Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện

            Năm huấn luyện 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Trung đoàn BB9 /Sư đoàn BB8 đã gặt hái được khá nhiều thành công trong huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để tìm hiểu sâu hơn về những nội dung đã làm được của Trung đoàn, phóng viên Nguyễn Văn Minh –  Tạp chí Quân huấn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Giang – Trung đoàn trưởng eBB9 -fBB8-QK9.

 

       PV: Năm 2012 thực hiện chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng, theo đồng chí chương trình này có phù hợp hay không? Cần bổ sung thêm những nội dung gì?

Thượng tá Nguyễn Minh Giang: Trung đoàn BB9 là đơn vị đủ quân được Quân khu, Sư đoàn giao nhiệm vụ huấn luyện cho các đối tượng trong đó huấn luyện chiến sĩ mới được chia thành 2 đợt trong năm. Qua huấn luyện đợt 1 năm 2012, thực hiện chương trình dự thảo huấn luyện chiến sĩ mới 3 tháng của Cục Quân huấn  Bộ Tổng tham mưu theo tôi chương trình này thay thế cho chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 2, 5 tháng ban hành năm 2009, áp dụng cho các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới là hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế đơn vị.

          Trong chương trình dự thảo của Cục Quân huấn  Bộ Tổng tham mưu đã soạn thảo điều chỉnh cắt bỏ một số nội dung chưa cần thiết như bài 2 AK, đưa ra một số nội dung áp dụng cụ thể đối với đơn vị như: tập trung kiểm tra, hội thao, bắn tập, ném lựu đạn nổ nhiều lần, đồng thời tăng thời gian từ 2, 5 tháng lên 3 tháng giúp cho các đơn vị có thời gian tổ chức Hội thi, Hội thao, kiểm tra bắn tập trước khi kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, do đó chất lượng, hiệu quả huấn luyện chiến đạt cao hơn so với chương trình 2, 5 tháng. Vì thời gian tăng lên, quá trình lên lớp cán bộ giảng dạy, phân tích kỹ, liên hệ sát thực tế, chiến sĩ có thời gian ôn luyện, luyện tập, rút kinh nghiệm kịp thời từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời chiến sĩ có điều kiện rèn luyện tác phong, yếu lĩnh, động tác, khẩu khí, xây dựng bản lĩnh, tâm lý bảo đảm tốt hơn. Trong chương trình, bớt được những nội dung dàn trải không cần thiết. Tập trung được những nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chiến sĩ mới làm quen với môi trường quân đội.

          Tuy nhiên phần dự thảo, theo tôi cần điều chỉnh sắp xếp từng đề mục, khoa mục, từng bài, chương, mục, điều huấn luyện sao cho phù hợp giữa tài liệu và tập bài giảng như: Nội dung huấn luyện điều lệnh: giữa điều lệnh quản lý bộ đội và điều lệnh đội ngũ đặt tên bài theo thứ tự chung 2 nội dung như vậy là chưa phù hợp và không khớp với tập bài giảng năm 2009 và tài liệu điều lệnh quản lý bộ đội in năm 2011. Cụ thể: Về điều lệnh quản lý bộ đội: Các nội dung trong tài liệu chỉ ghi chương, mục, điều nếu để tên bài 1, bài 2 là không có cơ sở. Về điều lệnh đội ngũ: Trong dự thảo của Cục quân huấn tôi lấy ví dụ như bài 2: Nghiêm nghỉ, quay tại chỗ nhưng trong tập bài giảng thực chất là bài 1; bài 4: Mang súng, xuống súng; đeo súng, xuống súng; treo súng, xuống súng nhưng trong tập bài giảng thực chất là bài 6; bài 7, bài 8 nên phải tách ra từng bài song về thời gian không thay đổi để khi cán bộ huấn luyện dễ soạn thảo giáo án và có tính thống nhất cao trong đơn vị.

 

        PV: Là một đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ trên địa bàn sông nước, nhưng đơn vị luôn được đáng giá cao về huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh. Vậy yếu tố nào là chủ yếu để đơn vị đạt được kết quả trên?

          Thượng tá Nguyễn Minh Giang: Trung đoàn BB9 đứng chân trên địa bàn vùng Đồng Tháp Mười. Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, ngoài ra đơn vị còn cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai … Để đạt được kết quả cao về huấn luyện chiến đấu, chấp hành kỷ luật phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song 4 yếu tố chủ yếu trực tiếp đến chất lượng huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh của đơn vị trong những năm vừa qua đó là:

Thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Cán bộ là  khâu then chốt trong mọi hoạt động. Để làm tốt nội dung này, Đảng uỷ, chỉ huy trung đoàn đã làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ các cấp. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng, làm mẫu, rút kinh nghiệm kịp thời cho nên công tác huấn luyện cán bộ đã thu được kết quả tương đối tốt, khoảng cách về trình độ, tổ chức, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp đã tương đối đồng đều. Hiện nay 100% cán bộ của đơn vị đã huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 70% – 75% có trình độ huấn luyện giỏi.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, chấp hành điều lệnh. Mỗi cá nhân, tập thể có kết quả huấn luyện tốt, sáng kiến hay đều được biểu dương khen thưởng kịp thời. Tích cực tổ chức tốt hội thi, hội thao trong từng khoa mục huấn luyện và kết thúc tuần, tháng huấn luyện. Thông qua kết quả huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá năng lực thực chất của đội ngũ cán bộ, trình độ nhận thức của chiến sĩ để có phương pháp uốn nắn, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, bảo đảm cho huấn luyện sát với đặc điểm nhiệm vụ, thiết thực, hiệu quả, có chất lượng cao.

