Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

 

Trong thời gian qua, Sư đoàn BB9 luôn tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạp chí Quân huấn xin giới thiệu nội dung cuộc trao đổi giữa Phóng viên Nguyễn Văn Minh –  Tạp chí Quân huấn với Đại tá Phạm Xuân Thuyết – Sư đoàn trưởng xung quanh vấn đề này để bạn đọc nghiên cứu tham khảo. (Đầu đề do toà soạn xác định) .

 

PV: Thưa Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã có những biện pháp cơ bản gì trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay?

Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Sư đoàn BB9 là đơn vị chủ lực được biên chế đủ quân đứng chân trên địa bàn chiến lược, trọng điểm có nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên. Quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác Quân sự – Quốc phòng năm 2012 của TTMT, Mệnh lệnh công tác quân sự của Tư lệnh Quân đoàn và hướng dẫn huấn luyện của các cơ quan chức năng cấp trên. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định công tác huấn luyện chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên của đơn vị. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chúng tôi đã đề ra nhiều biện pháp tổ chức thực hiện đó là:

Thường xuyên nâng cao vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy, Chính uỷ, chính trị viên các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, nhất là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo về thực hiện 3 khâu đột phá của Đảng ủy Quân đoàn. Tổ chức quán triệt sâu rộng đến mọi cán bộ, chiến sỹ về phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” trong huấn luyện và các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ các cấp, đây là  khâu then chốt quyết định trực tiếp nâng cao chất lượng huấn luyện của các đối tượng. Đồng thời làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp theo phân cấp. Ngoài tổ chức tập huấn tập trung, các đơn vị thường xuyên duy trì tốt công tác bồi dưỡng cán bộ. Chú trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng và trung đội trưởng mới ra trường, tập trung đi sâu vào nội dung, phương pháp huấn luyện, duy trì điều hành đơn vị luyện tập.

Chủ động củng cố, tu sửa toàn bộ hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ cho yêu cầu huấn luyện của các đơn vị. Đến nay, 100% các đơn vị trong Sư đoàn đã có đủ thao trường huấn luyện môn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. Làm mới và tu sửa học cụ các loại bền, đẹp, đúng quy cách, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật mô hình học cụ vào huấn luyện với trị giá hàng trăm triệu đồng. Chuẩn bị đầy đủ hệ thống các văn kiện chỉ đạo, quản lý điều hành huấn luyện theo đúng hướng dẫn; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng, tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện ở các cấp.

Tích cực đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy cơ quan các cấp. Kịp thời chỉ đạo rút kinh nghiệm những thiếu sót, yếu kém trong huấn luyện, không chạy theo thành tích, báo cáo sai sự thật nhất là các nội dung kiểm tra bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội. Quan tâm chú trọng việc quản lý, sử dụng VKTBKT trong huấn luyện đúng quy trình, quy tắc không để xảy ra hỏng hóc, mất an toàn trong huấn luyện, thực hiện đúng quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện. Thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp nhất là cấp trung đội đến trung đoàn để đánh giá chính xác, khách quan, chặt chẽ kết quả huấn luyện của đơn vị và cán bộ huấn luyện để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong từng nội dung khoa mục huấn luyện, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhân rộng điển hình gương người tốt, việc tốt, đơn vị điển hình tiên tiến.

PV: Để nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Sư đoàn cần tập trung giải quyết những vấn đề gì?

Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Theo tôi, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là nhận thức, trách nhiệm và hành động của bộ đội. Chủ động phòng chống có hiệu quả những quan điểm tư tưởng sai trái, lệch lạc; khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng trong thực hiện các nhiệm vụ. Dự báo và nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh. Ngăn ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Phát huy dân chủ, tạo mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu trực ban, trực chiến, trực chuyên môn ở tất cả các cấp. Thường xuyên điểu chỉnh, bổ sung và tổ chức giao nhiệm vụ, hiệp đồng luyện tập theo phương án sẵn sàng chiến đấu đã được phê duyệt. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị trên địa bàn đứng chân và địa bàn đảm nhiệm để xử trí kịp thời các tình huống xảy ra.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu và nhiệm vụ cụ thể từng đơn vị, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế trang bị của đơn vị. Nâng cao chất lượng diễn tập thực binh, khả năng hiệp đồng quân binh chủng. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và rèn luyện thể lực bằng các hình thức hành quân xa, mang vác nặng qua các địa hình, thời tiết khác nhau.

Nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị VMTD; Chỉ thị 1019/2011 của Tổng cục chính trị về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quản lý bộ đội, quản lý VKTB và chấp hành kỷ luật, pháp luật; Chỉ thị số 04/CT-BQP của Bộ trưởng BQP và hướng dẫn 170/HD-BTL của Tư lệnh Quân đoàn về việc tăng cường quản lý giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật. Thực hiện tốt Nghị quyết các cấp về thực hiện 3 khâu đột phá gắn với từng giai đoạn, các nhiệm vụ cụ thể. Tập trung xây dựng chính quy, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước.

Thứ năm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các hoạt động, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng, định lượng ăn hàng ngày. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội. Quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, VKTB, phương tiện, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua của các ngành hậu cần, kỹ thuật. Xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

PV: Đóng quân phân tán, làm nhiệm vụ trong điều kiện phức tạp, biện pháp quản lý bộ đội và xây dựng chính quy của đơn vị như thế nào?

Đại tá Phạm Xuân Thuyết! Do điều kiện đóng quân, có đơn vị cách xa sở chỉ huy Sư đoàn đến 150km, cơ chế thị trường tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Vì vậy, chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt một số biện pháp như:

Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật nâng cao nhận thức trách nhiệm, tính tự giác chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhất là ở đơn vị cơ sở. Đề cao tính gương mẫu về mọi mặt của cán bộ, có như vậy trong công tác quản lý bộ đội người cán bộ mới có khả năng cảm hóa, thuyết phục, nêu gương sáng cho cấp dưới và chiến sỹ. Cán bộ phải thường xuyên đi sâu, đi sát đơn vị, coi việc vi phạm kỷ luật của cấp dưới, chiến sỹ như là nỗi đau của chính con, em và bản thân mình. Từ đó chủ động đề ra các biện pháp ngăn ngừa tận gốc các biểu hiện vi phạm kỷ luật của quân nhân. Thực hiện tốt dân chủ, tinh thần đoàn kết, chấp hành kỷ luật của mọi quân nhân.

Phát huy tốt nội lực của đơn vị, tận dụng có hiệu quả sự đầu tư, giúp đỡ của Quân đoàn, chính quyền địa phương trên địa bàn đứng chân để xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, đơn vị có môi trường văn hóa, trong sạch, lành mạnh. Cùng với địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo của chỉ huy và cơ quan Sư đoàn, phân công 01 cán bộ chỉ huy cùng với cơ quan chức năng xuống kiểm tra và theo dõi giúp đỡ đơn vị hằng tháng. Đồng thời lựa chọn, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, tâm huyết trong quản lý, chỉ huy đơn vị và từng bước hợp thức hóa gia đình gần đơn vị để họ an tâm công tác. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. Động viên và giúp đỡ kịp thời những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. /.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

  1. Phiền anh Minh cho xin địa chỉ nơi sư đoàn đóng quân, số DT liên hệ để gđ liên hệ tìm mộ LS . Nếu được anh cho biết thông tin theo SDT 0913.072.727.Thank anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s