Thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện ở tiểu đoàn thông tin 18 – tổng cục kĩ thuật

Là đơn vị bảo đảm thông tin cho toàn Tổng cục, Tiểu đoàn 18 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vừa huấn luyện vừa làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ cho nhiệm vụ cấp trên giao. Quân số biên chế so với yêu cầu nhiệm vụ mới đạt 70%; trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ không đồng đều, do đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít khó khăn. Đứng trước tình hình đó, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị đã xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, có huấn luyện tốt mới bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chủ động khắc phục những khó khăn, hạn chế; đề ra các biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị. Qua kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 90% đạt khá giỏi. Đội ngũ cán bộ thực hiện tốt yêu cầu huấn luyện theo phân cấp, chất lượng chuyên môn kỹ thuật không ngừng được nâng lên. Việc tổ chức thực hành năng lực khai thác, bảo đảm thông tin liên lạc của cán bộ, chiến sĩ trên trang thiết bị của đơn vị có nhiều tiến bộ. Nền nếp công tác huấn luyện được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Năm 2010 Tiểu đoàn đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Trao đổi với Thiếu tá Hà Sơn Hà – Tiểu đoàn trưởng, chúng tôi được biết, để có được sự thành thạo trong chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn 18 đã và tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thường xuyên quán triệt nghiêm túc chỉ thị huấn luyện của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật đến 100% cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Thông qua công tác quán triệt, làm cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật đối với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, phân công cấp uỷ viên phụ trách trên từng mảng công tác huấn luyện, kịp thời nắm bắt kết quả, uốn nắn sửa chữa những thiếu sót trong từng nội dung huấn luyện.

Trước khi bước vào huấn luyện Tiểu đoàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, phân công giáo viên soạn giáo án huấn luyện và thông qua bài giảng theo đúng quy định. Cán bộ chủ trì thông qua kịp thời rút kinh nghiệm cùng cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng soạn giáo án, phê duyệt giáo án và tổ chức phương pháp huấn luyện. Việc tổ chức thông qua giáo án tập trung đã hạn chế những thiếu sót về tổ chức phương pháp, bổ sung những nội dung huấn luyện còn thiếu góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp. Thường xuyên củng cố các giảng đường, bổ sung mô hình học cụ, phân công giáo viên phụ trách giảng dạy trên từng khoa mục để nêu cao tinh thần trách nhiệm, đào sâu nghiên cứu, tìm tòi học hỏi, đồng thời chuẩn bị tốt giáo án bài giảng một cách kỹ lưỡng để cán bộ cấp trên phê duyệt trước khi bước vào thực hành huấn luyện.

Kế hoạch huấn luyện của đơn vị được xây dựng khoa học, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của phân đội. Đối với kế hoạch huấn luyện chuyên môn kĩ thuật, căn cứ vào thực tế, chỉ huy tiểu đoàn lập kế hoạch chung cho huấn luyện bảo đảm xoay vòng, đổi tập giữa các bộ phận với nhau. Tổ chức huấn luyện tại chức cho các đối tượng chặt chẽ theo quy định 8 ngày /tháng đạt 100% quân số. Để bảo đảm đúng thời gian 2 ngày trong tuần, đơn vị đã thực hiện huấn luyện như: Ngày thứ 5 hằng tuần là ngày huấn luyện chuyên môn kĩ thuật, tất cả các đối tượng được tập trung lên lớp lí thuyết 4 giờ (kể cả những đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ trực) sau đó còn 3 giờ sẽ thực hiện học trong phiên ca. Một ngày nữa tổ chức huấn luyện quân sự, chính trị sẽ được chia ra làm 2 buổi để tổ chức huấn luyện bảo đảm những đồng chí làm nhiệm vụ hôm nay thì sẽ được học tập vào ngày mai. Từ việc lập kế hoạch khoa học đã tránh được hiện tượng chồng chéo giữa các nội dung huấn luyện, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn đơn vị đều được học tập.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ từ trung đội trưởng đến cán bộ đại đội và tương đương trong toàn đơn vị những nội dung còn yếu, thiếu về quân sự, chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đi sâu vào một số nội dung như: Hướng dẫn phương pháp tổ chức huấn luyện cho cán bộ cấp phân đội; Những khái niệm và hiểu biết cơ bản về Tác chiến điện tử; Phương pháp huấn luyện chuyên ngành thông tin VTĐ; Phương pháp huấn luyện chuyên ngành thông tin HTĐ; Thứ tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ của đại đội.

