí đại tá Đỗ Ngọc Niễn, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Bình Thuận! Được đánh giá là đơn vị có chất lượng huấn luyện chiến đấu khá đồng đều, xin đồng chí cho biết kết quả chính trong  năm 2010 của tỉnh Bình Thuận?

Đại tá Đỗ Ngọc Niễn: Năm 2010, tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong điều kiện có nhiều khó khăn. Hạn hán, giá cả tiêu dùng tăng cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện ở các cấp, các ngành đã có rất nhiều cố gắng song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ cán bộ huấn luyện, thao trường, bãi tập còn thiếu… Những khó khăn trên phần nào tác động trực tiếp đến kết quả, chất lượng huấn luyện chiến đấu của LLVT tỉnh. Năm 2010, Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho LLVT với tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, lấy chất lượng, hiệu quả và nâng cao trình độ chiến đấu cho các lực lượng làm mục tiêu. Gắn huấn luyện với việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trước khi bước vào huấn luyện, BCHQS tỉnh đã tổ chức 29 lớp tập huấn cho 1.552 cán bộ ở các cấp. Ngoài 12.220 mô hình học cụ đã có, còn làm mới, cải tiến, sáng kiến 2.829 mô hình, học cụ, vật chất huấn luyện. Trong năm 100% cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, địa phương, đơn vị được huấn luyện theo chương trình quy định, kiểm tra có 100% đạt khá và giỏi. Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, nhất là kỹ thuật trong chiến đấu và khả năng cơ động.

BCHQS tỉnh đã tham gia và tổ chức tốt các cuộc diễn tập như: Diễn tập TN -10 do Quân khu tổ chức; tổ chức cho huyện Đức Linh diễn tập phòng thủ có 1 phần thực binh đạt mục đích, yêu cầu đề ra; triển khai thị xã LaGi diễn tập phòng chống lụt bão đạt kết quả tốt và chỉ đạo 20% xã, phường, thị trấn trong tỉnh luyện tập tác chiến trị an. Lực lượng DQTV trong năm qua huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Qua kiểm tra đánh giá kết quả, tỷ lệ khá và giỏi đạt cao, nội dung huấn luyện phù hợp và sát với thực tế chiến đấu, điều kiện hoạt động, tác chiến của từng địa phương. Lực lượng DBĐV luôn được kiện toàn, bổ sung, sắp xếp, biên chế hợp lý, chất lượng về mọi mặt ngày càng được nâng lên. Trong năm trong toàn tỉnh đã động viên huấn luyện cho 15 đại đội với 1.433 và động viên kiểm tra SSCĐ 13 đại đội với 1.147 đồng chí. Với kết quả trên, có thể khẳng định năm huấn luyện 2010 lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện đề ra và chất lượng thu được tương đối đồng đều.

PV: Với những kết quả đạt được trong huấn luyện, đồng chí có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức huấn luyện của BCHQS tỉnh?

Đại tá Đỗ Ngọc Niễn: Như đồng chí đã biết, huấn luyện chiến đấu là một nhiệm vụ quan trọng của công tác QS -QP địa phương. Qua huấn luyện để nâng cao trình độ SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Có huấn luyện giỏi, mới bảo đảm SSCĐ cao. Nhận thức về vấn đề này, Đảng ủy quân sự tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện. Trong huấn luyện luôn vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp. Chú trọng đầu tư cho cho các đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ đảo, các đơn vị làm nhiệm A2, đơn vị huấn lực lượng dự bị động viên.

Công tác chuẩn bị cho huấn luyện phải được các cấp quan tâm đúng mức, chuẩn bị đầy đủ về mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án huấn luyện. Đổi mới tổ chức, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng nội dung, chương trình phù hợp. Cán bộ các cấp thường xuyên bám sát thao trường bãi tập, nắm bắt tình hình tư tưởng kịp thời. Ngoài ra để huấn luyện giỏi, bảo đảm nhiệm vụ SSCĐ cao trước hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì phải sâu sát, tỉ mỉ, tăng cường kiểm tra, kịp thời uốn nắn những sai sót trong huấn luyện. Quan tâm bồi dưỡng kỹ về nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện.

Phải gắn chặt huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, SSCĐ với rèn luyện kỷ luật, rèn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy và chăm lo tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội. Ngoài ra với tỉnh Bình Thuận, chúng tôi tổ chức, duy trì chặt chẽ việc tổ chức huấn luyện theo cụm, đóng quân dã ngoại, tổ chức hội trại huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ. Đối với quân dự bị động viên của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong đất liền (trừ đảo Phú Quý) chúng tôi đều tổ chức huấn luyện tập trung tại Đơn vị BB812 của tỉnh, từ đó các mặt công tác chuẩn bị, bảo đảm, giáo viên, thao trường, bãi tập, VKTB, quân trang, phương pháp tổ chức huấn luyện, duy trì quân số, kỷ luật được chặt chẽ, chính quy từ đó góp phần nâng cao chất lượng chiến đấu cho lực lượng này.

PV: Để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2011, theo đồng chí cần tập trung vào những vấn đề gì?

Đại tá Đỗ Ngọc Niễn: Trước hết là phải tham mưu cho Đảng ủy quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác huấn luyện. Tập trung xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn và bảo đảm tốt các mặt cho nhiệm vụ huấn luyện. Tiếp tục đổi mới công tác bảo đảm huấn luyện với phương châm hướng mạnh về cơ sở; tăng cường các biện pháp kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất, tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện trong từng giai đoạn chính xác, khách quan, không chạy theo thành tích, chỉ rõ những mạnh, yếu của từng đơn vị để có biện pháp phát huy những kết quả tốt đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn diễn ra.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền ở cơ sở quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất về kinh phí để huấn luyện cho lực lượng DQTV và quân DBĐV. Năm nay, chúng tôi tiếp tục và tăng cường hơn việc tổ chức đưa cán bộ xuống trực tiếp một số đơn vị cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ những nội dung còn yếu, chưa thống nhất. Trong nội dung, phương pháp huấn luyện, chúng tôi chú trọng vào các trọng tâm như: Đối với lực lượng thường trực phải tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cấp phân đội, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại sát thực tế. Đối với lực lượng DQTV phải tổ chức huấn luyện đủ nội dung, chương trình quy định, sát với điều kiện của từng địa phương. Duy trì huấn luyện dân quân theo cụm, chọn thời điểm phù hợp để quân số đạt cao, nhất là những lúc nhàn rỗi của nông dân, mùa ngư dân không đi biển… Đối với lực lượng DBĐV chúng tôi tiếp tục duy trì mô hình huấn luyện tập trung tại Đơn vị BB 812 (trừ Đảo Phú Quý).

Trong thực hành huấn luyện tổ chức duy trì nghiêm túc, đúng nội dung, chương trình quy định nhất là khâu chuẩn bị, tập huấn cán bộ, giáo án, mô hình học cụ… đến kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả. Song song với công tác huấn luyện chiến đấu, công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, điều lệnh phải có chuyển biến tiến bộ hơn. Tích cực học tập, ôn luyện động tác Điều lệnh đội ngũ sửa đổi, bổ sung năm 2010. Trong năm tỉnh sẽ tổ chức diễn tập KVPT cho huyện Hàm Thuận Bắc, diễn tập PCLB – TKCN huyện Tuy Phong và diễn tập chiến đấu trị an kết hợp công tác PKND cho 20%  xã, phường, thị trấn. Tổ chức và tham gia Hội thao, hội thi đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối./.

           Xin cảm ơn đồng chí!

    Nguyễn Văn Minh thực hiện

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s