Trung đoàn BB98 – Sư đoàn316 – QK2 với công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Trung đoàn 98–Sư đoàn 316S- Quân khu 2 là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được cấp trên giao. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, kinh phí bảo đảm cho huấn luyện còn hạn hẹp, đội ngũ cán bộ có lúc còn thiếu so với biên chế. Song được sự giúp đỡ của cấp trên và chính quyền địa phương,  cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kết quả huấn luyện năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, đơn vị đã hoàn thành 100% nội dung, thời gian huấn luyện, trong đó có 80% nội dung đạt khá giỏi trở lên. Năm 2010, Trung đoàn vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên. Xây dựng nghị quyết sát đúng, triển khai thực hiện đồng bộ làm cho bộ đội nắm chắc mục tiêu, nội dung, yêu cầu huấn luyện. Thường xuyên xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung tuyên truyền và giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù cho mọi đối tượng. Luôn coi trọng giáo dục những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, truyền thống tự lực, tự cường của trung đoàn. Trong giáo dục đã vận dụng bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Thi tìm hiểu truyền thống; tổ chức kể chuyện truyền thống; diễn đàn, trao đổi, tham quan các di tích lịch sử … Kết hợp tốt giữa giáo dục với tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị, trong từng thời kỳ. Tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Duy trì có hiệu quả thiết chế dân chủ ở cơ sở… Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao giao lưu với địa phương và các đơn vị bạn. Qua đó khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ tích cực tu dưỡng, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cấp uỷ các cấp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng với nhiệm vụ của từng đơn vị. Thông qua kiểm tra đã kịp thời ngăn chặn những biểu hiện sai phạm của cán bộ, đảng viên trong đơn vị vi phạm kỉ luật quân đội, quy định của đơn vị.

Tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập trước khi bước vào huấn luyện. Thường xuyên phát động cán bộ, chiến sỹ phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Hàng năm đầu tư hàng chục triệu đồng làm mới mô hình, học cụ huấn luyện bảo đảm tính thống nhất, bền, đẹp, sát với thực tế. Đã đầu tư hàng ngàn ngày công tu sửa thao trường, bãi tập, công trình huấn luyện bảo đảm phục vụ tốt công tác huấn luyện bộ đội. Trong đó chú ý tu sửa, xây dựng thiết bị thao trường đúng quy định làm cho bộ đội có nhận thức đúng ngay từ ngày đầu huấn luyện.

Không ngừng nâng cao trình độK, năng lực chỉ huy và tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ mới ra trường. Với quan điểm, yếu nội dung nào tập trung bồi dưỡng, tập huấn nội dung đó, coi trọng nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp điều hành trong huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội. Duy trì tốt việc bồi dưỡng cán bộ tại đơn vị vào thứ sáu hàng tuần, rút kinh nghiệm huấn luyện trong tuần, phổ biến thống nhất nội dung huấn luyện tuần tới và thông qua giáo án. Đã tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ các cấp về các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần, kĩ thuật. Kết quả tập huấn 100% đạt yêu cầu, có 78% trở lên đạt khá giỏi. Tổ chức hội thi đại đội trưởng, chính trị viên đại đội các đại đội bộ binh đạt kết quả cao. Tổ chức tốt cho cán bộ tiểu đoàn ôn luyện tham gia thi Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên giỏi tiểu đoàn giỏi do Sư đoàn tổ chức đạt kết quả tốt. Thông qua hội thi đã đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ đại đội của đơn vị để có biện pháp bồi dưỡng cho những cán bộ còn hạn chế trên từng mặt công tác góp phần nâng cao trình độ cho họ. Chính vì vậy đội ngũ cán bộ đã nâng cao đư­ợc trình độ, năng lực đáp ứng đ­ược yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay có 100% cán bộ huấn luyện đư­ợc theo phân cấp, trong đó có 80% khá, giỏi.