Năm 2011, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm ‘Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc’ giữ vững “3 quan điểm – 8 nguyên tắc –  6 mối kết hợp” trong huấn luyện. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thực tế  nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với tổ chức biên chế, khả năng trang bị của đơn vị. Giáo dục cho bộ đội vững vàng về tư tưởng, kiên định về lập trường tư tưởng trong mọi tình huống, tăng cường bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tình thương yêu đồng chí đồng đội kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch những quan điểm sai trái góp phần nâng cao chất lượng toàn diện của đơn vị, bảo đảm  đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Huấn luyện cho bộ đội nắm chắc và sử dụng thành thạo các loại khí tài được trang bị, đặc biệt các trang bị khí tài mới, nâng cao tính độc lập vững chắc của hệ thống Thông tin, bảo đảm TTLL thường xuyên và SSCĐ thông suốt trong mọi tình huống. Huấn luyện theo chương trình thống nhất, đúng, đủ nội dung, đủ thời gian cho mọi đối tượng. Đổi mới phương pháp huấn luyện kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện cá nhân và phân đội. Huấn luyện đến đâu thực hành đến đó bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước đưa công tác huấn luyện của đơn vị đi vào nền nếp có chiều sâu. Huấn luyện Điều lệ công tác tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện; nguyên tắc tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng bảo đảm Thông tin thường xuyên và trong các nhiệm vụ; chỉ huy cơ quan, đơn vị trong chuyển trạng thái SSCĐ; tính năng kỹ chiến thuật, quy trình điều hành và khai thác các trang bị thông tin hiện có và một số trang bị mới (XD-D9B1, PRC25, các tổng đài KTS, thiết bị quang…). Huấn luyện nâng cao trình độ thu phát báo, mã dịch điện; điều lệ công tác TTVTĐ; quy tắc, thực hành liên lạc; trình tự các b­­ước triển khai thu hồi điện đài PRC 25, XD-D9-B1..; khai thác các tính năng dịch vụ (báo, thoại, truyền số liệu); bảo đảm thông tin trong điều kiện có tác chiến điện tử; sử dụng các phần mềm huấn luyện báo vụ; cách đấu nối, tiếp hợp các thiết bị truyền dẫn quang với hệ thống tổng đài. Khai báo, đấu nối và bảo quản, bảo d­­ưỡng, xử lý các cảnh báo, sự cố thông th­­ường trong tổng đài; quy trình điều sửa dây máy điện thoại; thực hành ra đôi, tết cáp, lên đầu cáp, cách đo phân đọan đứt chập bằng đồng hồ vạn năng.Huấn luyện về chức trách trạm trư­ởng, nhân viên QB; chế độ công tác trạm Thông tin QB; công tác phòng gian giữ bí mật trong Thông tin QB. Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ sửa chữa các loại khí tài đ­ược trang bị. Tính năng kỹ, chiến thuật của các khí tài trang bị trên xe chỉ huy TT. Tăng cường huấn luyện các phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử trí các tình huống xảy ra.

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 917/1999/CT – QP về ‘Xây dựng đơn vị VMTD”. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý khai thác VKTBKT Tốt – Bền – An toàn – Tiết kiệm và An toàn giao thông”. Quản lý đơn vị chặt chẽ, tăng cường giáo dục pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, phấn đấu giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,25%. Xây dựng nền nếp làm việc, sinh hoạt chính quy trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh các hoạt động TDTT nâng cao sức khỏe bộ đội và tạo nếp sống vui tươi lành mạnh trong toàn đơn vị. Phát huy tốt vai trò của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, vai trò tự học của từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Tổ chức phát động thi đua tạo bầu không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đã được đặt ra cho từng bộ phận, từng cá nhân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong huấn luyện. /.

Nguyễn Văn Minh

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s