Tích cực, chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cấp tu sửa thao trường bãi tập và trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ vào kết quả huấn luyện của Trung đoàn. Xuất phát từ đặc điểm địa hình thời tiết 2 mùa (mưa và nắng) của vùng Đồng Tháp Mười, mặc dù thao trường luôn bị ngập úng, nhưng Trung đoàn luôn xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức sử dụng thao trường một cách hợp lý, xoay vòng bảo đảm đủ các chỉ số cho huấn luyện chiến thuật, các bài bắn, các mô hình tượng trưng tạo giả, làm mới hàng trăm bộ bia bảng, hàng chục sáng kiến cải tiến mô hình học cụ có giá trị cao. Chính vì vậy trong suốt quá trình huấn luyện đều bám sát từng đề mục, nội dung, sát thực tế chiến đấu, sát với tổ chức biên chế, đối tượng tác chiến, sát với nhiệm vụ, địa bàn đứng chân của đơn vị.

Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp chính quy trong đơn vị, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với học tập đầy đủ các nội dung về điều lệnh quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị.  Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý thức tự giác, chấp hành kỷ luật, đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp duy trì tốt các chế độ ngày, tuần, cơ quan, đơn vị làm việc đúng theo kế hoạch, đúng lịch công tác. Do vậy, mọi quân nhân đã thực hiện đúng chức trách, cương vị của mình, lễ tiết tác phong, xưng hô chào hỏi thực hiện đúng điều lệnh. Chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về cấm quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng say rượu, bia, nhất là uống rượu, bia buổi trưa trong những ngày làm việc. Bên cạnh đó cảnh quan môi trường luôn được đơn vị quan tâm và đầu tư, xây dựng tạo cảnh quan doanh trại chính qui, sanh, sạch, đẹp.

       PV: Năm 2012 đơn vị đã đề ra biện pháp cơ bản gì?

        Thượng tá Nguyễn Minh Giang: Để hoàn thành tốt nhiệmn vụ huấn luyện chiến đấu§, chấp hành điều lệnh theo chương trình kế hoạch năm 2012 đã được cấp trên phê duyệt, lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn đã đề ra những biện pháp cơ bản sau:

      Một là, quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác Quân sự – Quốc phòng năm 2012 của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh quân khu, kế hoạch của Sư đoàn trưởng và hướng dẫn của cơ quan cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh năm 2012 cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Thông qua quán triệt đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, nắm chắc nội dung, thời gian, địa điểm, chỉ tiêu và yêu cầu huấn luyện cần đạt được, từ đó xây dựng ý chí, quyết tâm, trách nhiệm cho mọi quân nhân trong đơn vị.

          Xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, chấp hành điều lệnh, đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với tính chất, nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ huy và cơ quan bám sát chương trình huấn luyện để chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ đơn vị thực hiện nhiệm vụ, chú trọng huấn luyện chuyên sâu, đồng bộ cho các đối tượng, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại.

      Hai là,tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ các cấp, chú trọng vào cán bộ trung đội, đại đội, cán bộ trẻ mới ra trường. Thực hiện nghiêm thời gian, nội dung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trong đó chú trọng vào nội dung đổi mới phương pháp huấn luyện, chuẩn bị bài giảng, thông qua hội thao, hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, thông qua giáo án hàng tuần, những nội dung mới và những nội dung qua kiểm tra còn yếu để bồi dưỡng để tạo sự thống nhất trong toàn trung đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy.

          Ba là, thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện. Trung đoàn đã tiến hành nhiều hình thức, biện pháp thi đua sôi nổi, thực sự là động lực khơi dậy tiềm năng, sáng tạo trong đơn vị, kết hợp tốt giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, giữa huấn luyện chuyên ngành với huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật và an toàn giao thông. Xây dựng mối quan hệ, đoàn kết thống nhất giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữa cơ quan và đơn vị, giữa cán bộ với chiến sĩ, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị.

          Bốn là, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, chấp hành điều lệnh với thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lũ lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn đóng quân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên rèn luyện thể lực, nâng cao sức chịu đựng, dẻo dai, hành quân mang vác nặng qua các loại địa hình. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cuộc vận động 50  quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiện, an toàn giao thông thật sự có chất lượng và hiệu quả, xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị vũng mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay. /.

          PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s