Với phư­ơng châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”,sát thực tế chiến đấu, sát nhiệm vụ, sát địa bàn. Đơn vị đã chỉ đạo cho cán bộ các cấp tiến hành huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từ cá nhân đến phối hợp hiệp đồng trong đơn vị, lấy thực hành là chính, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại để nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Đồng thời rèn luyện thể lực cho bộ đội có sức khoẻ bền bỉ, dẻo dai bằng nhiều biện pháp tích cực, trong đó tổ chức hành quân rèn luyện đường dài mang vác nặng hằng tuần trở thành nền nếp. Bên cạnh đó, tổ chức tốt hội thi, hội thao đánh giá kết quả, sơ kết rút kinh nghiệm để biểu dư­ơng khen thư­ởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong huấn luyện, trong rèn luyện chấp hành kỉ luật và chấn chỉnh, nhắc nhở, kỉ luật kịp thời những tập thể, cá nhân đạt kết quả thấp trong huấn luyện và vi phạm chế độ quy định. Phát huy vai trò trách nhiệm của chỉ huy và cơ quan, nhất là cơ quan tham mưu trong việc tổ chức hiệp đồng kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ các đơn vị huấn luyện. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian cho các đối tượng theo kế hoạch, coi trọng công tác thông qua giáo án và phê duyệt giáo án tại thực địa. Trong thực hành luyện tập, cán bộ trực tiếp uốn nắn, sửa sai cho bộ đội. Sau mỗi buổi tập, tổ chức rút kinh nghiệm tìm ra nguyên nhân mạnh, yếu để có biện pháp khắc phục. Thực hiện nghiêm túc có nền nếp kế hoạch huấn luyện, kịp thời huấn luyện bổ sung với những nội dung còn thiếu. Kịp thời rút kinh nghiệm với các đơn vị trong huấn luyện qua từng nội dung, từng thời gian. Kiên quyết xử lí với những biểu hiện huấn luyện giản đơn, huấn luyện chạy theo chương trình, chạy theo thành tích không thiết thực với nhiệm vụ và yêu cầu sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Tiến hành nhiều hình thức hoạt động CTĐ, CTCT trên thao trư­ờng bãi tập, tổ chức nhiều trò chơi thể thao, quân sự mới, tạo ra tâm lý vui tư­ơi, phấn khởi, hăng say trong huấn luyện.

Thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Duy trì chặt chẽ chế độ trong ngày, trong tuần trong tháng. Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cấp mình, đặc biệt chú trọng đến giáo dục nâng cao nhận thức hiểu biết về Hiến pháp, Pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Đơn vị đã luôn đề cao phương pháp kiên trì trong giáo dục, kết hợp giáo dục với kiểm tra nhận thức, chỉ đạo xây dựng mô hình đơn vị điểm, tổ chức tham quan, thi đua học tập điển hình tiên tiến, chú trọng giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu như tình trạng vi phạm kỷ luật, đào bỏ ngũ. Trong đó coi trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ phải gương mẫu về lời nói và việc làm. Thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về phư­ơng pháp quản lý, giáo dục bộ đội, phư­ơng pháp giải quyết các tình huống hay nảy sinh ở đơn vị.

Song song với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm thường xuyên là huấn luyện và SSCĐ, cán bộ, chiến sỹ đơn vị còn chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Chủ động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lí quân nhu tốt”. Chỉ đạo đơn vị tập trung đầu tư, quy hoạch hệ thống chuồng, trại, ao, hồ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, rau xanh với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Khu tăng gia tập trung với gieo trồng đa dạng chủng loại rau xanh; khu chăn nuôi tập trung với đủ loại gia súc, gia cầm cung cấp đủ nguồn thực phẩm cho đơn vị. Cùng với kinh phí trên cấp, đơn vị đã đầu tư thêm hàng trăm triệu đồng để xây dựng hội trường, nhà văn hoá, nhà truyền thống, thư viện, phòng Hồ Chí Minh, khu thể thao giải trí và mua sắm các thiết bị thông tin, truyền thanh, truyền hình, sách báo để phục vụ bộ đội. Thường xuyên bảo đảm tốt vũ khí trang bị kĩ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ khác. Duy trì nghiêm các chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị, phương tiện kĩ thuật. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng tay nghề cho đội ngũ nhân viên chuyên môn kĩ thuật và lái xe; tích cực tham gia các hội thi thợ sửa chữa giỏi do Sư đoàn tổ chức …/.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s